Trójkąty podobne.pdf

(697 KB) Pobierz
TRÓJKĄTYPODOBNE.
Trójkąty mają wiele ciekawych włanoci i już od
tarożytnoci uważane ą za niewykłe figury. Trójkąty
aługują na cególnąuwagtakże przy rozpatrywaniu
ich podobieotwa, wystarczy bowiem prawdid jedną z
trzech cech podobieotwa trójkątów, aby twierdid czy
dane dwa ą do siebie podobne, czy też nie.
973154580.011.png 973154580.012.png
TRÓJKĄTYPODOBNE.
Aby twierdid, czy trójkąty ą do
siebie
podobne
wystarczyprawdid:
czy odpowiednie boki ą proporcjonalne
czy dwa kąty w jednym trójkącie mają takie same
miary jak dwa kąty w drugim trójkącie
czy oba trójkątymająchociaż jeden kąt o takiej samej
mierze
i
czy
boki tworące ramiona
tego kąta ą
proporcjonalne.
Podpunkty
te
nazywamy
cechami podobieotwa
trójkątów.
973154580.013.png
CECHA BBB (BOK – BOK – BOK).
Jelidługocibokówjednegotrójkątaąproporcjonalne
doodpowiednichbokówdrugiegotrójkąta,totrójkąty
teąpodobne
973154580.014.png 973154580.001.png 973154580.002.png
 
CECHKK(KĄT- KĄT).
Jelidwakątyjednegotrójkątaąrównedwómkątom
drugiegotrójkąta,totrójkątyteąpodobne
973154580.003.png 973154580.004.png 973154580.005.png 973154580.006.png
 
CECHA BKB (BOK –KĄT– BOK).
Jelikątwjednymtrójkąciejetrównypewnemukątowi
wdrugimtrójkącie,aponadtodługociodpowiednich
bokówleżącychprytychkątachąproporcjonalne,to
trójkątyąpodobne
973154580.007.png 973154580.008.png 973154580.009.png 973154580.010.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin