H.LaFontaine i G.P.Zimmerman - Drewno zamiast benzyny.pdf

(1203 KB) Pobierz
110904766 UNPDF
110904766.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 7.05.2008
Tytuł: „Drewno zamiast benzyny” (fragment utworu)
Tytuł oryginału: “Construction of a Simplified Wood Gas Generator for Fueling
Internal Combustion Engines in a Petroleum Emergency”
Autorzy: H. LaFontaine i G. P. Zimmerman
Tłumaczenie: Krzysztof Lis
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110904766.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP. OMÓWIENIE OPRACOWANIA
...........................................
5
1.
CO TO JEST GENERATOR GAZU DRZEWNEGO I
JAK ON
...........................................................................................
6
1.1.
Wprowadzenie
. ............................................................................................
6
1.2.
Zasady zgazowywania paliw stałych
...........................................................
8
1.3.
Historia technologii
. ..................................................................................
10
1.3.1.
II Wojna Światowa, zgazowywacz Imberta
........................................
11
1.3.2.
Współprądowy gazogenerator warstwowy (WGW)
..........................
15
1.4.
Współczynniki do przeliczania na
jednostki SI
..........................................
21
2.
BUDOWA WŁASNEGO GENERATORA GAZU
DRZEWNEGO
22
2.1.
Budowa generatora gazu i
zbiornika
paliwa
.............................................
24
2.2.
Budowa filtra
............................................................................................
29
2.3.
Budowa mieszacza i przepustnicy
............................................................
33
GENERATORA GAZU DRZEWNEGO
UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA
..............................................
69
3.1.
Używanie drewna jako paliwa
..................................................................
69
3.2.
Modyfikacja silnika i inne aspekty
...........................................................
70
3.3.
Pierwsze uruchomienie
.............................................................................
71
3.4.
Procedura startowa
...................................................................................
72
3.5.
Sterowanie, eksploatacja
..........................................................................
73
3.6.
Wyłączanie (wygaszanie) zgazowywacza
.................................................
74
3.7.
Procedury obsługi
.....................................................................................
74
3.7.1.
Obsługa codzienna
.............................................................................
74
3.7.2.
Obsługa cotygodniowa (lub po każdych 15
godzinach pracy)
..........
75
3.7.3.
Obsługa co dwa tygodnie (lub po każdych 30
godzinach)
...............
75
3.8.
Rozwiązywanie problemów
......................................................................
75
3.9.
Zagrożenia związane z pracą zgazowywacza
............................................
75
3.9.1.
Zagrożenie zatruciem
........................................................................
76
3.9.2.
Techniczne aspekty „zatrucia
gazem
drzewnym”
.............................
77
3.9.3.
Zagrożenia pożarowe
.........................................................................
77
BIBLIOGRAFIA
..............................................................................
85
......
3.
 
DREWNO ZAMIAST BENZYNY – darmowy fragment – kliknij po więcej
H. LaFontaine i P. Zimmerman
str. 4
Wstęp. Omówienie opracowania
aport ten jest omówieniem jednego z wielu opracowań techno-
logii kryzysowych sponsorowanych przez Federal Emergency
Management Agency (federalnej agencji ds. zarządzania w sytuac-
jach kryzysowych). Celem tego raportu jest sformułowanie precyzyj-
nej, ilustrowanej instrukcji budowy, instalacji oraz obsługi urządze-
nia zgazowującego biomasę (tj. generatora „gazu drzewnego” lub
„gazu generatorowego”), który będzie w stanie zapewnić awaryjne
paliwo dla pojazdów takich jak ciągniki i ciężarówki, gdy źródła
zaopatrzenia w paliwa płynne będą niedostępne przez dłuższy okres.
Instrukcja ta została przygotowana jako podręcznik do użycia przez
każdego mechanika, który jest w stopniu wystarczającym biegły
w wyrobie przedmiotów z metalu lub naprawach silników.
Raport ten ma na celu zachowanie wiedzy dotyczącej zgazowywania
drewna, która była wykorzystywana podczas II wojny światowej.
Dokładne procedury krok po kroku opisują budowę uproszczonej
wersji zgazowywacza stosowanego podczas wojny. Ta prosta, warst-
wowa, współprądowa jednostka może zostać wykonana z materiałów
szeroko dostępnych w USA [w Polsce też – przyp. tłum.] w czasie
przedłużającego się kryzysu paliwowego. Dla przykładu, korpus
urządzenia składa się z galwanizowanego kubła na śmieci umiesz-
czonego na niewielkim metalowym cylindrze. W wielu miejscach
zastosowanie znalazły dostępne powszechnie elementy hydrauliczne.
Jako ruszt zastosowano dużą metalową miskę. Prototypowy zgazo-
wywacz wykonany na podstawie tej instrukcji został zamontowany
na ciągniku rolniczym i przetestowany w pracy, przy zastosowaniu
kawałków drewna jako jedynego paliwa. Dokumentacja fotograficzna
z budowy prototypu załączona została do tego raportu.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & H. LaFontaine i P. Zimmerman
R
 
DREWNO ZAMIAST BENZYNY – darmowy fragment – kliknij po więcej
H. LaFontaine i P. Zimmerman
str. 5
Co to jest generator gazu drzewnego
i jak on działa?
1.1. Wprowadzenie
az generatorowy, otrzymywany przez zgazowanie węgla i torfu,
był używany do celów grzewczych już w latach 40. XIX w.
w Europie, a w roku 1884 został zaadaptowany do zasilania silników
w Anglii. Do roku 1940 generatory gazu były znaną, lecz niezbyt
często stosowaną technologią. Jednakże brak benzyny podczas II
Wojny Światowej prowadził do rozszerzenia zastosowania gene-
ratorów gazu do celów transportowych w Europie Zachodniej.
(Taksówki zasilane węglem były ciągle popularne w Korei w latach
70. XX wieku). USA nigdy nie zostały dotknięte poważnymi niedo-
borami paliw, były więc opóźnione względem Europy i Dalekiego
Wschodu, jeśli chodzi rozpowszechnienie tej technologii. Jednakże
jakaś katastrofa może zaburzyć zaopatrzenie w paliwa płynne w tym
kraju do tego stopnia, że takie technologie mogą stać się nieza-
stąpione do zaspokajania potrzeb paliwowych niektórych gałęzi
działalności gospodarczej, takich jak produkcja i dystrybucja żyw-
ności.
Raport ten ma na celu zachowanie wiedzy dotyczącej zgazowywania
drewna, która była wykorzystywana podczas II wojny światowej. Do-
kładne procedury krok po kroku opisują budowę uproszczonej wersji
zgazowywacza stosowanego podczas wojny. Ta prosta, warstwowa,
współprądowa jednostka może zostać wykonana z materiałów
szeroko dostępnych w USA [w Polsce też – przyp. tłum.] w czasie
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & H. LaFontaine i P. Zimmerman
1.
1. Co to jest generator gazu drzewnego
jak on działa?
G
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin