Rafał Seremet - Arkana seksu - ekstaza i jedność.pdf

(584 KB) Pobierz
110904498 UNPDF
110904498.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana
tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 12.04.2007
Tytuł: Arkana seksu (fragment utworu)
Autor: Rafał Seremet
Projekt okładki: Joanna Kopik
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110904498.002.png
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE . ...................................................................................4
· PORADY TEORETYCZNE . ........................................................................8
Część I
Podstawowe zasady osiągania seksualnej pełni . ................................8
......................12
..............................................................................28
· PORADY PRAKTYCZNE . ........................................................................32
Część II
Ekstaza płynie od ciała w górę . ..................................................32
...........37
mości własnego ciała . ...............................................................38
Szczegółowy przebieg ćwiczenia: . ................................................39
Jak tego użyć w trakcie zbliżenia? . ...............................................40
...............................................41
Masowanie dłoni i stóp jako miejsc szczególnie podnoszących nastrój i
-
lepszających samopoczucie . .......................................................45
Masowanie miejsc szczególnie związanych z naszą świadomością i
po
..........................................................................................48
zmysłami
.......................................52
....................................59
.........................74
............................................89
..........................................99
..........................................................101
...........................................................105
.................................................................108
.......................................112
....................................................113
..........................................................................116
............................118
...............128
....................................................131
ZAKOŃCZENIE . ...................................................................................132
LITERATURA . ....................................................................................134
...................................................8
..........................................126
 
ARKANA SEKSU – EKSTAZA I JEDNOŚĆ – darmowy fragment – kliknij po więcej
Rafał Seremet
str. 4
Wprowadzenie
Starożytna wiedza Indii, Nepalu, Tybetu, Chin i Japonii, dotycząca seksu-
alności, była przez wieki nieznana społeczeństwom zachodnim,
a i obecnie jest ona przyswojona w niewielkim stopniu. W tych wschod-
nich kulturach seks uważano za dziedzinę godną bardzo dokładnego i wni-
kliwego poznania, za sztukę wspierającą życiową dojrzałość i mądrość.
Można powiedzieć, że na Zachodzie wiedza o tym, jak uczynić z seksual-
ności narzędzie rozwoju, stawia dopiero pierwsze kroki. Seksualność to
przecież nie tylko zadowolenie i przyjemność, ale także istotna sfera
partnerskich kontaktów, a ponadto ważny klucz do naszej emocjonalności
i wzorców przeżywania świata. Warto zatem tę lukę w naszych praktycz-
nych życiowych umiejętnościach uzupełnić. Współczesne czasy – po-
wszechna wymiana i dialog wielu kultur, jak i rozwój takich nauk jak sek-
suologia i psychologia – są do tego celu bardzo sprzyjającymi okoliczno-
ściami.
Tematyka seksualności intrygowała mnie od zawsze. Z czasem w ramach
moich studiów nad medycyną chińską (dosyć wnikliwie zagłębiłem się
praktycznie i teoretycznie w terapię Shiatsu, którą wykonuję od kilkuna-
stu lat, a także w akupunkturę) rozpocząłem coraz bardziej rozumieć mą-
drość dawnej kultury chińskiej w sprawach seksu i intymności. Zapozna-
łem się z taoistycznymi metodami twórczego wykorzystywania energii
seksualnej. Mają one swoje zastosowanie zarówno w codziennym życiu
partnerskim, jak i np. w takich dziedzinach jak uprawianie kung-fu,
wspieranie zdrowia i długowieczności (np. poprzez ćwiczenia qi gong) itd.
Swoją sympatię do dawnej mądrości Chin mogłem mocniej poczuć m.in.
przebywając na początku lat 90. na Tajwanie i w Korei Pd. Potem w roku
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Rafał Seremet
 
ARKANA SEKSU – EKSTAZA I JEDNOŚĆ – darmowy fragment – kliknij po więcej
Rafał Seremet
str. 5
1995-1996 byłem jeszcze przez jeden rok w Japonii, żyjąc na co dzień
wśród Japończyków i zapoznając się bardzo blisko z ich kulturą, mental-
nością i sposobem przeżywania świata. Przyjaźnie z tymi niezwykłymi
ludźmi niełatwo jest zawrzeć, kiedy jednak już to się stanie – są one nie-
zwykle autentyczne i ujmujące swą niespotykaną intensywnością.
To właśnie będąc w Japonii, po wielu latach moich poszukiwań, w pełni
poczułem, że odnalazłem głębokie zespolenie ze swoją energią seksualną
i odnalazłem w sobie mądrość i intuicyjne zrozumienie – jak wykorzysty-
wać konstruktywnie drzemiącą w nas pierwotną moc seksualności. Wła-
ściwie wykorzystana, nie tylko wzmacnia ciało, nadaje więcej piękna
i prawdy naszym związkom partnerskim (porozumieniu mężczyzny i kobie-
ty), ale także siła ta może konstruktywnie wzmacniać nasze wyrażanie się
w codzienności – niezależnie czy jest to wyrażanie się na obszarze zawo-
dowym, artystycznym, społecznym, czy duchowym.
Poradnik „Arkana seksu – ekstaza i jedność” napisałem w taki sposób, aby
był on maksymalnie zrozumiały i czytelny dla zachodniego czytelnika.
Przedstawione porady, reguły ćwiczenia itp. korespondują z rozumowa-
niem i przeżywaniem świata typowym dla współczesnego mieszkańca Eu-
ropy. W celu uproszczenia zapisu i zwiększenia komunikatywności, mó-
wiąc o „partnerach” nie stosowałem w zapisie rozróżnienia na płeć – nie-
zależnie od płci (mężczyzna/kobieta) zastosowałem zapis „partner”, co
należy rozumieć jako druga strona w naszej komunikacji. Ma to na celu
ułatwienie odbioru tekstu, niezależnie czy czytelnikiem będzie kobieta,
czy mężczyzna.
Zainteresowanie twórczym podejściem do seksualności
Jesteśmy jednością – zarówno w sensie poszukiwania jedności ze swoim
partnerem i z całym życiem, jak i w takim sensie, że wszystkie nasze we-
wnętrzne wymiary nawzajem na siebie oddziałują (i tworzą jedność). Na-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Rafał Seremet
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin