Wojna Charliego Wilsona.txt

(90 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  592x320 23.976fps 699.8 MB|/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/
{100}{300}Napisy do wersji:|Charlie.Wilsons.War.DVDRip.XviD-DiAMOND
{305}{450}Synchro by falcon1984
{2629}{2698}.:: Grupa Hatak Movies - Hatak.pl ::.
{2721}{2786}T�umaczenie:|sinu6
{2797}{2854}Korekta:|Highlander
{3002}{3119}Kl�ska i rozpad sowieckiego imperium,|uwie�czone zburzeniem muru berli�skiego,
{3149}{3197}to jedno z najwi�kszych wydarze� w historii.
{3226}{3316}Ta bitwa ma wielu bohater�w,|ale Charliemu Wilsonowi
{3317}{3368}nale�� si� specjalne s�owa uznania.
{3403}{3487}13 lat temu Armia Radziecka|wydawa�a si� niezwyci�ona.
{3521}{3693}Ale Charlie bez wahania zada� �mierciono�ny cios,|kt�ry os�abi� komunistyczne imperium.
{3720}{3849}Bez Charliego, wsp�czesna historia|by�aby o wiele smutniejsza.
{3878}{3986}Tak oto po raz pierwszy|cywil otrzymuje nasze najwy�sze uznanie:
{4021}{4086}Honorowe Cz�onkostwo.
{4087}{4203}Panie i panowie z Clandestine Services,|kongresmen Charles Wilson.
{4522}{4624}/Film oparty na autentycznych wydarzeniach.
{4688}{4755}/6 kwietnia, 1980.
{4811}{4841}Mo�e by� jak "Dallas".
{4842}{4866}- Racja.|- Wiesz, o co mi chodzi?
{4875}{4916}Jak w "Dallas", tyle �e w Waszyngtonie.
{4923}{4933}W�a�nie.
{4934}{4958}Nie powiniene� tego m�wi� ot tak.
{4966}{4985}- Niez�e, co?|- Nie powiniene�...
{5006}{5059}To jest popieprzone.|Nie powiniene� o tym m�wi�.
{5062}{5091}"Dallas" w Waszyngtonie.
{5110}{5197}Wyszukane dania, przeboje,|wyuzdany seks?
{5213}{5243}�wietno��, w�adza...
{5244}{5265}Wiesz, o czym m�wi�?
{5269}{5318}- Pieprzone "Dallas".|- Albo "Falcon Crest".
{5328}{5362}Tyle, �e w Waszyngtonie.
{5380}{5430}Opowiedz o tym Charliemu.
{5499}{5516}Charlie.
{5574}{5631}Jest jak "Dallas", ale w Waszyngtonie.
{5640}{5673}Z Crystal w roli g��wnej?
{5674}{5694}Jasne.
{5695}{5730}Powiedz kiedy leci,
{5731}{5755}�ebym na pewno by� w domu.
{5758}{5795}My�lisz, �e tego nie zrobi�?
{5796}{5834}Nie mam poj�cia jak to funkcjonuje.
{5846}{5863}Za to ja mam.
{5866}{5918}Powiedzia�e�, �e go wys�uchasz.|Po to tu jeste�my.
{5930}{6038}Czy g��wne role zawsze przydzielaj� osobom,|kt�re z aktorstwem nie mia�y wcze�niej do czynienia?
{6045}{6099}Ona jest na ok�adce|pierdolonego "Playboy'a", Charlie.
{6100}{6134}Wydaje mi si�, �e to to samo.
{6146}{6182}M�g�by� potraktowa� to powa�nie?
{6189}{6247}Traktuj� to powa�nie, kotku.|Mo�esz mi co� powiedzie�?
{6256}{6283}Co Dan Rather ma na sobie?
{6292}{6329}- Co?|- Dan Rather.
{6330}{6378}- W co on jest ubrany?|- Ogl�dasz telewizj�?
{6379}{6410}I nie ogoli� si�.
{6415}{6439}Kogo to obchodzi?
{6443}{6508}Przepraszam, m�g�by� da� g�o�niej?
{6527}{6578}M�g�by� podg�osi� telewizor?
{6599}{6621}Jestem kompletnie na�pany.
{6633}{6769}No tak. Czy mimo to m�g�by� wzi�� pilota|i odnale�� przycisk podg�a�niania?
{6779}{6808}Charlie, przejdziemy do interes�w?
{6820}{6892}Dan Rather ma na g�owie turban.|Nie chcecie wiedzie� czemu?
{6896}{6952}Bo robi to co� w Indiach.
{6972}{7015}Nie, to Afganistan.
{7017}{7041}- Znalaz�em.|- Dzi�kuj�.
{7115}{7167}/Czy on ma do tego pociski?|/Czy ma du�o pocisk�w?
{7199}{7232}On m�wi o mud�ahedinach.
{7263}{7293}O ksi�ach?
{7294}{7352}Nie, o mud�ahedinach.|To co� jak "�wi�ty wojownik".
{7375}{7397}Ksi�a...
{7398}{7439}A niby sk�d ja mam to wiedzie�?
{7446}{7481}Paul.
{7544}{7639}/Ameryka chyba �pi. Nie zdaje sobie sprawy,|/�e je�li Afganistan
{7640}{7802}/znajdzie si� w r�kach Rosjan,|/to nied�ugo przyjdzie te� kolej na Amerykan�w.
{7818}{7883}/On z pewno�ci� wie, �e w Wietnamie...
{7884}{7985}Przepraszam. Zastanawia�y�my si�,|czym si� pan zajmuje?
{7997}{8040}Nie jestem policjantem,|je�li o to pytacie.
{8062}{8191}Nie. Po prostu rzadko widujemy tu facet�w|inteligentnych, kt�rzy na dodatek lubi� si� zabawi�.
{8198}{8261}Jestem cz�onkiem Izby Reprezentant�w.
{8285}{8320}S�ucham?
{8321}{8354}Jestem kongresmenem.
{8357}{8389}�artujesz sobie.
{8390}{8429}Ale� sk�d, m�wi� powa�nie.
{8450}{8484}Jestem Charlie Wilson.
{8486}{8527}Reprezentuj� drugi okr�g...
{8581}{8610}...Teksas.
{8611}{8661}To jest Crystal Lee.|To Paul Brown.
{8678}{8697}A wy?
{8699}{8724}- Stacy.|- Stacy?
{8725}{8749}- Kelly.|- Kelly?
{8756}{8782}Mi�o mi was pozna�.
{8800}{8927}Je�li jeste� kongresmenem, to czy powiniene�|tu by� ze striptizerk� i kok�?
{8934}{8975}Nie jestem striptizerk�.
{8982}{9018}Za to ja jestem.
{9021}{9042}Ja r�wnie�.
{9050}{9088}Widzisz?|One m�wi�y o sobie.
{9097}{9138}Wiecie co?|Chyba macie racj�.
{9165}{9197}Naprawd� powinienem ju� i��.
{9198}{9326}Charlie, potrzebuj� 29 tys. dolar�w,|�eby to zrealizowa�, a wiesz, �e mog� to zrobi�.
{9327}{9379}I dobrze wiesz, �e chcesz w to wej��.
{9380}{9431}Kto chce si� ze mn� przejecha�|na lotnisko?
{9519}{9563}/...�wi�ta Wojna przeciwko Sowietom.
{9581}{9677}/Oni sami twierdz�,|/�e je�li otrzymaliby bro� od nas,
{9678}{9745}/lub innego kraju Wolnego �wiata,|/to t� wojn� wygraj�.
{9831}{9891}Tak, jestem z kongresmenem|Charlesem Wilsonem i Crystal Lee.
{9898}{9940}- Wola�bym, �eby tego nie robi�.|- Z Teksasu.
{9945}{10005}Czy by� w og�le jaki� serial|o Waszyngtonie? Wydaje mi si�, �e nie.
{10006}{10040}- Te� tak s�dz�.|- Dzi�kuj�.
{10043}{10085}Koniecznie musimy si� um�wi� na kolejn� noc.
{10094}{10116}Mam zawraca�?
{10120}{10135}Nie.
{10137}{10186}- Nie mo�esz zosta� jeszcze dzie�?|- Zosta� do jutra.
{10188}{10210}Nie mog�.
{10214}{10244}- Mam g�osowanie.|- Wa�ne?
{10255}{10270}Tak.
{10273}{10296}Nad czym?
{10302}{10368}Nad uprawomocnieniem rezolucji Kongresu,
{10372}{10459}by Departament Obrony|m�g� wykorzystywa� sw�j autorytet
{10466}{10510}we wspieraniu ameryka�skich skaut�w.
{10528}{10560}Jaja sobie robisz?
{10579}{10615}Dalej, Charlie, okre�l si�.
{10635}{10682}Ja i Crystal chcemy zna�|twoj� odpowied� w tej sprawie.
{10688}{10792}Po pierwsze, by�bym ci wdzi�czny, gdyby�|nie rzuca� moim nazwiskiem na prawo i lewo.
{10794}{10856}Od czasu do czasu sam go u�ywam|i wola�bym �eby pozosta�o nieskalane.
{10877}{10978}Po drugie, pochodz� z Lufkin w Teksasie.|Jestem synem ksi�gowego tartaku.
{10980}{11070}Zarabiam 700 dolc�w tygodniowo|i p�ac� alimenty.
{11072}{11185}Pomys�, �e mam na koncie 29 tys. dolar�w|brzmi dosy� komicznie.
{11186}{11217}Ale tw�j pomys� bardzo mi si� podoba.
{11221}{11250}Cris zadzwoni� do ciebie w tym tygodniu.
{11296}{11340}Stacey, Kelly, mi�o by�o was pozna�.
{11370}{11402}- Jeste�cie z Nevady?|- Tak.
{11411}{11433}Pami�tajcie, �eby zag�osowa�.
{11436}{11472}Ciao. Kochamy ci�.
{11479}{11501}Tylko dop�ki mnie nie znacie.
{11503}{11538}- To dla ciebie.|- Dzi�kuj� panu.
{11543}{11562}Dzi�kuj�.
{11564}{11596}Pa, Charlie.
{11599}{11632}Kocham Las Vegas!
{11663}{11682}Co jeszcze?
{11686}{11742}Larry Liddle czeka w twoim gabinecie.
{11758}{11796}Tak, powiedzia�em mu, �e mo�e przyj��.
{11797}{11831}Chce z tob� porozmawia� o szopce.
{11849}{11883}Scenka narodzenia dzieci�tka Jezus?
{11892}{11936}W miejscu publicznym,|a miasto robi im...
{11946}{12004}My�la�em, �e przyszed� tylko|zrobi� nam zdj�cie.
{12012}{12070}Kongresmenie, chcia�bym|z panem pom�wi�. Ma pan chwil�?
{12071}{12077}Jasne.
{12078}{12118}Tip prosi�, bym z panem pogada�.
{12124}{12164}Chodzi o Johna Murth�.
{12177}{12193}Co z nim?
{12195}{12226}Prokurator chce wyda� nakaz aresztowania.
{12242}{12265}Nic na niego nie znajdzie.
{12277}{12325}John Murtha jest czysty|jak pod�oga w kuchni mojej mamy.
{12335}{12397}Tak, ale Tip chce,|�eby zasiad� pan w Komisji Etyki.
{12408}{12421}�artujesz?
{12424}{12443}Nie.
{12450}{12524}Jezu, Donnelly, wszyscy wiedz�, �e w tej sprawie|jestem po drugiej stronie barykady.
{12538}{12551}W sprawie etyki?
{12553}{12583}W�a�nie.
{12585}{12641}Mimo to przewodnicz�cy|umie�ci pana w tej komisji.
{12656}{12684}No dobrze.
{12689}{12764}Nie wiem, co m�g�bym robi� w Komisji Etyki.|Powiedz mu, �e lubi�
{12765}{12847}ugania� si� za kobietami,|pi� whisky i swobodnie przemawia�.
{12867}{12889}Jeden cz�owiek, jeden g�os.
{12892}{12911}Dok�adnie.
{12913}{12941}Tip si� za to odwdzi�czy.
{12950}{12965}Wtorek, tak?
{12968}{12991}Tak, wtorek.
{12995}{13056}Je�li jest wi�c co�,|o czym m�g�bym z nim...?
{13059}{13083}Tak.
{13096}{13128}Tak.
{13131}{13173}Chcia�bym by� w zarz�dzie|Centrum Kennedy'ego.
{13201}{13209}Charlie!
{13211}{13231}S�ucham?
{13242}{13293}Kongres mianuje ludzi|do zarz�du Centrum Kennedy'ego.
{13296}{13351}To �wietne miejsce na randk�,|a nie sta� mnie na bilety.
{13384}{13406}Za�atwione.
{13417}{13454}�wietnie.
{13462}{13487}Id� zag�osowa�.
{13492}{13544}Jest jeszcze kilka minut.|Zerknijmy co s�ycha� na �wiecie.
{13563}{13619}Czemu nie mo�esz poczeka� na gazety,|jak ca�a reszta?
{13627}{13677}Bo lepiej jest zna�|dzisiejsze wie�ci dzisiaj.
{13687}{13739}To czyni mnie o jeden dzie� m�drzejszym|od ciebie, z czego si� bardzo ciesz�.
{13746}{13782}Wiem o tym.
{13786}{13816}Nie s�dzisz, �e to nieco zwariowane?
{13823}{13859}Panama i Wsch�d obni�aj� c�o.
{13871}{13897}Z powodu Braniff.
{13900}{13923}Co jest zwariowane?
{13924}{14001}Wst�pienie do zarz�du Centrum Kennedy'ego|dla darmowych bilet�w na Kr�lewski Balet?
{14005}{14032}- Chwileczk�.|- Co?
{14037}{14061}Relacja AP z Kabulu.
{14079}{14100}Uzbekistan?
{14115}{14139}Afganistan.
{14168}{14274}Rosja, Afganistan, Pakistan, Iran, Irak,|Kuwejt, Arabia Saudyjska, Jordania, Izrael, Egipt.
{14370}{14432}Jim Van Wagenen zajmuje si�|tymi sprawami w Podkomisji Obrony?
{14449}{14479}Tak.
{14480}{14523}Niech jak najszybciej|przyjdzie do mojego biura.
{14535}{14558}Jak mam g�osowa�?
{14559}{14573}Na "tak".
{14574}{14591}Na pewno?
{14593}{14604}Tak.
{14605}{14622}Skauci?
{14634}{14696}Jim Van Wagenen, sprowad� go.|Poka� mu te wydruki.
{14703}{14718}Tak jest.
{14794}{14847}Kongresmen b�dzie tu lada chwila.|W�a�nie ma g�osowanie.
{14868}{14892}Z pewno�ci� jakie� wa�ne.
{14907}{14947}Nie. Niezupe�nie.
{14948}{14993}Marla, mog�aby� sprawdzi� w terminarzu...
{15015}{15053}Gabin...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin