Wgrywanie Firmware.pdf

(347 KB) Pobierz
782237712 UNPDF
http://lesiolo.myftp.biz/ http://chomikuj.pl/lesiolo
Pobieramy plik aktualizacji i możemy rozpocząć już właściwą aktualizację: Uruchamiamy
program EXXXUpdate_XX.XXX.XX.XX.XXX_B427.exe . (x to cyfry nr aktualizacji )
Akceptujemy warunki licencyjne i naciskamy Next. Rozpocznie się wykrywanie modemu.
Po chwili pojawi się nam wersja oprogramowania firmware wbudowanego w modem,
którą już znamy z diagnostyki Mobile Partnera. Poniżej znajduje się także wersja
oprogramowania, którą zamierzamy wrzucić do modemu
Po ponownym naciśnięciu przycisk Next pojawi się nam bardzo ważne ostrzeżenie, które
przytaczam po przetłumaczeniu poniżej:
OSTRZEŻENIE
Podczas aktualizacji należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:
1. Komputer musi pracować z pełną wydajnością.
2. Nie wyjmuj karty pamięci.
3. Nie uruchamiaj innych programów.
4. Nie wyłączaj, nie hibernuj, nie wylogowuj się, nie przełączaj użytkownika, ani nie
uruchamiaj ponownie komputera.
Należy potraktować te ostrzeżenia poważnie, gdyż niezastosowanie się do nich grozi
uszkodzeniem modemu. Niektórzy zalecają także wyjęcie karty SIM i ewentualnej karty
microSD z czytnika przed rozpoczęciem procedury, ale Huawej Gdy będziemy gotowi
do aktualizacji, naciskamy ponownie przycisk Next.
782237712.001.png
W tym momencie program zapyta się nas o hasło chroniące pamięć flash modemu. hasło
wyliczymy za pomocą programu Universal MasterCode dostępny w dziale Tools i
komendy AT . Wpisujemy tutaj zapisane wcześniej hasło i naciskamy Next. Rozpocznie
się teraz operacja zmiany firmware modemu, której nie wolno w żaden sposób
przerywać. Trwa to około minuty. Jakiekolwiek zakłócenie tego procesu może
spowodować nieodwracalne uszkodzenie modemu.
Po poprawnym zakończeniu aktualizacji na ekranie pojawi się potwierdzenie
zakończenia operacji, a modem zostanie automatycznie zresetowany. Pozostaje nam
tylko zatwierdzić to okienko przyciskiem OK i zamknąć program za pomocą guzika Finish.
http://lesiolo.myftp.biz/
http://chomikuj.pl/lesiolo
782237712.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin