Lost - Missing pieces [04] The Deal .txt

(1 KB) Pobierz
{59}{157}{Y:B}LOST: ZAGUBIENI|BRAKUJ�CE KAWA�KI
{273}{318}{y:b}UK�AD
{379}{444}Witaj Michael. Jestem Juliet
{487}{521}Czego chcesz?
{534}{588}��d� o kt�ra prosi�e�,
{626}{686}chcieli, �ebym ci powiedzia�, �e jest twoja.
{748}{773}Dobrze.
{816}{860}Beatrice m�wi�a, �e|widzia�e� jej syna.
{928}{989}Sp�dzi�am z nim troch�|czasu, z Waltem.
{1000}{1098}To bardzo interesuj�cy dzieciak,|jest bardzo m�dry.
{1137}{1172}Jest bardzo wyj�tkowy.
{1205}{1246}Jak to wyj�tkowy?
{1260}{1349}No c�, nie jest zwyczajnym ch�opcem.|To w�a�nie dlatego si� o niego martwi�.
{1392}{1526}Dlatego jestem szcz�liwa, �e zgodzi�e� si� to zrobi�.|I jestem szcz�liwa, �e go st�d zabierzesz.
{1538}{1621}Chyba nie s�dzisz, �e uwierz�|w twoja trosk� o mojego syna?
{1639}{1713}Wierz lub nie Michael,|nie jestem twoi wrogiem.
{1734}{1769}A nie, co?
{1782}{1810}Nie.
{1848}{1942}Ten facet w twoim obozie,|ten, kt�rego idziesz uwolni�,
{1998}{2103}nazywa si� Ben. Jest bardzo wa�ny.
{2127}{2188}Jest jedynym, kt�ry mo�e mi pom�c|wydosta� si� z tej wyspy?
{2214}{2250}- Tak.|- Mo�e?
{2256}{2285}Tak, mo�e.
{2308}{2392}Chyba musze uwierzy� w twoje s�owa, co?
{2416}{2449}Chyba musisz.
{2658}{2694}Te� mam z nim uk�ad.
{2881}{2929}Wi�c dlaczego tu jeszcze jeste�?
{2976}{3020}Bo on uratowa� �ycie|mojej siostrze.
{3094}{3126}Gdzie ona jest?
{3164}{3189}W Miami.
{3264}{3299}Ale ty musia�a� zosta�?
{3386}{3463}Co z tego, �e uratowa� jej �ycie,|je�li nie mo�esz z ni� by�?
{3530}{3613}Czy nie zrobi� by� wszystkiego,|�eby ratowa� Walta?
{3838}{3941}Masz tu list�. Powodzenia.
{4057}{4144}{y:b}T�umaczenie:|{y:i}PuZ (puz219)
{4228}{4344}{y:b}ZAGUBIENI|NOWE ODCINKI JU� W 2008 ROKU
{4392}{4464}.:: Napisy24 - Nowy Wymiar Napis�w ::.|Napisy24.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin