Olaf Sawajner - Komunikacja, marketing i zarządzanie projektem wg polskiego Chucka Norrisa.pdf

(1052 KB) Pobierz
110877945 UNPDF
110877945.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
„Komunikacja, marketing i zarządzanie projektem
wg polskiego Chucka Norrisa”
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 15.01.2008
Tytuł: Komunikacja, marketing i zarządzanie projektem wg polskiego Chucka Norrisa
(fragment utworu)
Autor: Olaf Sawajner
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110877945.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP – CZYLI PARĘ SŁÓW WPROWADZENIA ...........................5
ROZDZIAŁ I:
SKUTECZNA KOMUNIKACJA
..........................................................
8
Komunikacja w społeczeństwie
.................................................................................................
8
Komunikacja
w relacjach interpersonalnych
– wprowadzenie
................
11
..............................................................................
13
Komunikacja niewerbalna
........................................................................
18
Manipulacja versus perswazja
..................................................................
22
Sposoby manipulacji
.................................................................................
24
Skuteczna manipulacja
– czyli jak manipulować
..................................................................................
27
Podstawowe sposoby motywacji pozafinansowej pracowników
48
ROZDZIAŁ II:
MARKETING, CZYLI WŁAŚCIWIE
CO, JAK, GDZIE I Z CZYM?
............................................................
56
................................................................................
56
.......................................................................................
59
.........................................................................
65
Podstawowe rodzaje marketingu
.............................................................
76
Jak wybrać odpowiednią technikę?
.......................................................
102
Rola public relations w marketingu
.............................................................................................
104
Tworzenie zespołu
...................................................................................
110
Efektywne zarządzanie
zespołem marketingowym
.............................................................................
113
ROZDZIAŁ III:
PROJECT MANAGEMENT
– CZYLI O PROJEKTACH W FIRMACH
.........................................
118
....................................................................................
118
.............................................
121
.............................................................
125
Metoda zarządzania zadaniami w czasie:
ważne/nieważne, teraz/później
................................................................
130
Przykładowy zarys produktu projektu
...................................................
133
Elektroniczny system czujników ruchu
dla osób niewidomych
...............................................................................
134
Parę słów
............................................................................................
134
Na czym to polega – co zmienia?
......................................................
135
Zapotrzebowanie
...............................................................................
137
Idea systemu
.....................................................................................
138
Czysto od strony technicznej
.............................................................
139
Teraz w paru zdaniach dowiesz się,
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
.............
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
+ analiza SWOT
2.7.
2.8.
3.1.
3.2.
3.3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
jak to wszystko razem musi działać
oraz jakie ma zastosowanie
...................................................................
139
Autor pomysłu – dane
.......................................................................
142
Dekalog Kierownika Projektu
.................................................................
143
– innowacyjne pomysły versus rzeczywistość
..........................................
143
Komunikacja, komunikacja
i raz jeszcze komunikacja
..........................................................................
144
Motywacja do działania
.............................................................................
145
Czas to pieniądz
.........................................................................................
145
Efektywne i przemyślane zarządzanie zasobami
......................................
145
Tworzenie zespołu
.....................................................................................
146
Przejrzyste wymagania
..............................................................................
146
Rozwój
........................................................................................................
147
niż później zajmować się efektami
............................................................
147
Kodeks ten nigdy się nie kończy
– miejsce na Twoją zasadę!
.......................................................................
147
oraz efektywne zarządzanie
zespołem projektowym
..................................................................................
148
oraz sposoby ich rozwiązywania
....................................................................
150
ZAKOŃCZENIE
.............................................................................
154
PODZIĘKOWANIA
........................................................................
155
POLSKIEGO CHUCKA NORRISA?
.................................................
157
7.
3.4.
Lepiej przeciwdziałać,
3.5.
Ciągły rozwój
3.6.
Najczęstsze konflikty
DLACZEGO WEDŁUG
KOMUNIKACJA, MARKETING I... darmowy fragment – kliknij po więcej
Olaf Sawajner
str. 5
Rozdział I:
Skuteczna komunikacja
1.1. Komunikacja w społeczeństwie
– wprowadzenie
Komunikacja jest jednym z najważniejszych aspektów życia w społe-
czeństwie, pełni rolę przekazywania informacji, ostrzegania, wyda-
wania komunikatów, prezentacji emocji oraz wielu innych rzeczy,
jest niezastąpionym narzędziem w kontaktach interpersonalnych.
Jest wiele metod, by starać się nakłonić drugą osobę do przyjęcia
swojego punktu widzenia. Razem ze wzrostem wiedzy na temat ko-
munikacji wielu naukowców poświęciło jej badaniu całe życie. Po-
wstały metody perswazji, perswazji społecznej, oddziaływania na
grupy, konformizmu społecznego czy bardziej zaawansowane meto-
dy – jak NLP (Neurolingwistyczne Programowanie) czy neuromani-
pulacje. Te wszystkie doktryny i metody łączy jedna rzecz – skupiają
się one na metodach komunikacji, pokazując jednocześnie, jak waż-
na ona jest, niezależnie od jej formy, bo oczywiście mamy zdania roz-
kazujące, pytające, twierdzące, metody prezentacji komunikatu – czy
to w radiu, telewizji, Internecie, czy w książkach i mowie. Metod,
technik i sposobów jest wiele, a jeszcze więcej będzie się ich poja-
wiać, jedno na pewno jednak nie ulegnie zmianie – niepodważalnie
istotna rola komunikacji w społeczeństwie.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Olaf Sawajner
Rozdział I:
Skuteczna komunikacja
110877945.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin