Dzialaj skutecznie.pdf

(607 KB) Pobierz
23942124 UNPDF
23942124.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana
tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 19.09.2008
Tytuł: Działaj skutecznie! (fragment utworu)
Autor: Andrzej Bubrowiecki
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
23942124.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP
..............................................................................................
5
ROZDZIAŁ I:
ZARZĄDZAJ SWOIMI CELAMI
....................................................................
6
1.
Ustal swoje priorytety
. ....................................................................
8
Ćwiczenie 1
..............................................................................
9
Ćwiczenie 2
............................................................................
10
Matryca Eisenhowera
.....................................................................
10
Reguła Pareta
.............................................................................
13
2.
Sformułuj poprawnie cele
. ...............................................................
14
3.
Opracuj plan działania — strategia Vonneguta
.......................................
17
4.
Znajdź największe zagrożenia
. .........................................................
19
5. Podejmij decyzję i zacznij działać
.....................................................
19
6.
Skoncentruj uwagę i energię
............................................................
21
7.
Wyobrażaj sobie pozytywne efekty
.....................................................
22
8.
Analizuj błędy
.............................................................................
23
ROZDZIAŁ II:
ZARZĄDZAJ SOBĄ W CZASIE
...................................................................
26
1.
Planuj każdy dzień
........................................................................
27
Ćwiczenie
...............................................................................
28
Reguła 60:40
...............................................................................
28
2.
Wykorzystuj zegar biologicznej aktywności
...........................................
30
3.
Eliminuj pożeraczy czasu
................................................................
32
4.
Oszczędzaj czas w codziennym życiu
..................................................
33
ROZDZIAŁ III:
ZARZĄDZAJ AUTOPREZENTACJĄ
.............................................................
35
1.
Zadbaj o swój wygląd
....................................................................
36
2.
Wykorzystuj siłę mowy ciała
.............................................................
38
Mowa ciała w prezentacjach i
wystąpieniach
publicznych
.........................
41
3.
Skutecznie posługuj się swoim głosem
.................................................
43
4.
Wykorzystuj siłę słów
.....................................................................
44
Język proaktywny a język reaktywny
..................................................
45
Słowa, które mogą sabotować
..........................................................
46
Ćwiczenie 1
............................................................................
48
Ćwiczenie 2
............................................................................
50
Rodzaje i funkcje pytań
.................................................................
53
Język prezentacji i wystąpień publicznych
...........................................
55
5.
Zostań autorytetem
.......................................................................
56
6.
Bądź sympatyczną osobą
.................................................................
58
7.
Wykorzystuj regułę wzajemności
.......................................................
59
ROZDZIAŁ IV:
ZARZĄDZAJ KOMUNIKACJĄ Z INNYMI LUDŹMI
..............................................
61
1.
Jak mózg odbiera i przetwarza informacje?
...........................................
61
2.
Dopasuj się do swojego rozmówcy
......................................................
63
Dopasowanie mowy ciała
................................................................
64
Dopasowanie głosu
........................................................................
65
Dopasowanie na poziomie słów
.........................................................
66
Ćwiczenie
...............................................................................
67
3.
Zawsze potwierdzaj doświadczenia innych
ludzi
.....................................
68
4.
Bądź asertywny w myśleniu i działaniu
................................................
69
5.
Naucz się sztuki aktywnego słuchania
..................................................
73
Buduj odpowiednie nastawienie mentalne i
wzbudzaj
fizyczną czujność
........
75
Przyjmij otwartą pozycję ciała
.........................................................
76
Posługuj się parafrazą
....................................................................
76
Zadawaj pytania
..........................................................................
77
Daj sobie chwilę na odpowiedź
.........................................................
77
Nie zmieniaj gwałtownie tematu rozmowy
...........................................
78
Rób notatki
................................................................................
78
ROZDZIAŁ V:
ZARZĄDZAJ STRESEM I KONTROLUJ SWOJE EMOCJE
.....................................
79
1.
Poznaj pozytywne i negatywne następstwa
stresu
...................................
80
2.
Naucz się rozpoznawać zbyt duży stres
................................................
81
Ćwiczenie
...............................................................................
82
3.
Zostań „osobowością silną immunologicznie”
........................................
83
4.
Stosuj techniki relaksacyjne
.............................................................
84
Techniki oddechowe
......................................................................
85
Ćwiczenie 1
............................................................................
86
Ćwiczenie 2
............................................................................
86
Ćwiczenie 3
............................................................................
86
Medytacja
..................................................................................
87
Ćwiczenie 1
............................................................................
88
Ćwiczenie 2
................................................................................
88
Techniki oparte na wizualizacji
........................................................
89
Ćwiczenie
...............................................................................
90
Progresywna relaksacja
..................................................................
90
Ćwiczenie
...............................................................................
91
ROZDZIAŁ VI:
BUDUJ SWOJĄ NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWĄ
................................................
95
TRENUJ MÓZG I ZARZĄDZAJ SAMODOSKONALENIEM
.....................................
98
ROZDZIAŁ VII:
DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – kliknij po więcej
Andrzej Bubrowiecki
str. 5
Wstęp
Są takie dziedziny aktywności ludzkiej, które dotyczą każdego człowieka.
Bez względu na to, czym się aktualnie zajmujesz i jakie masz plany do-
tyczące przyszłości, o Twoich sukcesach i o skuteczności działania decy-
duje umiejętność określania celów, planowania działań, umiejętne pre-
zentowanie walorów własnej osoby, a także skuteczna komunikacja in-
terpersonalna i kontrolowanie własnych emocji. We wszystkich tych ob-
szarach możesz znacznie zwiększyć swoją wiedzę i przydatne w życiu
umiejętności. Takie cele postawiłem sobie właśnie przy pisaniu tego po-
radnika. Jego treść stanowią te wszystkie elementy, które nie znalazły
się w moich dwóch poprzednich publikacjach („Techniki pamięciowe dla
każdego” — http://techniki-pamieciowe.zlotemysli.pl i „Sekrety kreatyw-
nego myślenia” — http://kreatywnosc.zlotemysli.pl ) lub które zostały
tam przedstawione w węższym zakresie. Niewątpliwie jednak zagadnienia
dotyczące usprawniania funkcjonowania ludzkiego mózgu, kreatywnego
myślenia i rozwijania pamięci również mają ogromny wpływ na sku-
teczność naszego myślenia i działania. Dlatego też wiedza zawarta
w dwóch poprzednich książkach jest niezbędnym uzupełnieniem tego
wszystkiego, co znajdziesz w tej publikacji. Zgodnie z przyjętą przez Wy-
dawnictwo Złote Myśli zasadą funkcjonalności prezentowanych publikacji
— skupiłem się na praktycznym aspekcie przekazywanej wiedzy i pro-
pagowanych umiejętności. Tak więc traktowanie przez Ciebie tej książki
jako praktycznego poradnika jest jak najbardziej uzasadnione. Życzę Ci
więc przyjemnej lektury oraz radości i satysfakcji z wiedzy zawartej w
tej publikacji.
Andrzej Bubrowiecki
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Bubrowiecki
Wstęp
23942124.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin