ojczenasz_i_embolizm.pdf

(63 KB) Pobierz
Finale 2000 - [PaterNoster.MUS]
WPa\(3 ?PRTZ GioSZ^fbZX
Oj - cze nasz, kt¿ - ry× jest w ............ nie-bie; ×wi¶² si¶ i - m i¶ T wo - je.
,
&
a
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ .
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾ .
¾
¾ ¾
¾
.
é
¾ ¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
?
a
?
a
¾
¾ .
¾
( )
¾ ¾
¾
.
é
P rzyjdÜ K r¿-les-two T wo-je.B dÜ wo-la T wo-ja,ja-ko w .......... nie-bie,ta-k i na zie - m i.
, ¾
2
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
a
&
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ .¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾
?
a
Ó
?
a
¾
¾
( )
¾ ¾
¾
.
¾ ¾ ¾ ¾
¾
é
C hle - ba na - sze - go pow - szed - nie - go daj nam dzi - siaj.
3 ¾
a
¾
¾
¾ ¾
.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
.
¾
¾
¾
¾ ¾
?
a
?
a
¾
.
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
I od-puײ nam na-sze wi-ny ja-ko i m y od-pusz-cza-m y na-szym wi-no-waj-com .
-
4
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
a
&
¾
¾
.
¾
¾ ¾ .
¾
¾
.
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
.
¾
¾ ¾ .
¾
¾
.
¾ ¾
¾
¾ ¾
?
a
Ó
?
a
Ó
¾
.
¾
¾ ¾
¾
.
>
.
¾ ¾
¾
¾
.
&
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
161625042.011.png 161625042.012.png 161625042.013.png 161625042.014.png 161625042.001.png 161625042.002.png 161625042.003.png
I nie w¿dÜ nas na po - ku - sze -nie, a - le nas zbaw o - de ze - go.
-
5 ¾
a
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
&
¾
é
..
¾
¾
¾
¾
.
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
?
a
Ó
¾
Ó
¾
¾
.
?
a
Ó
¾
¾
¾
.
¾
Ó ¾
¾
.
¾
¾
B o T wo - je jest K r¿ -les-two, i po-t¶ -ga, i chwa-a na
wie - ki.
6
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
a
¾
&
¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ .
¾
a
¾
.
¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ .
¾ ¾
¾
¾
¾
?
a
½
?
a
¾
¾ ¾ .
¾
¾ ¾
¾
.
¾
.
¾
¾
¾
161625042.004.png 161625042.005.png 161625042.006.png 161625042.007.png 161625042.008.png 161625042.009.png 161625042.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin