elementarz-liczba-5-A.pdf

(585 KB) Pobierz
156308321 UNPDF
[ Poznajemy liczby do 10 ]
SuperKid.pl
PIĘĆ
5
5
5
Ile jest ryb? Czy dotrzegaz tu yr 5?
Pokoloruj obrazek.
Pokoloruj tyle królików, ile wskazuje cyfra.
Zamaluj yr tym amym kolorem, co króliki.
5 5 5 5 5
Napisz cyfry po ladzie.
5 5 3 5 7 5 9 2 5
Zakrel tylko te znaki, które ą yrą pi [ 5 ]
Copyright©SuperKid.pl www.superkid.pl
156308321.002.png 156308321.003.png 156308321.004.png 156308321.005.png 156308321.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin