Goodman Felicitas D. - Egzorcyzmy Anneliese Michel.pdf

(10833 KB) Pobierz
6090554 UNPDF
6090554.004.png
Barbara Roswitha Gertraud Anneliese
6090554.005.png
Egzorcyzmy Anneliese Michel
Zło w świecie, pełne ogromnej nienawiści i ogromnej siły koncentruje się. Rozdziela się ono
nad ziemią.
Aleksander Sołżenicyn w swoim słynnym przemówieniu
Waszyngton, 30 czerwca 1975 r.
Cokolwiek mówiliby niektórzy powierzchownie myślący teologowie, diabeł jest dla wiary
chrześcijańskiej tajemniczą, ale rzeczywistą, osobową, a nie symboliczną realnością. Co
więcej, jest on realnością władczą złowrogą wolnością przeciwstawiającą się Bogu i
panującą nad ludźmi, o czym poucza nas historia ludzkości - ten ogrom powtarzających się
nieszczęść, których nie sposób wytłumaczyć działalnością wyłącznie człowieka. Sam. człowiek
nie ma dość siły, by stawić opór szatanowi. Ale zjednoczeni w Jezusie mamy pewność, że go
zwyciężymy.
Joseph Kardynał Razinger (Benedykt XVI)
„Raport o stanie wiary”
Kościół ma udział w zwycięstwie Chrystusa nad diabłem: Chrystus rzeczywiście dał swoim
uczniom władzę wypędzania złych duchów (por. Mt 10,1 i paralelnie Mk 16, 17). Kościół
sprawuje tę zwycięską władzę poprzez wiarę w Chrystusa i przez modlitwę (por. Mk 9,29; Mt
17, 19n), która może w pewnych przypadkach przyjąć formę egzorcyzmu.
Jan Paweł II
„Katechezy o Aniołach”
6090554.006.png
F ELICITAS D. G OODMAN
Egzorcyzmy
Anneliese Michel
Opętanie w Klingenberg w świetle nauki
Wprowadzenie do wydania polskiego
dr Aleksander Posacki SJ
Przedmowa
prof. Ferdinand Holböck
Posłowie
prof. Georg Siegmund
Opinie ks. proboszcza Ernsta Alta
Satanizm w Niemczech
prof. Reinhold Ortner
Aneksy prof. Elisabeth Becker
Krytyczne uwagi do orzeczenia sporządzonego
na polecenie Konferencji Episkopatu Niemiec
FENOMEN - Wydawnictwo ARKA NOEGO
Gdańsk 2005
6090554.007.png
Amerykańskie wydanie oryginalne ukazało się w Wydawnictwie Doubleday w Nowym Jorku
pt. The Exorcism of Anneliese Michel. Na język niemiecki przetłumaczone zostało przez
autorkę, prof. Felicitas D. Goodman i ukazało się w wydawnictwie Christiana-Verlag (CH
8260, Stein am Rhein, Schweiz) pod tytułem Anneliese Michel und Ihre Dämonen. Przekład
polski został dokonany z tego właśnie tłumaczenia niemieckiego według IV wydania (2004).
Przypisy oznaczone literami F.G. pochodzą od autorki, a oznaczone literami D.H. od
teologicznego konsultanta wydawnictwa Christiana-Verlag.
© dla wydania polskiego:
FENOMEN - Wydawnictwo ARKA NOEGO, Gdańsk 2005
Tłumaczenie z niemieckiego:
Bożena Siuda
Ks. dr Aleksander Posacki SJ
Redakcja naukowa:
Ks. dr Aleksander Posacki SJ
Redakcja:
Zofia Smęda
Tatiana Kopats
FENOMEN - Wydawnictwo ARKA NOEGO
UP Na 46, ul. Żwirki i Wigury 12
80-472 Gdańsk
Skr. poczt. 17
e-mail: fenomenarka@poczta .onet.pl
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne s.c.
26-606 Radom, ul. Wiejska 21
tel/fax: (48) 366 56 23, 384 66 66
ISBN 83-909276-0-8
ISBN 83-89862-39-5
6090554.001.png 6090554.002.png 6090554.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin