relacjonowanie_sw.pdf

(150 KB) Pobierz
300368440 UNPDF
First published online 09.11.2009
Student’s Worksheet
Rozmowy sterowane – relacjonowanie
1. Przeczytaj poniższą wypowiedź. Na podstawie wyróżnionych fragmentów uzupełnij
brakujące polecenia w poniższej instrukcji do zadania.
Przebywając za granicą wybrałeś się na wycieczkę po mieście. Opowiadasz swojemu znajomemu
o wycieczce:
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Yesterday I decided to go sightseeing in the old part of town so I took the bus to the old main square�
I visited the old town hall and some museums in the centre of the old town � Then I felt a bit
tired so I went into a café to have a rest and you’ll never believe it – I met an old school friend of
mine there! She was visiting the town with a group of tourists from Poland� We were both amazed
and happy to see each other there� We had a long chat and then I went back home� It was a very
nice day and I felt really happy.
2. W oparciu o polecenia do dialogu z ćw. 1 napisz pytania oraz swoje własne odpowiedzi.
1� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4 Opisywanie okoliczności wydarzeń
W rozmowie sterowanej typu relacjonowanie często występuje polecenie opisania, w jakich
okolicznościach doszło do danego wydarzenia. Jednym z typowych sposobów na opisanie
okoliczności/tła wydarzeń jest użycie czasu past continuous
© Macmillan Polska 2009
PHOTOCOPIABLE
300368440.005.png 300368440.006.png 300368440.007.png 300368440.008.png
First published online 09.11.2009
Student’s Worksheet
Rozmowy sterowane – relacjonowanie
3. Aby opisać okoliczności, w jakich doszło do opisanych wydarzeń, napisz zdania w czasie
past continuous według poniższego wzoru.
Example: I lost my way while I was walking around the old town .
1. I met my friends ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. A dog attacked me ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3. I lost my mobile phone �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4. The teacher saw us �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4. Uzupełnij brakujące fragmenty dialogu zgodnie z poleceniem.
Przebywając za granicą na wakacjach poznałeś sławną osobę. Opowiedz swojemu znajomemu/
znajomej z Anglii:
w jakich okolicznościach doszło do waszego spotkania
jak przebiegało spotkanie
jakie były Twoje wrażenia co do poznanej osoby
You:
You’ll never believe it� I ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Your friend: That’s amazing� How did it happen?
You:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Your friend: So what did you do?
You:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Your friend: What did you think of him/her?
You:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
© Macmillan Polska 2009
PHOTOCOPIABLE
Student’s Worksheet
300368440.001.png 300368440.002.png 300368440.003.png 300368440.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin