Ćwiczenia z tasmą Thera-Band.pdf

(1514 KB) Pobierz
˛ˇ
Ćwiczenia z taśmą Thera Band ®
www.thera-band.pl
Profesjonalny zestaw ćwiczeń
Astrid Buscher Charlotta Cumming Gesine Ratajczyk
271533953.003.png 271533953.004.png
271533953.005.png
Spis treści
Wstęp ........................................................................... 1
Informacja o produktach
Produkt i jego właściwości............................ 2
Wybór odpowiedniej taśmy ......................... 4
Chwyt i mocowanie taśmy............................ 4
Akcesoria ....................................................... 5
Uwagi treningowe .................................................. 6
Ćwiczenia dla dorosłych
Ćwiczenia wzmacniające .............................. 7
Ćwiczenia ogólno sprawnościowe ............... 20
Ćwiczenia dla dzieci ................................................ 24
271533953.006.png
Wstęp
Taśmy - jako uniwersalne przybory treningowe
zaczęto używać już od roku 1978. Pomysł zrodził się
w Akron, Ohio, USA. Od tego roku znajdują zastoso-
wanie w treningu siły mięśniowej, mobilizacji stawów
oraz w celu zwiększenia zasięgu ruchu.
Ze względu na ciągle potrzeby i rosnące zaintereso-
wanie z roku na rok powiększa się asortyment pro-
duktów Thera-Band®. Stosowane są one nie tylko w
rehabilitacji, sporcie ale także w fi tness i ćwiczeniach
ogólnorozwojowych. Marka Thera-Band® to nie tylko
same przybory, ale także całe programy treningowe
stosowane zarówno w profesjonalnym treningu/tera-
pii jak i w ćwiczeniach prewencyjnych.
Ważnym jest podkreślenie ciągłej współpracy z fa-
chowcami poszczególnych dziedzin: sportu, medycyny
i fi tness w celu rozwijania i udoskonalania metod
wykorzystujących przybory Thera-Band®.
W roku 1999 założona została Thera-Band® Academy
jako platforma szkoleń, treningu, badań naukowych
oraz wymiany doświadczeń. Jej celem jest pokazanie
możliwości wielostronnego wykorzystania przyborów
oraz opracowanie programów treningowych z zasto-
sowaniem wyników najnowszych badań.
Taśma Thera-Band® szeroko stosowana jest w sporcie,
fi tness i terapii. Ćwiczenia z oryginalną taśmą Thera-
Band® już po krótkim czasie stosowania dają nam
wymierne efekty w postaci:
przyrostu siły mięśniowej
obniżenia granic bólowych
poprawy reakcji równoważnych
redukcji wagi
poprawy wytrzymałości
profi laktyki upadków
obniżenia ciśnienia
korekcji postawy
poprawy zakresu ruchu
mobilizacji oraz zwiększenia elastyczności.
Wyniki wielu badań na ten temat znaleźć można na
stronach www.Thera-BandAcademy.com/research
1
271533953.001.png
Informacja o produktach
Opis i właściwości taśm do ćwiczeń
srebrna i złota. System ten pozwala na indywidualne
dobranie wartości treningowych oraz ułatwia uroz-
maicenie zajęć (szczególnie ważne w pracy z dziećmi).
Opór wzrasta w zależności od procentowego przy-
rostu długości taśmy. Np. przy rozciągnięciu taśmy
czerwonej od długości początkowej 50 do 100 cm
/wydłużenie 100%/ stawia ona opór 1,8 kg (zobacz w
tabeli).
Taśma Thera-Band® nie jest droga i nie zajmuje wiele
miejsca. Jej wielostronne możliwości zastosowania
umożliwiają dodatkowe zwiększenie zakresu terapii
lub treningu. Charakterystyczne liniowo wzrastają-
ce opory taśm oznaczone są odmiennymi kolorami:
beżowa, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna,
Opór w kg
Żółta Czerwona Zielona Niebieska Czarna Srebrna
Złota
Rozciągnięcie w %
25 %
0,5
0,7
0,9
1,3
1,6
2,3
3,6
50 %
0,8
1,2
1,5
2,1
2,9
3,9
6,3
75 %
1,1
1,5
1,9
2,7
3,7
5,0
8,2
100 %
1,3
1,8
2,3
3,2
4,4
6,0
9,8
125 %
1,5
2,0
2,6
3,7
5,0
6,9
11,2
150 %
1,8
2,2
3,0
4,1
5,6
7,8
12,5
175 %
2,0
2,5
3,3
4,6
6,1
8,6
13,8
200 %
2,2
2,7
3,6
5,0
6,7
9,5
15,2
225 %
2,4
2,9
4,0
5,5
7,4
10,5
16,6
250 %
2,6
3,2
4,4
6,0
8,0
11,5
18,2
2
271533953.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin