DrawnTogether-3x11-DrawnTogetherBabies.txt

(18 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{0}{60}PRZERYSOWANI - DZIECIAKI
{102}{152}/Przerysowane dzieciaki
{152}{209}/Jeste�my s�odkimi ch�opczykami i dziewczynkami.
{209}{303}/U�ywamy wyobra�ni, jak atleta Hyuster Lloyds.
{303}{327}/Przestrzegam zasad.
{327}{356}/Tolerancja jest fajna.
{356}{385}/�yczliwo�� dla gej�w.
{385}{404}/I przyja��.
{410}{436}/Lubi� swoj� niewinno��.
{436}{460}/�adnego wyg�upiania.
{460}{486}/Lubi� dziewczyny i samochody.
{486}{525}/A ja spa� na brzuchu.
{525}{569}/Nawet ja jestem w tej piosence.
{573}{616}/Przerysowane dzieci
{616}{671}/Robimy kup� do ��ka.
{671}{720}/Jeste�my takie kochane
{720}{779}/�e chce si� nas rozjecha�.
{777}{}/Przerysowane dzieciaki.
{866}{953} {C:$ffdd}Przet�umaczyli: Spoylah & Senin
{958}{1046}Hej, patrzcie, czego si� nauczy�am.
{1101}{1200}Super! Wyglada jak Wacky WallWalkers. |/(Zabawka, kt�ra przylepia si� do �ciany i|/ schodzi po niej w taki spos�b jak ta pieluszka)
{1200}{1255}Hej, Spanky. Robimy wy�cigi!
{1278}{1319}No nie wiem. Troch� to niehigieniczne.
{1319}{1364}Foxxy, mo�e ty?
{1364}{1383}Ja?
{1383}{1426}Ale ja jestem bardzo nie�mia�a.
{1426}{1527}Wi�c po prostu udawajcie, �e jestem |ludob�jstwem w Sudanie i nie zwracajcie uwagi.
{1527}{1557}Co to znaczy 'ludob�jstwo'?
{1557}{1620}A sk�d ja mam wiedzie�?| Jestem tylko dzieckiem.
{1830}{1904}Attica! Attica! |/(odniesienie do zamieszek w ameryka�skim wi�zieniu Attica)
{1904}{1940}Natychmiast przesta�cie.
{1965}{1995}Wszystko powiem mamie.
{1995}{2066}Ale z ciebie kabel, ty adoptowany geju!
{2066}{2110}Wcale nie by�em adoptowany!
{2172}{2229}Dzieci. Nie jeste�cie niegrzeczne?
{2229}{2260}Nie, nie.
{2260}{2314}Czemu nigdy nie bierzesz nas na r�ce, mamo?
{2348}{2395}Rzucali brudnymi pieluchami w �cian�.
{2395}{2440}Powinna� da� im manto.
{2440}{2498}Mo�e wtedy b�d� kocha� ci� tak jak ja.
{2544}{2593}O rany! Tak bardzo ci� kocham!
{2593}{2649}Pami�tajcie dzieci, �e k�amstwo jest z�e.
{2658}{2713}Przepraszamy, mamo.
{2713}{2778}Dzieci, to jest Charlette. Wasza nowa niania.
{2778}{2816}Cze��, Przerysowane Dzieciaki.
{2816}{2894}A teraz b�d�cie dobrymi ch�opczykami, dziewczynkami i adoptowanym gejem,
{2894}{2959}bo mamusia i tatu� id� na terapi�.
{2954}{2985}Kochanie, nie chc� si� sp�ni�
{2985}{3024}wi�c mo�e ruszysz wreszcie swoj� t�ust� dup�!
{3024}{3073}Zamknij si�, ty stary, bezrobotny pijaku!
{3082}{3120}Obudzisz Sida!
{3120}{3217}KOSZYK SIDA | /(SID - Sudden Infant Death - |nag�a �mier� niemowl�t spowodowana spaniem na brzuchu i uduszeniem)
{3217}{3318}Umm, pani nianio, chcia�aby� pobawi� si� z nami i naszymi wymy�lonymi przyja...
{3318}{3363}S�uchajcie, g�wniarze.
{3364}{3462}M�j ch�opak, Chad Huffington, dziedzic |maj�tku Huffington Pants tu przyjdzie.
{3462}{3575}Wi�c, wy dupki, macie si� zamkn�� w swoich| pierdolonych pokojach i siedzie� cicho.
{3583}{3607}Prosz� si� nie martwi�.
{3607}{3677}B�d� patrolowa� korytarz, �eby upewni� si�, �e nigdzie si� nie rusz�.
{3677}{3768}M�wisz tak, jak ka�dy li��cy dup�,| adoptowany gej, powinien.
{3804}{3887}Ta niania jest gorsza nawet od tej,| kt�ra gasi�a na nas swoje papierosy.
{3905}{3944}Nie chc� mi si� spa�.
{3944}{3967}Mi te�.
{3967}{4015}Ludzie, nie musimy i�� do ��ek.
{4015}{4044}Mam pewien plan.
{4106}{4137}Dobra, wyt�umacz� wam, co robimy.
{4137}{4156}Xandir.
{4181}{4224}Kapitan Hero patroluje te korytarze.
{4235}{4294}I dok�adnie o 21:16, gdy skr�ci w ten korytarz
{4298}{4365}dam wam znak, krzycz�c jak jaka� puszczalska cheerleaderka
{4365}{4410}kiedy zrobi� mu tak.
{4407}{4433}Dobrze. | A ty, Klaro?
{4438}{4566}�eby przyci�gn�� niani� b�d� p�aka� nawet g�o�niej| ni� tatu�, kiedy dowiedzia� si� o czarnym tatusiu.
{4570}{4599}A ja uruchomi� pu�apk�.
{4599}{4618}A ty, Walterze Saget? | /(sag - zwisa�)
{4620}{4675}Zamykam szaf�, po tym jak wpadnie.
{4675}{4705}Ludzie, to nie zadzia�a.
{4705}{4749}Ci�ar�wka nie jest ustawiona w kierunku szafy.
{4749}{4773}I... ruszamy!
{4973}{4997}Ooo, Shocker!
{4997}{5082}�wietnie ruszasz tym ma�ym palcem.|/(shocker - wsadzanie dw�ch palc�w do waginy i jednego w odbyt)
{5082}{5130}O m�j Bo�e! Pani Przerysowana!
{5130}{5154}Ty zdziro!
{5153}{5171}I ty, Ron!
{5171}{5232}Zap�aci�em ci, �eby� j� zabi�, a nie pieprzy�.
{5248}{5315}Hej, gnoju, wydawa�o mi si�, �e powiedzia�am ci ju�...
{5671}{5765}Kapitan Hero powie wszystko mamusi |i tatusiowi, jak tylko si� o tym dowie.
{5765}{5821}B�dziemy mieli k�opoty.
{5821}{5890}Nie wr�c� do pokoju wyciszenia! Nie wr�c�!
{5962}{6002}Musimy si� uspokoi�.
{6002}{6069}Przecie� to nie tak, �e robimy to pierwszy raz.
{6100}{6134}O nie, kto to?
{6134}{6219}Pewnie ch�opak niani, Chad Huffington.
{6219}{6266}Dziedzic maj�tku Huffington Pants?
{6266}{6305}Ten sam.
{6305}{6334}I co my teraz zrobimy?
{6334}{6365}- Mam pomys�!|- Mam pomys�!
{6365}{6394}Ja mia�am pomys� pierwsza.
{6394}{6437}Nie, ja powiedzia�am pierwsza.
{6437}{6523}C�, obie wygl�dacie na kompetentne,| ale my�l�, �e pos�uchamy Foxxy
{6523}{6572}bo biali ludzie potrzebuj� pomocnej d�oni.
{6636}{6750}I tak w�a�nie Ksi�niczka Klara znienawidzi�a kolorowych.
{6750}{6790}Ok, zrobimy tak.
{6801}{6835}My zajmiemy si� cia�em.
{6835}{6889}A wy zr�bcie porz�dek z Chadem.
{6925}{7006}Nie z pa�stwem w Afryce, tylko ch�opakiem niani.
{7081}{7124}Charlette?|Jeste� tu?
{7128}{7217}To ja, Chad Huffington, |dziedzic maj�tku Huffington Pants.
{7227}{7257}Jestem tutaj, z�otko.
{7257}{7320}Nie zdejmuj spodni.
{7320}{7396}Moja droga, gdzie� ty by�a?
{7426}{7459}Chce wiedzie�, gdzie byli�my.
{7459}{7479}Co mam mu powiedzie�?
{7479}{7516}Powiedz, �e byli�my u fryzjera.
{7518}{7559}Nie s�dzisz, �e zauwa�y� by now� fryzur�?
{7559}{7604}Pospieszcie si�.| Jeste�cie tacy ci�cy!
{7604}{7627}Powiedz cokolwiek.
{7642}{7681}Gdzie ja by�am?
{7684}{7734}Umm, uprawia�am seks.
{7740}{7787}Wygl�dasz bosko.
{7794}{7853}I podoba mi si� ta ma�a zmiana st�p.
{7959}{8039}Mo�e usi�dziemy na kanapie, panie Huffington?
{8136}{8179}Ale ze mnie niezdara, wybacz.
{8179}{8211}O, Charlette.
{8240}{8294}�eee, pop�kane usta.
{8294}{8360}Och, Charlette, wiem o co ci chodzi.
{8360}{8426}Wci�� chcesz, �ebym powiedzia� o tobie moim rodzicom.
{8445}{8472}Ok...
{8472}{8509}Masz racj�.
{8509}{8597}Nadszed� czas, z�otko. | Powiedzmy moim rodzicom
{8597}{8633}o wszystkim!
{8646}{8676}Ok...
{8730}{8752}Co to by�o?
{8752}{8776}Zr�bmy to, Chad.
{8776}{8853}Nasza pi�tka powinna porozmawia� z twoimi rodzicami.
{8851}{8873}Wspaniale.
{8882}{8943}Wiesz co �wietnie pasuje do takiego trenczu?
{8943}{8968}Spodnie!
{8968}{9063}Spodnie - Nie dla idiot�w
{9187}{9244}Ju� prawie poza domem.
{9250}{9302}Gdzie si� wybieracie?
{9302}{9352}I co jest w tej skrzyni?
{9352}{9386}Kapitanie Hero, czekaj.
{9426}{9462}Prosz�, nie patrzcie.
{9462}{9499}Jestem taka za�enowana.
{9519}{9567}Nie masz si� czego wstydzi�.
{9567}{9636}Twoje cia�o mia�d�y sutki.
{9642}{9694}Skoro smakuje ci taka czekolada
{9694}{9800}mog� ci da� wi�cej.
{9921}{10073}I tak w�a�nie Foxxy Love sta�a si� dziwk�����...
{10073}{10151}Hero, musz� ju� i��.
{10151}{10174}Na razie!
{10236}{10315}O kurcz�, moja ko�� moczowa wr�ci�a.
{10320}{10414}O Chad, ta w��cz�ga ewidentnie ma chrapk� na twoje pieni�dze.
{10414}{10505}Matko, ja kocham t� kobiet�.
{10505}{10564}Kochasz? Ha!
{10640}{10694}Nawet nie wiesz, co to mi�o��.
{10694}{10762}Milcz, m�j zbuntowany bracie, Chase.
{10762}{10831}I m�g�by� wreszcie ubra� jakie� spodnie, na mi�o�� bosk�.
{10831}{10865}Spodnie? Ha!
{10936}{10991}Nawet nie wiem, co to spodnie.
{10994}{11088}Chad... M�j syn nie b�dzie| si� wi�za� ze �mieciami.
{11088}{11204}Albo natychmiast z tym sko�czysz albo przestaniesz |by� dziedzicem maj�tku Huffington Pants.
{11204}{11228}Niech b�dzie.
{11228}{11261}Chad, co ty wyprawiasz?
{11261}{11330}To co mamy, to co� wi�cej ni� pieni�dze.
{11330}{11386}Droga Charlette, wyjdziesz za mnie?
{11415}{11483}Wybacz nam na chwilk�.
{11483}{11552}B�dziemy mieli �lub na wiosn�, z go��biami!
{11572}{11611}To takie romantyczne.
{11611}{11645}O czym wy gadacie?
{11645}{11719}Jeste�my czw�rk� dzieci w p�aszczu.|Musimy si� st�d wynosi�.
{11719}{11769}Zabili�my dzisiaj kogo�.
{11769}{11797}Ling-Ling ma racj�.
{11797}{11860}Nie mo�emy zaprzepa�ci� jedynej szansy |na odnalezienie naszej prawdziwej mi�o�ci.
{11860}{11899}Dobra. Skoro wy mnie nie s�ucha�
{11899}{11985}Ling-Ling zacznie m�wi� w dziwnym j�zyku,| kt�ry wymy�li� ze swoim martwym bli�niakiem.
{12000}{12152}I tak w�a�nie Ling-Ling zacz�� m�wi� po ��tkowemu.
{12214}{12274}Och, Chad. Oczywi�cie, �e za ciebie wyjd�.
{12355}{12450}Tak jak niedorozwini�ty w 'Y', zabrudzimy basen.
{12450}{12501}Pchajcie!
{12521}{12593}Czy mamusia i tatu� nie zobacz� tego cia�a?
{12593}{12651}Sp�yw si� tym zajmie. |Poza tym...
{12654}{12746}Mamusia i tatu� nie p�ywali w basenie| odk�d zacz�li�my si� integrowa�.
{12805}{12856}Cholera, r�ka jej utkn�a!
{12906}{12969}Dobra, ja to zrobi�.
{13029}{13095}Do jasnej cholery, kurwa, ona �yje!
{13173}{13195}O m�j Bo�e!
{13195}{13259}Prawie utopili�my t� martw� niani�.
{13259}{13300}Z drogi! Nadchodz�!
{13335}{13377}Co ty, do cholery, wyprawiasz?
{13377}{13414}Ona musi umrze�.
{13418}{13458}Zna nasz sekret!
{13510}{13534}To jedyny spos�b.
{13556}{13598}Jeszcze mi podzi�kujecie.
{13598}{13654}Tak b�dzie najlepiej dla wszystkich.
{13654}{13718}Oczywi�cie, z wyj�tkiem niej.
{13906}{13942}Odebra�am komu� �ycie.
{13942}{14026}Czuj�, �e w mojej duszy ro�nie wielka czarna pustka.
{14026}{14126}Niesko�czona ciemno��, kt�ra nigdy nie zniknie.
{14312}{14343} Ju� jej nie ma!
{14353}{14472}I tak w�a�nie Toot sta�a si� monotematycznym �artem o jedzeniu.
{14472}{14509}Sam jeste� monotematyczny.
{14509}{14589}Nieee, ty jesteeeeee�.
{14621}{14641}Och, Chad.
{14641}{14677}Nasz �lub by� idealny.
{14698}{14806}Cholera, Spanky. Musimy si� st�d wydosta�| zanim...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin