Galileo - charakterystyka sygnału.pdf

(1904 KB) Pobierz
Microsoft PowerPoint - trzecia wersja
717312616.031.png 717312616.032.png 717312616.033.png 717312616.034.png 717312616.001.png 717312616.002.png 717312616.003.png 717312616.004.png 717312616.005.png
Zagadnienia:
Za ł łoż one cz
one czę stotliwo
stotliwoś ci
ci
Przeglą d sygna
d sygna ł łó w systemu
w systemu
Sygna
Sygna ł ł y na E6
y na E6
Sygna
Sygna ł ł y na E5
y na E5
Modulacje sygna ł łó w i ich charakterystyka
w i ich charakterystyka
- Budowa depeszy nawigacyjnej
Za
Przegl
Sygna
Sygna ł ł y na L1
y na L1
- Modulacje sygna
Budowa depeszy nawigacyjnej
717312616.006.png 717312616.007.png 717312616.008.png 717312616.009.png 717312616.010.png
Transmisja sygnałów Galileo wymaga stabilnego wzorca
częstotliwości. Wykorzystywany on będzie do pomiarów
pseudoodległości, dlatego też cechować go powinna stabilność. Do
osiągnięcia częstotliwości wzorcowej posłuży blok nawigacyjny
satelity.
Pasywne masery
wodorowe
Rubidowe wzorce
czasowe
Układ kontroli wzorców czasowych
(CMCU)
Antena nawigacyjna
Układ generujący
sygnał nawigacyjny
(NSGU)
Układ generatora i
modulatora
częstotliwości
(FGMU)
Wzmacniacz
Multiplekser (OMUX)
717312616.011.png 717312616.012.png 717312616.013.png 717312616.014.png 717312616.015.png 717312616.016.png 717312616.017.png 717312616.018.png 717312616.019.png 717312616.020.png
Urządzeniem, które ma za zadanie zintegrować cztery
wzorce czasowe w jeden podsystem to CMCU (Clock
Monitoring and Control Unit). Ma on za zadanie
wytworzyć i przesłać sygnał o częstotliwości 10,23 MHz z
wzorców do dalszych komponentów bloku nawigacyjnego.
Kluczowym elementem bloku jest NSGU - Navigation
Signal Generation Unit. Generowane przez układ cyfrowy
sygnały są przekazywane następnie do układu
modulatora i generatora częstotliwości FGMU (Frequency
Generator/Modulator Unit). , który następnie przekazuje
go do wzmacniacza. Zadaniem wzmacniacza jest z kolei
generacja sygnałów nośnych, w tym wypadku czterech na
dwóch pasmach częstotliwości
717312616.021.png 717312616.022.png 717312616.023.png 717312616.024.png 717312616.025.png
Dwa spośród czterech zastosowanych wzorców
czasowych to pasywne masery wodorowe. Jest to
urządzenie niezwykle stabilne dzięki któremu,
satelita będzie mógł pracować około ośmiu godzin
bez poprawek nadawanych ze stacji. Pomocniczą
rolę pełnią dwa rubidowe wzorce czasowe,
których stabilność jest mniejsza. Dla przykładu:
Przedzia ł ł czasu
czasu
Stabilno ść
ść
Wzorzec rubidowy
Maser wodorowy
1
5*10 - 11
11
3*10 - 12
12
10
5*10 - 12
12
3*10 - 12
12
100
5*10 - 12
12
3*10 - 13
13
1000
5*10 - 13
13
3*10 - 13
13
Przedzia
Stabilno
5*10
3*10
5*10
3*10
5*10
3*10
5*10
3*10
717312616.026.png 717312616.027.png 717312616.028.png 717312616.029.png 717312616.030.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin