Nuty - Widziałem Marynę raz we młynie.pdf

(40 KB) Pobierz
Widziałem Marynę raz we młynie
WIDZIA£EM MARYNÊ
RAZ WE M£YNIE
COUNTRY
= 130
Melodia ludowa
2
F
C
7
F
3
C
7
F
F
7
B
2
1
F
C
7
F
C
7
B
F
F
7
1
1
3
5
3 2
5
3
5
2 1
5
2 1
7782556.001.png 7782556.002.png
WIDZIA£EM MARYNÊ
RAZ WE M£YNIE
Melodia ludowa
COUNTRY
= 130
F
C
7
F
C
7
Widzia³em Marynê raz we m³ynie, widzia³em Marynê raz we m³ynie,
F
F
7
B
F
C
7
F
b
Jak laz³a do góry po drabinie, jak laz³a do góry po drabinie.
I widaæ jej by³o kolaniska, i widaæ jej by³o kolaniska,
Oj, jakie grubaœne te koœciska, oj, jakie grubaœne te koœciska.
I widaæ jej by³o kawa³ nogi, i widaæ jej by³o kawa³ nogi,
akie grubaœne, Bo¿e drogi, o, jakie grubaœne, Bo¿e drogi.
I widaæ jej by³o kawa³ uda, i widaæ jej by³o kawa³ uda,
A wy¿ej to by³y same cuda, a wy¿ej to by³y same cuda.
Wiêc którejœ niedzieli jej siê pytam, wiêc którejœ niedzieli jej siê pytam,
a³aby zostaæ m¹ kobit¹, czy chcia³aby zostaæ m¹ kobit¹.
A ona mi na to: „Chuderlaku!”, a ona mi na to: „Chuderlaku!
WeŸ sznura i powieœ siê na haku, weŸ sznura i powieŸ siê na haku.”
Wybra³a se ch³opa jak niedŸwiedzia, wybra³a se ch³opa jak niedŸwiedzia,
Po roku zrobi³a z niego œledzia, po roku zrobi³a z niego œledzia.
I wziê³a se ch³opa jak wilczura, i wziê³a se ch³opa jak wilczura,
Po roku zrobi³a z niego szczura, po roku zrobi³a z niego szczura.
Z piosenki wynika mora³ taki, z piosenki wynika mora³ taki,
Nie bierzcie se grubych bab ch³opaki, nie bierzcie se grubych bab ch³opaki.
O, j
Czy chci
Zgłoś jeśli naruszono regulamin