Rynek pracy cz 2.pdf

(1812 KB) Pobierz
Rynek nr 6. rew cz 2.p65
Irena Wolińska
EURES jako instrument realizacji
prawa swobody przepływu pracowników
Wprowadzenie
Swoboda przepływu pracowników to jedno z czterech fundamentalnych
praw Unii Europejskiej. Ma ono znaczenie zarówno w odniesieniu do kwe-
stii gospodarczych i społecznych, jak i w odniesieniu do wolności jedno-
stek. Oznacza bowiem – najogólniej rzecz ujmując – prawo do podejmowa-
nia swobodnie wybieranego zatrudnienia na całym terytorium Unii Euro-
pejskiej i do wynikających stąd uprawnień, przy czym wiąże się z prawem
do równego traktowania z obywatelami państwa, na terenie którego zatrud-
nienie jest wykonywane. Z gospodarczego punktu widzenia istotne jest stwo-
rzenie szerszej płaszczyzny dopasowywania popytu i podaży na rynku pra-
cy oraz rozwoju mobilności zawodowej pracowników. Perspektywa spo-
łeczna nakazuje zwracać uwagę na możliwość poprawy sytuacji materialnej
mieszkańców Unii oraz na szanse pogłębiania procesów integracyjnych.
Z perspektywy indywidualnej istotne jest posiadanie obywatelstwa Unii Eu-
ropejskiej i dysponowanie wynikającymi z tego tytułu przywilejami.
Większość publikacji i opracowań poświęconych swobodzie przepływu
pracowników koncentruje się na kwestiach podmiotowych i przedmioto-
wych tego prawa, a następnie na problematyce koordynacji systemów za-
127
42088915.1562.png 42088915.1659.png 42088915.1756.png 42088915.1853.png 42088915.001.png 42088915.097.png 42088915.195.png 42088915.296.png 42088915.398.png 42088915.489.png 42088915.586.png 42088915.678.png 42088915.773.png 42088915.870.png 42088915.968.png 42088915.1067.png 42088915.1167.png 42088915.1195.png 42088915.1206.png 42088915.1217.png 42088915.1226.png 42088915.1232.png 42088915.1243.png 42088915.1251.png 42088915.1261.png 42088915.1271.png 42088915.1282.png 42088915.1293.png 42088915.1304.png 42088915.1315.png 42088915.1325.png 42088915.1332.png 42088915.1340.png 42088915.1349.png 42088915.1359.png 42088915.1370.png 42088915.1379.png
 
42088915.1398.png 42088915.1409.png 42088915.1420.png
 
42088915.1441.png
 
42088915.1461.png
 
42088915.1482.png 42088915.1493.png 42088915.1503.png 42088915.1514.png 42088915.1524.png 42088915.1532.png 42088915.1542.png 42088915.1552.png 42088915.1563.png 42088915.1573.png 42088915.1581.png 42088915.1591.png 42088915.1602.png 42088915.1612.png 42088915.1620.png 42088915.1630.png 42088915.1640.png 42088915.1650.png 42088915.1660.png 42088915.1669.png 42088915.1678.png
 
42088915.1699.png 42088915.1707.png 42088915.1717.png 42088915.1727.png 42088915.1737.png 42088915.1746.png 42088915.1757.png 42088915.1765.png 42088915.1775.png
 
42088915.1796.png
 
42088915.1815.png 42088915.1823.png 42088915.1834.png 42088915.1844.png 42088915.1854.png
 
42088915.1872.png
 
42088915.1892.png
 
42088915.1911.png 42088915.1919.png 42088915.1929.png 42088915.1938.png 42088915.002.png 42088915.012.png 42088915.021.png 42088915.031.png 42088915.041.png
 
42088915.059.png 42088915.068.png 42088915.078.png
 
42088915.098.png
 
42088915.117.png
 
42088915.136.png
 
42088915.154.png 42088915.164.png 42088915.174.png 42088915.185.png 42088915.196.png 42088915.207.png 42088915.218.png 42088915.229.png 42088915.239.png 42088915.248.png 42088915.259.png 42088915.269.png 42088915.276.png 42088915.286.png 42088915.297.png 42088915.307.png 42088915.318.png 42088915.329.png 42088915.339.png
 
42088915.359.png
 
42088915.379.png 42088915.389.png 42088915.399.png
 
42088915.416.png 42088915.423.png 42088915.434.png 42088915.443.png 42088915.453.png 42088915.463.png 42088915.471.png 42088915.481.png 42088915.490.png 42088915.501.png 42088915.509.png 42088915.518.png 42088915.526.png 42088915.537.png 42088915.548.png 42088915.559.png 42088915.570.png
 
42088915.587.png
 
42088915.608.png
 
42088915.625.png
 
42088915.644.png 42088915.653.png 42088915.662.png
 
42088915.679.png
 
42088915.698.png
 
42088915.714.png 42088915.723.png 42088915.731.png
 
42088915.751.png 42088915.762.png 42088915.774.png 42088915.783.png 42088915.794.png 42088915.803.png 42088915.814.png 42088915.825.png 42088915.835.png 42088915.845.png 42088915.851.png 42088915.861.png 42088915.871.png 42088915.880.png 42088915.890.png 42088915.901.png 42088915.911.png 42088915.922.png 42088915.933.png 42088915.941.png 42088915.949.png 42088915.959.png 42088915.969.png 42088915.979.png 42088915.989.png 42088915.1000.png 42088915.1009.png 42088915.1019.png 42088915.1029.png 42088915.1039.png 42088915.1049.png
 
42088915.1068.png
 
42088915.1088.png 42088915.1099.png 42088915.1109.png 42088915.1120.png 42088915.1130.png
 
42088915.1150.png
 
42088915.1168.png 42088915.1177.png 42088915.1187.png 42088915.1188.png 42088915.1189.png 42088915.1190.png 42088915.1191.png 42088915.1192.png 42088915.1193.png 42088915.1194.png 42088915.1196.png 42088915.1197.png 42088915.1198.png 42088915.1199.png 42088915.1200.png 42088915.1201.png 42088915.1202.png 42088915.1203.png 42088915.1204.png 42088915.1205.png 42088915.1207.png 42088915.1208.png 42088915.1209.png 42088915.1210.png 42088915.1211.png 42088915.1212.png 42088915.1213.png 42088915.1214.png 42088915.1215.png 42088915.1216.png 42088915.1218.png 42088915.1219.png 42088915.1220.png 42088915.1221.png 42088915.1222.png
 
42088915.1223.png
 
42088915.1224.png 42088915.1225.png 42088915.1227.png
 
42088915.1228.png
 
42088915.1229.png
 
42088915.1230.png
 
42088915.1231.png
 
42088915.1233.png 42088915.1234.png 42088915.1235.png 42088915.1236.png 42088915.1237.png 42088915.1238.png 42088915.1239.png 42088915.1240.png 42088915.1241.png 42088915.1242.png 42088915.1244.png 42088915.1245.png 42088915.1246.png 42088915.1247.png 42088915.1248.png
 
42088915.1249.png
 
42088915.1250.png
 
42088915.1252.png 42088915.1253.png 42088915.1254.png 42088915.1255.png 42088915.1256.png
 
42088915.1257.png 42088915.1258.png 42088915.1259.png 42088915.1260.png 42088915.1262.png 42088915.1263.png 42088915.1264.png
 
42088915.1265.png 42088915.1266.png 42088915.1267.png 42088915.1268.png 42088915.1269.png 42088915.1270.png 42088915.1272.png 42088915.1273.png 42088915.1274.png 42088915.1275.png 42088915.1276.png 42088915.1277.png 42088915.1278.png 42088915.1279.png 42088915.1280.png 42088915.1281.png 42088915.1283.png 42088915.1284.png 42088915.1285.png 42088915.1286.png 42088915.1287.png 42088915.1288.png 42088915.1289.png 42088915.1290.png 42088915.1291.png 42088915.1292.png 42088915.1294.png 42088915.1295.png 42088915.1296.png 42088915.1297.png 42088915.1298.png 42088915.1299.png 42088915.1300.png 42088915.1301.png 42088915.1302.png 42088915.1303.png 42088915.1305.png 42088915.1306.png 42088915.1307.png 42088915.1308.png 42088915.1309.png 42088915.1310.png 42088915.1311.png 42088915.1312.png 42088915.1313.png 42088915.1314.png 42088915.1316.png
 
42088915.1317.png 42088915.1318.png 42088915.1319.png 42088915.1320.png 42088915.1321.png 42088915.1322.png 42088915.1323.png 42088915.1324.png 42088915.1326.png
 
42088915.1327.png
 
42088915.1328.png 42088915.1329.png 42088915.1330.png
 
42088915.1331.png
 
42088915.1333.png 42088915.1334.png 42088915.1335.png
 
42088915.1336.png
 
42088915.1337.png
 
42088915.1338.png 42088915.1339.png 42088915.1341.png
 
42088915.1342.png 42088915.1343.png 42088915.1344.png 42088915.1345.png 42088915.1346.png 42088915.1347.png 42088915.1348.png
 
42088915.1350.png 42088915.1351.png 42088915.1352.png 42088915.1353.png 42088915.1354.png
 
42088915.1355.png 42088915.1356.png 42088915.1357.png 42088915.1358.png 42088915.1360.png 42088915.1361.png 42088915.1362.png 42088915.1363.png 42088915.1364.png 42088915.1365.png 42088915.1366.png 42088915.1367.png 42088915.1368.png 42088915.1369.png 42088915.1371.png
 
42088915.1372.png 42088915.1373.png 42088915.1374.png 42088915.1375.png 42088915.1376.png 42088915.1377.png 42088915.1378.png
 
42088915.1380.png 42088915.1381.png 42088915.1382.png 42088915.1383.png 42088915.1384.png 42088915.1385.png 42088915.1386.png 42088915.1387.png 42088915.1388.png
 
42088915.1389.png
 
42088915.1390.png 42088915.1391.png 42088915.1392.png 42088915.1393.png 42088915.1394.png 42088915.1395.png 42088915.1396.png 42088915.1397.png 42088915.1399.png 42088915.1400.png 42088915.1401.png 42088915.1402.png 42088915.1403.png 42088915.1404.png 42088915.1405.png 42088915.1406.png 42088915.1407.png 42088915.1408.png 42088915.1410.png 42088915.1411.png 42088915.1412.png 42088915.1413.png 42088915.1414.png 42088915.1415.png 42088915.1416.png 42088915.1417.png 42088915.1418.png 42088915.1419.png 42088915.1421.png 42088915.1422.png 42088915.1423.png 42088915.1424.png 42088915.1425.png 42088915.1426.png 42088915.1427.png 42088915.1428.png 42088915.1429.png 42088915.1430.png 42088915.1431.png 42088915.1432.png 42088915.1433.png 42088915.1434.png 42088915.1435.png 42088915.1436.png 42088915.1437.png 42088915.1438.png 42088915.1439.png 42088915.1440.png 42088915.1442.png 42088915.1443.png 42088915.1444.png 42088915.1445.png 42088915.1446.png
 
42088915.1447.png 42088915.1448.png 42088915.1449.png 42088915.1450.png 42088915.1451.png 42088915.1452.png 42088915.1453.png 42088915.1454.png 42088915.1455.png 42088915.1456.png 42088915.1457.png 42088915.1458.png 42088915.1459.png 42088915.1460.png 42088915.1462.png 42088915.1463.png 42088915.1464.png 42088915.1465.png 42088915.1466.png 42088915.1467.png 42088915.1468.png 42088915.1469.png 42088915.1470.png 42088915.1471.png 42088915.1472.png 42088915.1473.png 42088915.1474.png 42088915.1475.png 42088915.1476.png 42088915.1477.png 42088915.1478.png 42088915.1479.png 42088915.1480.png 42088915.1481.png 42088915.1483.png 42088915.1484.png 42088915.1485.png 42088915.1486.png 42088915.1487.png 42088915.1488.png 42088915.1489.png 42088915.1490.png 42088915.1491.png 42088915.1492.png 42088915.1494.png
 
42088915.1495.png 42088915.1496.png 42088915.1497.png 42088915.1498.png 42088915.1499.png 42088915.1500.png 42088915.1501.png 42088915.1502.png 42088915.1504.png 42088915.1505.png 42088915.1506.png 42088915.1507.png 42088915.1508.png 42088915.1509.png 42088915.1510.png 42088915.1511.png 42088915.1512.png 42088915.1513.png 42088915.1515.png
 
42088915.1516.png 42088915.1517.png 42088915.1518.png 42088915.1519.png 42088915.1520.png 42088915.1521.png 42088915.1522.png 42088915.1523.png 42088915.1525.png
 
42088915.1526.png
 
42088915.1527.png 42088915.1528.png 42088915.1529.png
 
42088915.1530.png 42088915.1531.png 42088915.1533.png
 
42088915.1534.png 42088915.1535.png 42088915.1536.png 42088915.1537.png 42088915.1538.png 42088915.1539.png 42088915.1540.png 42088915.1541.png 42088915.1543.png
 
42088915.1544.png 42088915.1545.png 42088915.1546.png 42088915.1547.png 42088915.1548.png 42088915.1549.png 42088915.1550.png 42088915.1551.png 42088915.1553.png
 
42088915.1554.png 42088915.1555.png 42088915.1556.png 42088915.1557.png 42088915.1558.png 42088915.1559.png 42088915.1560.png 42088915.1561.png 42088915.1564.png 42088915.1565.png 42088915.1566.png 42088915.1567.png 42088915.1568.png 42088915.1569.png 42088915.1570.png 42088915.1571.png 42088915.1572.png
 
42088915.1574.png 42088915.1575.png 42088915.1576.png 42088915.1577.png 42088915.1578.png
 
42088915.1579.png
 
42088915.1580.png
 
42088915.1582.png 42088915.1583.png 42088915.1584.png 42088915.1585.png 42088915.1586.png
 
42088915.1587.png 42088915.1588.png 42088915.1589.png 42088915.1590.png 42088915.1592.png 42088915.1593.png 42088915.1594.png 42088915.1595.png 42088915.1596.png 42088915.1597.png 42088915.1598.png 42088915.1599.png 42088915.1600.png 42088915.1601.png 42088915.1603.png 42088915.1604.png 42088915.1605.png
 
42088915.1606.png 42088915.1607.png 42088915.1608.png 42088915.1609.png 42088915.1610.png 42088915.1611.png 42088915.1613.png 42088915.1614.png 42088915.1615.png
 
42088915.1616.png
 
42088915.1617.png
 
42088915.1618.png 42088915.1619.png 42088915.1621.png 42088915.1622.png 42088915.1623.png 42088915.1624.png 42088915.1625.png 42088915.1626.png 42088915.1627.png 42088915.1628.png 42088915.1629.png
 
42088915.1631.png
 
42088915.1632.png 42088915.1633.png 42088915.1634.png 42088915.1635.png 42088915.1636.png 42088915.1637.png 42088915.1638.png 42088915.1639.png 42088915.1641.png 42088915.1642.png 42088915.1643.png 42088915.1644.png 42088915.1645.png 42088915.1646.png 42088915.1647.png 42088915.1648.png 42088915.1649.png
 
42088915.1651.png
 
42088915.1652.png
 
42088915.1653.png 42088915.1654.png 42088915.1655.png 42088915.1656.png 42088915.1657.png 42088915.1658.png 42088915.1661.png 42088915.1662.png 42088915.1663.png
 
42088915.1664.png
 
42088915.1665.png 42088915.1666.png 42088915.1667.png 42088915.1668.png 42088915.1670.png
 
42088915.1671.png
 
42088915.1672.png 42088915.1673.png 42088915.1674.png 42088915.1675.png 42088915.1676.png 42088915.1677.png 42088915.1679.png 42088915.1680.png 42088915.1681.png 42088915.1682.png 42088915.1683.png 42088915.1684.png 42088915.1685.png 42088915.1686.png 42088915.1687.png 42088915.1688.png 42088915.1689.png 42088915.1690.png 42088915.1691.png 42088915.1692.png 42088915.1693.png 42088915.1694.png 42088915.1695.png 42088915.1696.png 42088915.1697.png 42088915.1698.png 42088915.1700.png 42088915.1701.png 42088915.1702.png 42088915.1703.png 42088915.1704.png
 
42088915.1705.png
 
42088915.1706.png
 
42088915.1708.png
 
42088915.1709.png 42088915.1710.png 42088915.1711.png 42088915.1712.png 42088915.1713.png 42088915.1714.png 42088915.1715.png 42088915.1716.png 42088915.1718.png 42088915.1719.png 42088915.1720.png
 
42088915.1721.png 42088915.1722.png 42088915.1723.png 42088915.1724.png 42088915.1725.png 42088915.1726.png 42088915.1728.png
 
42088915.1729.png 42088915.1730.png 42088915.1731.png 42088915.1732.png 42088915.1733.png 42088915.1734.png 42088915.1735.png 42088915.1736.png 42088915.1738.png
 
42088915.1739.png 42088915.1740.png 42088915.1741.png 42088915.1742.png 42088915.1743.png
 
42088915.1744.png 42088915.1745.png 42088915.1747.png 42088915.1748.png 42088915.1749.png 42088915.1750.png 42088915.1751.png 42088915.1752.png 42088915.1753.png
 
42088915.1754.png 42088915.1755.png 42088915.1758.png
 
42088915.1759.png
 
42088915.1760.png 42088915.1761.png 42088915.1762.png 42088915.1763.png 42088915.1764.png
 
42088915.1766.png 42088915.1767.png 42088915.1768.png 42088915.1769.png 42088915.1770.png 42088915.1771.png 42088915.1772.png 42088915.1773.png 42088915.1774.png
 
42088915.1776.png 42088915.1777.png 42088915.1778.png 42088915.1779.png 42088915.1780.png 42088915.1781.png 42088915.1782.png 42088915.1783.png 42088915.1784.png 42088915.1785.png 42088915.1786.png 42088915.1787.png 42088915.1788.png 42088915.1789.png 42088915.1790.png 42088915.1791.png 42088915.1792.png 42088915.1793.png 42088915.1794.png 42088915.1795.png 42088915.1797.png 42088915.1798.png 42088915.1799.png 42088915.1800.png 42088915.1801.png 42088915.1802.png 42088915.1803.png 42088915.1804.png 42088915.1805.png 42088915.1806.png 42088915.1807.png 42088915.1808.png 42088915.1809.png
 
42088915.1810.png
 
42088915.1811.png 42088915.1812.png 42088915.1813.png 42088915.1814.png 42088915.1816.png 42088915.1817.png 42088915.1818.png
 
42088915.1819.png 42088915.1820.png 42088915.1821.png
 
42088915.1822.png
 
42088915.1824.png 42088915.1825.png 42088915.1826.png 42088915.1827.png 42088915.1828.png 42088915.1829.png 42088915.1830.png 42088915.1831.png 42088915.1832.png 42088915.1833.png 42088915.1835.png 42088915.1836.png 42088915.1837.png 42088915.1838.png 42088915.1839.png 42088915.1840.png 42088915.1841.png
 
42088915.1842.png 42088915.1843.png 42088915.1845.png
 
42088915.1846.png
 
42088915.1847.png 42088915.1848.png 42088915.1849.png 42088915.1850.png 42088915.1851.png 42088915.1852.png 42088915.1855.png 42088915.1856.png 42088915.1857.png 42088915.1858.png 42088915.1859.png 42088915.1860.png 42088915.1861.png 42088915.1862.png 42088915.1863.png
 
42088915.1864.png
 
42088915.1865.png 42088915.1866.png 42088915.1867.png 42088915.1868.png 42088915.1869.png
 
42088915.1870.png 42088915.1871.png 42088915.1873.png 42088915.1874.png 42088915.1875.png 42088915.1876.png 42088915.1877.png 42088915.1878.png 42088915.1879.png 42088915.1880.png 42088915.1881.png 42088915.1882.png 42088915.1883.png 42088915.1884.png 42088915.1885.png 42088915.1886.png 42088915.1887.png 42088915.1888.png 42088915.1889.png 42088915.1890.png 42088915.1891.png
 
42088915.1893.png 42088915.1894.png 42088915.1895.png 42088915.1896.png 42088915.1897.png 42088915.1898.png 42088915.1899.png 42088915.1900.png 42088915.1901.png 42088915.1902.png 42088915.1903.png 42088915.1904.png 42088915.1905.png 42088915.1906.png 42088915.1907.png 42088915.1908.png 42088915.1909.png
 
42088915.1910.png
 
42088915.1912.png
 
42088915.1913.png
 
42088915.1914.png
 
42088915.1915.png 42088915.1916.png 42088915.1917.png 42088915.1918.png 42088915.1920.png 42088915.1921.png 42088915.1922.png 42088915.1923.png 42088915.1924.png 42088915.1925.png 42088915.1926.png
 
42088915.1927.png 42088915.1928.png 42088915.1930.png 42088915.1931.png 42088915.1932.png 42088915.1933.png 42088915.1934.png
 
42088915.1935.png 42088915.1936.png 42088915.1937.png
 
42088915.1939.png
 
42088915.1940.png 42088915.1941.png 42088915.1942.png 42088915.1943.png 42088915.1944.png 42088915.1945.png 42088915.1946.png 42088915.1947.png 42088915.003.png 42088915.004.png 42088915.005.png 42088915.006.png 42088915.007.png 42088915.008.png 42088915.009.png 42088915.010.png 42088915.011.png
 
42088915.013.png
 
42088915.014.png 42088915.015.png 42088915.016.png 42088915.017.png 42088915.018.png
 
42088915.019.png 42088915.020.png 42088915.022.png 42088915.023.png 42088915.024.png
 
42088915.025.png 42088915.026.png 42088915.027.png 42088915.028.png 42088915.029.png 42088915.030.png 42088915.032.png 42088915.033.png 42088915.034.png
 
42088915.035.png 42088915.036.png 42088915.037.png 42088915.038.png 42088915.039.png 42088915.040.png 42088915.042.png 42088915.043.png 42088915.044.png 42088915.045.png 42088915.046.png 42088915.047.png 42088915.048.png 42088915.049.png 42088915.050.png 42088915.051.png 42088915.052.png 42088915.053.png 42088915.054.png
 
42088915.055.png
 
42088915.056.png 42088915.057.png 42088915.058.png
 
42088915.060.png
 
42088915.061.png 42088915.062.png 42088915.063.png 42088915.064.png 42088915.065.png
 
42088915.066.png 42088915.067.png 42088915.069.png 42088915.070.png 42088915.071.png 42088915.072.png 42088915.073.png 42088915.074.png 42088915.075.png 42088915.076.png 42088915.077.png
 
42088915.079.png 42088915.080.png 42088915.081.png 42088915.082.png 42088915.083.png 42088915.084.png 42088915.085.png
 
42088915.086.png 42088915.087.png 42088915.088.png
 
42088915.089.png 42088915.090.png 42088915.091.png 42088915.092.png 42088915.093.png 42088915.094.png 42088915.095.png 42088915.096.png 42088915.099.png 42088915.100.png 42088915.101.png 42088915.102.png 42088915.103.png 42088915.104.png 42088915.105.png 42088915.106.png 42088915.107.png 42088915.108.png 42088915.109.png 42088915.110.png 42088915.111.png
 
42088915.112.png
 
42088915.113.png 42088915.114.png 42088915.115.png 42088915.116.png 42088915.118.png 42088915.119.png 42088915.120.png 42088915.121.png 42088915.122.png 42088915.123.png 42088915.124.png 42088915.125.png 42088915.126.png 42088915.127.png 42088915.128.png
 
42088915.129.png 42088915.130.png 42088915.131.png 42088915.132.png 42088915.133.png 42088915.134.png 42088915.135.png
 
42088915.137.png 42088915.138.png 42088915.139.png 42088915.140.png 42088915.141.png 42088915.142.png 42088915.143.png 42088915.144.png 42088915.145.png 42088915.146.png 42088915.147.png 42088915.148.png 42088915.149.png 42088915.150.png 42088915.151.png
 
42088915.152.png
 
42088915.153.png
 
42088915.155.png 42088915.156.png 42088915.157.png 42088915.158.png 42088915.159.png 42088915.160.png 42088915.161.png 42088915.162.png 42088915.163.png
 
42088915.165.png 42088915.166.png 42088915.167.png 42088915.168.png 42088915.169.png 42088915.170.png 42088915.171.png
 
42088915.172.png 42088915.173.png 42088915.175.png 42088915.176.png 42088915.177.png 42088915.178.png 42088915.179.png 42088915.180.png 42088915.181.png 42088915.182.png 42088915.183.png 42088915.184.png 42088915.186.png 42088915.187.png 42088915.188.png 42088915.189.png 42088915.190.png
 
42088915.191.png 42088915.192.png 42088915.193.png 42088915.194.png 42088915.197.png 42088915.198.png 42088915.199.png 42088915.200.png 42088915.201.png 42088915.202.png 42088915.203.png 42088915.204.png 42088915.205.png 42088915.206.png 42088915.208.png 42088915.209.png 42088915.210.png 42088915.211.png 42088915.212.png 42088915.213.png 42088915.214.png 42088915.215.png 42088915.216.png 42088915.217.png 42088915.219.png 42088915.220.png 42088915.221.png 42088915.222.png 42088915.223.png 42088915.224.png 42088915.225.png 42088915.226.png 42088915.227.png 42088915.228.png 42088915.230.png 42088915.231.png 42088915.232.png 42088915.233.png 42088915.234.png 42088915.235.png 42088915.236.png 42088915.237.png 42088915.238.png
 
42088915.240.png
 
42088915.241.png 42088915.242.png 42088915.243.png
 
42088915.244.png 42088915.245.png 42088915.246.png 42088915.247.png 42088915.249.png 42088915.250.png 42088915.251.png 42088915.252.png 42088915.253.png 42088915.254.png 42088915.255.png 42088915.256.png 42088915.257.png 42088915.258.png 42088915.260.png 42088915.261.png 42088915.262.png 42088915.263.png 42088915.264.png 42088915.265.png 42088915.266.png
 
42088915.267.png 42088915.268.png 42088915.270.png
 
42088915.271.png
 
42088915.272.png
 
42088915.273.png
 
42088915.274.png 42088915.275.png 42088915.277.png 42088915.278.png 42088915.279.png
 
42088915.280.png 42088915.281.png 42088915.282.png 42088915.283.png 42088915.284.png 42088915.285.png 42088915.287.png 42088915.288.png 42088915.289.png 42088915.290.png 42088915.291.png 42088915.292.png 42088915.293.png
 
42088915.294.png 42088915.295.png 42088915.298.png
 
42088915.299.png 42088915.300.png 42088915.301.png 42088915.302.png 42088915.303.png 42088915.304.png 42088915.305.png 42088915.306.png 42088915.308.png 42088915.309.png 42088915.310.png 42088915.311.png 42088915.312.png 42088915.313.png 42088915.314.png 42088915.315.png 42088915.316.png 42088915.317.png 42088915.319.png 42088915.320.png 42088915.321.png 42088915.322.png 42088915.323.png 42088915.324.png 42088915.325.png 42088915.326.png 42088915.327.png 42088915.328.png 42088915.330.png 42088915.331.png 42088915.332.png
 
42088915.333.png 42088915.334.png 42088915.335.png 42088915.336.png 42088915.337.png 42088915.338.png 42088915.340.png 42088915.341.png 42088915.342.png 42088915.343.png 42088915.344.png 42088915.345.png 42088915.346.png 42088915.347.png 42088915.348.png 42088915.349.png 42088915.350.png 42088915.351.png 42088915.352.png 42088915.353.png 42088915.354.png 42088915.355.png 42088915.356.png
 
42088915.357.png 42088915.358.png 42088915.360.png 42088915.361.png 42088915.362.png 42088915.363.png 42088915.364.png 42088915.365.png 42088915.366.png 42088915.367.png 42088915.368.png 42088915.369.png 42088915.370.png 42088915.371.png 42088915.372.png 42088915.373.png 42088915.374.png
 
42088915.375.png 42088915.376.png 42088915.377.png 42088915.378.png 42088915.380.png 42088915.381.png 42088915.382.png 42088915.383.png 42088915.384.png 42088915.385.png 42088915.386.png
 
42088915.387.png 42088915.388.png 42088915.390.png 42088915.391.png 42088915.392.png 42088915.393.png 42088915.394.png
 
42088915.395.png
 
42088915.396.png 42088915.397.png 42088915.400.png
 
42088915.401.png 42088915.402.png 42088915.403.png 42088915.404.png 42088915.405.png 42088915.406.png 42088915.407.png 42088915.408.png 42088915.409.png
 
42088915.410.png
 
42088915.411.png 42088915.412.png 42088915.413.png
 
42088915.414.png 42088915.415.png 42088915.417.png
 
42088915.418.png
 
42088915.419.png
 
42088915.420.png 42088915.421.png 42088915.422.png
 
42088915.424.png 42088915.425.png 42088915.426.png 42088915.427.png 42088915.428.png 42088915.429.png 42088915.430.png 42088915.431.png 42088915.432.png 42088915.433.png 42088915.435.png 42088915.436.png 42088915.437.png
 
42088915.438.png 42088915.439.png 42088915.440.png 42088915.441.png 42088915.442.png
 
42088915.444.png 42088915.445.png 42088915.446.png 42088915.447.png 42088915.448.png 42088915.449.png 42088915.450.png
 
42088915.451.png 42088915.452.png 42088915.454.png
 
42088915.455.png 42088915.456.png 42088915.457.png 42088915.458.png 42088915.459.png 42088915.460.png 42088915.461.png 42088915.462.png 42088915.464.png 42088915.465.png 42088915.466.png 42088915.467.png 42088915.468.png
 
42088915.469.png
 
42088915.470.png
 
42088915.472.png 42088915.473.png 42088915.474.png 42088915.475.png 42088915.476.png 42088915.477.png 42088915.478.png 42088915.479.png 42088915.480.png
 
42088915.482.png 42088915.483.png 42088915.484.png
 
42088915.485.png
 
42088915.486.png
 
42088915.487.png 42088915.488.png 42088915.491.png 42088915.492.png 42088915.493.png 42088915.494.png 42088915.495.png 42088915.496.png 42088915.497.png 42088915.498.png 42088915.499.png 42088915.500.png 42088915.502.png 42088915.503.png 42088915.504.png 42088915.505.png 42088915.506.png
 
42088915.507.png
 
42088915.508.png
 
42088915.510.png
 
42088915.511.png
 
42088915.512.png 42088915.513.png 42088915.514.png 42088915.515.png 42088915.516.png 42088915.517.png 42088915.519.png
 
42088915.520.png
 
42088915.521.png 42088915.522.png 42088915.523.png
 
42088915.524.png 42088915.525.png 42088915.527.png 42088915.528.png 42088915.529.png 42088915.530.png 42088915.531.png 42088915.532.png 42088915.533.png 42088915.534.png 42088915.535.png 42088915.536.png 42088915.538.png 42088915.539.png 42088915.540.png 42088915.541.png 42088915.542.png 42088915.543.png 42088915.544.png 42088915.545.png 42088915.546.png 42088915.547.png 42088915.549.png 42088915.550.png 42088915.551.png 42088915.552.png 42088915.553.png 42088915.554.png 42088915.555.png 42088915.556.png 42088915.557.png 42088915.558.png 42088915.560.png 42088915.561.png 42088915.562.png 42088915.563.png 42088915.564.png 42088915.565.png 42088915.566.png 42088915.567.png 42088915.568.png 42088915.569.png 42088915.571.png 42088915.572.png 42088915.573.png 42088915.574.png 42088915.575.png
 
42088915.576.png
 
42088915.577.png 42088915.578.png 42088915.579.png
 
42088915.580.png
 
42088915.581.png 42088915.582.png 42088915.583.png 42088915.584.png 42088915.585.png
 
42088915.588.png 42088915.589.png 42088915.590.png 42088915.591.png 42088915.592.png 42088915.593.png 42088915.594.png 42088915.595.png 42088915.596.png 42088915.597.png 42088915.598.png 42088915.599.png 42088915.600.png 42088915.601.png 42088915.602.png 42088915.603.png 42088915.604.png 42088915.605.png 42088915.606.png 42088915.607.png 42088915.609.png
 
42088915.610.png 42088915.611.png 42088915.612.png
 
42088915.613.png
 
42088915.614.png 42088915.615.png 42088915.616.png 42088915.617.png 42088915.618.png 42088915.619.png 42088915.620.png
 
42088915.621.png 42088915.622.png 42088915.623.png 42088915.624.png 42088915.626.png 42088915.627.png 42088915.628.png 42088915.629.png 42088915.630.png 42088915.631.png 42088915.632.png 42088915.633.png 42088915.634.png 42088915.635.png 42088915.636.png
 
42088915.637.png
 
42088915.638.png 42088915.639.png 42088915.640.png 42088915.641.png 42088915.642.png 42088915.643.png 42088915.645.png
 
42088915.646.png
 
42088915.647.png 42088915.648.png 42088915.649.png 42088915.650.png 42088915.651.png 42088915.652.png 42088915.654.png 42088915.655.png 42088915.656.png 42088915.657.png 42088915.658.png
 
42088915.659.png
 
42088915.660.png 42088915.661.png 42088915.663.png 42088915.664.png 42088915.665.png
 
42088915.666.png 42088915.667.png 42088915.668.png 42088915.669.png 42088915.670.png
 
42088915.671.png
 
42088915.672.png
 
42088915.673.png 42088915.674.png 42088915.675.png
 
42088915.676.png 42088915.677.png 42088915.680.png 42088915.681.png 42088915.682.png
 
42088915.683.png
 
42088915.684.png 42088915.685.png 42088915.686.png 42088915.687.png 42088915.688.png 42088915.689.png 42088915.690.png 42088915.691.png 42088915.692.png 42088915.693.png 42088915.694.png 42088915.695.png 42088915.696.png 42088915.697.png 42088915.699.png
 
42088915.700.png 42088915.701.png 42088915.702.png 42088915.703.png 42088915.704.png
 
42088915.705.png 42088915.706.png 42088915.707.png
 
42088915.708.png 42088915.709.png 42088915.710.png
 
42088915.711.png
 
42088915.712.png 42088915.713.png 42088915.715.png 42088915.716.png 42088915.717.png 42088915.718.png 42088915.719.png
 
42088915.720.png 42088915.721.png 42088915.722.png
 
42088915.724.png
 
42088915.725.png
 
42088915.726.png
 
42088915.727.png 42088915.728.png 42088915.729.png 42088915.730.png 42088915.732.png 42088915.733.png 42088915.734.png 42088915.735.png 42088915.736.png 42088915.737.png 42088915.738.png
 
42088915.739.png 42088915.740.png 42088915.741.png 42088915.742.png 42088915.743.png 42088915.744.png 42088915.745.png 42088915.746.png 42088915.747.png 42088915.748.png 42088915.749.png 42088915.750.png 42088915.752.png 42088915.753.png 42088915.754.png 42088915.755.png 42088915.756.png 42088915.757.png 42088915.758.png 42088915.759.png 42088915.760.png 42088915.761.png 42088915.763.png 42088915.764.png 42088915.765.png 42088915.766.png 42088915.767.png 42088915.768.png 42088915.769.png 42088915.770.png 42088915.771.png 42088915.772.png 42088915.775.png
 
42088915.776.png
 
42088915.777.png 42088915.778.png 42088915.779.png 42088915.780.png 42088915.781.png 42088915.782.png 42088915.784.png 42088915.785.png 42088915.786.png 42088915.787.png 42088915.788.png 42088915.789.png 42088915.790.png 42088915.791.png 42088915.792.png 42088915.793.png 42088915.795.png 42088915.796.png 42088915.797.png 42088915.798.png 42088915.799.png
 
42088915.800.png
 
42088915.801.png 42088915.802.png 42088915.804.png 42088915.805.png 42088915.806.png 42088915.807.png 42088915.808.png 42088915.809.png 42088915.810.png 42088915.811.png 42088915.812.png 42088915.813.png 42088915.815.png 42088915.816.png 42088915.817.png 42088915.818.png 42088915.819.png 42088915.820.png 42088915.821.png 42088915.822.png 42088915.823.png 42088915.824.png 42088915.826.png
 
42088915.827.png 42088915.828.png 42088915.829.png 42088915.830.png 42088915.831.png 42088915.832.png 42088915.833.png 42088915.834.png 42088915.836.png 42088915.837.png 42088915.838.png 42088915.839.png 42088915.840.png 42088915.841.png 42088915.842.png 42088915.843.png 42088915.844.png
 
42088915.846.png
 
42088915.847.png
 
42088915.848.png
 
42088915.849.png
 
42088915.850.png
 
42088915.852.png
 
42088915.853.png 42088915.854.png 42088915.855.png 42088915.856.png 42088915.857.png 42088915.858.png 42088915.859.png 42088915.860.png 42088915.862.png 42088915.863.png 42088915.864.png 42088915.865.png 42088915.866.png
 
42088915.867.png
 
42088915.868.png 42088915.869.png 42088915.872.png 42088915.873.png 42088915.874.png
 
42088915.875.png
 
42088915.876.png 42088915.877.png 42088915.878.png 42088915.879.png 42088915.881.png 42088915.882.png 42088915.883.png 42088915.884.png 42088915.885.png 42088915.886.png 42088915.887.png 42088915.888.png 42088915.889.png
 
42088915.891.png 42088915.892.png 42088915.893.png 42088915.894.png 42088915.895.png 42088915.896.png 42088915.897.png 42088915.898.png 42088915.899.png 42088915.900.png 42088915.902.png 42088915.903.png 42088915.904.png 42088915.905.png 42088915.906.png 42088915.907.png 42088915.908.png
 
42088915.909.png 42088915.910.png 42088915.912.png 42088915.913.png 42088915.914.png 42088915.915.png 42088915.916.png 42088915.917.png 42088915.918.png 42088915.919.png 42088915.920.png 42088915.921.png 42088915.923.png 42088915.924.png 42088915.925.png 42088915.926.png 42088915.927.png 42088915.928.png 42088915.929.png 42088915.930.png 42088915.931.png 42088915.932.png 42088915.934.png 42088915.935.png 42088915.936.png 42088915.937.png 42088915.938.png
 
42088915.939.png
 
42088915.940.png
 
42088915.942.png
 
42088915.943.png
 
42088915.944.png
 
42088915.945.png 42088915.946.png 42088915.947.png 42088915.948.png 42088915.950.png
 
42088915.951.png 42088915.952.png 42088915.953.png 42088915.954.png 42088915.955.png 42088915.956.png 42088915.957.png 42088915.958.png 42088915.960.png 42088915.961.png 42088915.962.png
 
42088915.963.png 42088915.964.png 42088915.965.png
 
42088915.966.png 42088915.967.png 42088915.970.png 42088915.971.png 42088915.972.png
 
42088915.973.png 42088915.974.png 42088915.975.png 42088915.976.png 42088915.977.png 42088915.978.png 42088915.980.png 42088915.981.png 42088915.982.png
 
42088915.983.png 42088915.984.png 42088915.985.png 42088915.986.png 42088915.987.png 42088915.988.png 42088915.990.png 42088915.991.png 42088915.992.png 42088915.993.png 42088915.994.png 42088915.995.png 42088915.996.png 42088915.997.png 42088915.998.png 42088915.999.png 42088915.1001.png 42088915.1002.png 42088915.1003.png
 
42088915.1004.png
 
42088915.1005.png 42088915.1006.png 42088915.1007.png 42088915.1008.png 42088915.1010.png 42088915.1011.png 42088915.1012.png
 
42088915.1013.png 42088915.1014.png 42088915.1015.png 42088915.1016.png 42088915.1017.png 42088915.1018.png 42088915.1020.png 42088915.1021.png 42088915.1022.png 42088915.1023.png 42088915.1024.png 42088915.1025.png 42088915.1026.png
 
42088915.1027.png 42088915.1028.png 42088915.1030.png 42088915.1031.png 42088915.1032.png 42088915.1033.png 42088915.1034.png 42088915.1035.png 42088915.1036.png
 
42088915.1037.png 42088915.1038.png 42088915.1040.png 42088915.1041.png 42088915.1042.png
 
42088915.1043.png 42088915.1044.png 42088915.1045.png 42088915.1046.png 42088915.1047.png 42088915.1048.png 42088915.1050.png 42088915.1051.png 42088915.1052.png 42088915.1053.png 42088915.1054.png 42088915.1055.png 42088915.1056.png 42088915.1057.png 42088915.1058.png
 
42088915.1059.png
 
42088915.1060.png 42088915.1061.png 42088915.1062.png
 
42088915.1063.png 42088915.1064.png 42088915.1065.png 42088915.1066.png 42088915.1069.png 42088915.1070.png 42088915.1071.png 42088915.1072.png 42088915.1073.png 42088915.1074.png 42088915.1075.png 42088915.1076.png 42088915.1077.png
 
42088915.1078.png 42088915.1079.png 42088915.1080.png 42088915.1081.png 42088915.1082.png 42088915.1083.png 42088915.1084.png 42088915.1085.png 42088915.1086.png 42088915.1087.png 42088915.1089.png 42088915.1090.png 42088915.1091.png 42088915.1092.png 42088915.1093.png 42088915.1094.png 42088915.1095.png 42088915.1096.png 42088915.1097.png 42088915.1098.png 42088915.1100.png
 
42088915.1101.png 42088915.1102.png 42088915.1103.png 42088915.1104.png 42088915.1105.png 42088915.1106.png 42088915.1107.png 42088915.1108.png 42088915.1110.png 42088915.1111.png 42088915.1112.png 42088915.1113.png 42088915.1114.png 42088915.1115.png 42088915.1116.png 42088915.1117.png 42088915.1118.png 42088915.1119.png 42088915.1121.png 42088915.1122.png 42088915.1123.png 42088915.1124.png 42088915.1125.png
 
42088915.1126.png 42088915.1127.png 42088915.1128.png 42088915.1129.png 42088915.1131.png 42088915.1132.png 42088915.1133.png 42088915.1134.png 42088915.1135.png 42088915.1136.png 42088915.1137.png 42088915.1138.png 42088915.1139.png 42088915.1140.png 42088915.1141.png 42088915.1142.png 42088915.1143.png
 
42088915.1144.png 42088915.1145.png 42088915.1146.png 42088915.1147.png 42088915.1148.png 42088915.1149.png 42088915.1151.png 42088915.1152.png 42088915.1153.png
 
42088915.1154.png
 
42088915.1155.png
 
42088915.1156.png 42088915.1157.png 42088915.1158.png 42088915.1159.png 42088915.1160.png 42088915.1161.png 42088915.1162.png 42088915.1163.png 42088915.1164.png
 
42088915.1165.png 42088915.1166.png 42088915.1169.png 42088915.1170.png 42088915.1171.png 42088915.1172.png 42088915.1173.png
 
42088915.1174.png
 
42088915.1175.png 42088915.1176.png 42088915.1178.png 42088915.1179.png 42088915.1180.png 42088915.1181.png 42088915.1182.png
Pośrednictwo pracy w wymiarze międzynarodowym
bezpieczenia społecznego. Brak jest natomiast opracowań prezentujących
system wspierający realizację prawa swobody przepływu pracowników, ja-
kim jest EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia).
Niniejszy artykuł odnosi się właśnie do tego aspektu swobody przepły-
wu pracowników. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w sieci
EURES to jedno z pilniejszych zadań, jakie stoi przed polskimi służbami
zatrudnienia, co czyni temat pracy aktualnym.
1. Kontekst polityczny i podstawy prawne
Konstytucyjną podstawą swobody przepływu pracowników jest artykuł
39 Traktatu o Unii Europejskiej.
Rozporządzenie Rady 1612/68 dotyczące swobody przepływu pracow-
ników w obrębie Wspólnoty, to obok rozporządzenia 1408/71 podstawowy
akt regulujący sposób realizacji swobody przepływu osób. Potwierdza ono
prawo wszystkich obywateli państw członkowskich do podejmowania za-
trudnienia na terytorium innego państwa członkowskiego – na równi z oby-
watelami tego państwa. Część II tego rozporządzenia dotyczy zasad współ-
pracy państw członkowskich i Komisji w zakresie informowania o wolnych
miejscach pracy i prowadzenia rekrutacji pracowników na terenie Wspól-
noty. W rozdziale I stwierdzono, iż państwa członkowskie winny prowadzić
wspólne badania mające na celu zapewnienie swobodnego przepływu pra-
cowników, a ich służby zatrudnienia powinny współpracować w zakresie
poszukiwania pracowników na wolne miejsca pracy oraz w zakresie udzie-
lania pomocy w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy. Oczekuje się, że
kraje członkowskie stworzą specjalistyczne struktury do spraw współpracy
z odpowiednimi strukturami innych krajów – wykaz takich struktur ogła-
szany będzie w dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zadaniem
tych struktur jest także przekazywanie i upowszechnianie informacji o wa-
runkach życia i pracy oraz sytuacji na rynku pracy. Rozdział II dotyczący
mechanizmu obsadzania wolnych miejsc pracy zobowiązuje struktury,
o których mowa wyżej, do przekazywania informacji o wolnych miejscach
pracy i osobach poszukujących pracy na terenie innych państw członkow-
128
42088915.1183.png
Pośrednictwo pracy w wymiarze międzynarodowym
skich. Kraje nie będące członkami Wspólnoty mogą być informowane
o wolnych miejscach pracy dopiero wtedy, gdy państwa członkowskie po-
twierdzą brak zainteresowania tymi ofertami wśród obywateli Wspólnoty.
Przewidziano także sytuację, gdy na terenie państwa członkowskiego po-
wstanie na tyle zła sytuacja na rynku pracy, że konieczne będzie wprowa-
dzenie ograniczenia w dostępie do tego rynku dla obywateli innych państw.
Decyzję w sprawie wprowadzenia takiego ograniczenia wprowadzić może
Komisja na wniosek danego państwa. Rozdział III stanowi o powołaniu
Europejskiego Biura Koordynacji Obsadzania Wolnych Miejsc Pracy
i Wniosków o Zatrudnienie (zwanego dalej Europejskim Biurem Koordy-
nacji – EURESco), którego zadaniem jest przede wszystkim koordynacja
metod działania, prowadzenie analiz i tworzenie zestawień ofert pracy i wnios-
ków od osób poszukujących pracy.
Na mocy artykułu 44 Rozporządzenia Komisja wydała 22 października
1993 roku Decyzję (93/569/EEC) o utworzeniu sieci EURES, a 23 grudnia
2002 roku nową Decyzję wprowadzającą Rozporządzenie Rady (EWG)
nr 1612/68 dotyczące obsadzania wolnych miejsc pracy i podań o pracę
(2003/8/EC). Obie Decyzje zostały omówione niżej.
Europejska Strategia Zatrudnienia stworzyła nowe ramy polityczne
dla funkcjonowania systemu EURES. Kluczowe z tego punktu widzenia są
jej dwa filary – zwiększanie zdolności do podejmowania i utrzymania za-
trudnienia oraz poprawa zdolności adaptacyjnych firm i ich pracowników,
a w szczególności eksponowane w Wytycznych na temat Zatrudnienia takie
działania jak identyfikacja i zapobieganie „wąskim gardłom” poprzez po-
średnictwo pracy, stymulowanie mobilności zawodowej i geograficznej oraz
wymianę informacji o pracy.
Wśród obecnie obowiązujących podstaw prawnych systemu EURES
należy wymienić także Statut EURES, wydany 4 kwietnia 2003 roku przez
Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych (opracowany
przez działające w jej strukturach Europejskie Biuro Koordynacji na pod-
stawie Decyzji z 23 grudnia 2003 roku). 1
1
Adres stron Internetowych EURES: http://europa.eu.int/eures, adres Biura Koordynacji
EURES w Komisji Europejskiej: European Commission, DG V/A/3 – EURES, Rue de
la Loi 200, 1049 Bruxelles.
129
42088915.1184.png
Pośrednictwo pracy w wymiarze międzynarodowym
2. Historia i zadania
Okres od 1993 do 2002 2
Wydana w 1993 roku Decyzja Komisji zobowiązała służby zatrudnienia
krajów członkowskich i ich partnerów krajowych do utworzenia euro-
pejskiej sieci usług o nazwie EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia
(EURopean Employment Services), która zastąpiła stworzony przez Komi-
sję w 1972 roku europejski system do międzynarodowej wymiany informa-
cji o ofertach i kandydatach SEDOC.
Celem EURES od początku jego istnienia było stworzenie możliwości
wymiany informacji na temat dostępnych miejsc pracy oraz warunków życia
i pracy, zwiększenie przejrzystości rynku pracy oraz wspieranie swobody prze-
pływu osób. Nazwa EURES została na mocy tej decyzji zastrzeżona; stwier-
dzono tam ponadto, że jest ona wyrażona również w formie graficznego logo.
Decyzja postanowiła o ulokowaniu Europejskiego Biura Koordynacji
w Dyrekcji Generalnej V. Zgodnie z zapisami Decyzji, EURES miał bazować
na systemie komputerowym i zunifikowanych procedurach wymiany infor-
macji. Zakładano, że kraje członkowskie będą miały dostęp do sieci poprzez
krajowe systemy informatyczne służb zatrudnienia lub wykorzystując odręb-
ne stacje robocze połączone bezpośrednio z systemem EURES. Podstawową
część systemu miała stanowić wymiana informacji o ofertach pracy, które
mogą być wykorzystane przez osoby spoza danego kraju.
Zgodnie z omawianą Decyzją kluczową rolę w systemie powinny pełnić
służby zatrudnienia, stowarzyszone z siecią. Jednakże, ponieważ Rozporzą-
dzenie 1612/68 zakłada, iż każdy kraj utworzy struktury wyspecjalizowane
zdecydowano, że będą one bazowały na sieci agentów zwanych eurodo-
radcami 3 . Powinni oni otrzymać odpowiednie wyszkolenie pod egidą Ko-
2
Szerzej o okresie od 1993 roku – I. Wolińska, Europejski system wymiany informacji
o pracy, Rynek Pracy 5/1999.
3
Nie należy tego pojęcia utożsamiać z polskim doradcą zawodowym – w tym przypadku
chodzi o pośrednika pracy; zwraca uwagę zmiana nazwy stanowiska z eurodoradcy ( eu-
roadviser) na EURES-doradcę ( EURES-adviser) po 2000 roku (w wyniku wprowadze-
nia waluty EURO i pojawienia się zawodu związanego z jej funkcjonowaniem).
130
42088915.1185.png
Pośrednictwo pracy w wymiarze międzynarodowym
misji. W Decyzji określono ich zadania, status i warunki pracy. Liczba, miej-
sce pracy, charakter umowy eurodoradcy określane są przez instytucje kra-
jowe, które wyznaczą dane osoby. Instytucje te są obowiązane przekazywać
Komisji dane na temat tych osób (dane personalne, adres, obszar działania).
Instytucje krajowe są też zobowiązane stworzyć eurodoradcom odpowied-
nie warunki pracy poprzez m.in. wyposażenie w niezbędny sprzęt i narzę-
dzia konieczne do udzielania informacji i doradztwa na poziomie krajowym
i europejskim.
Okres od 03. 2003 r.
W dniu 22 grudnia 2002 roku Komisja wydała nową Decyzję wprowa-
dzającą Rozporządzenie Rady 1612/68 dotyczące obsadzania wolnych miejsc
pracy i podań o pracę. Decyzja ta weszła w życie 1 marca 2003 roku i uchy-
liła decyzję z 1993 roku.
Punktem wyjścia do wydania nowej decyzji było stwierdzenie znaczne-
go postępu w rozwoju EURES i konstatacja dotycząca potrzeby wzmocnie-
nia i silniejszego zintegrowania sieci z krajowymi służbami zatrudnienia.
Dodatkowym elementem było zbliżające się poszerzenie Unii, a także roz-
wój narzędzi informatycznych. Kolejny aspekt to potrzeba wzmocnienia
mobilności zawodowej i geograficznej. Podkreśla się, że EURES jest na-
rzędziem wspierającym Europejską Strategię Zatrudnienia i przyczynia się
do wzmocnienia jednolitego europejskiego rynku.
W artykule 2 Decyzji stwierdzono, że EURES, działając na rzecz poszu-
kujących pracy, pracowników i pracodawców wspiera:
„a) rozwój europejskich rynków pracy, otwartych i dostępnych dla wszyst-
kich,
b) ponadnarodową, międzyregionalną i transgraniczną wymianę wolnych
miejsc pracy i podań o pracę,
c) przejrzystość i wymianę informacji na europejskich rynkach pracy, włą-
czając w to informacje o warunkach życia i możliwościach zdobywania
kwalifikacji,
d) rozwój metod i wskaźników stosowanych do realizacji tych celów.”
131
42088915.1186.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin