MTS - folder z 2004 (Baj).pdf

(2039 KB) Pobierz
3287668 UNPDF
NOWE
Oprogramowanie dydaktyczno – przemysłowe
MTS CNC CAD/CAM 6.3, 2004
CNC – Symulator toczenia i frezowania
TopCam
3D
Centrum obróbcze – napędzane
narzędzia frezarskie na tokarce
Postprocesory i klucze programowe
Kompletna obróbka toczeniem i frezowaniem.
Wytwarzanie od rysunku do gotowego wyrobu.
3287668.010.png 3287668.011.png 3287668.012.png 3287668.013.png
Nowy system MTS jest profesjonalnym oprogramowaniem dydaktyczno – przemysłowym do nauki programowania
tokarek i frezarek sterowanych numerycznie w neutralnym sterowaniu ISO MTS oraz przetwarzania programów na
dowolny typ sterowania dowolnego producenta. Nie ma ograniczeń co do typów operacji tokarskich i frezarskich i
dysponuje możliwością programowania dialogowego dla dowolnego typu sterowania obrabiarek CNC oraz
geometrycznego programowania ciągu konturowego. Pozwala przesyłać program na każdego typu obrabiarkę CNC.
MTS od ponad 20 lat tworzy oprogramowanie techniczne CNC CAD/CAM do zastosowania w dydaktyce (szkoły
zawodowe, uczelnie techniczne, centra kształcenia praktycznego i ustawicznego, przedsiębiorstwa produkcyjne).
System składa się z Symulatora toczenia i frezowania CNC , modułu TopCam , modułu 3D oraz postprocesorów i
kluczy programowych poszczególnych sterowań obrabiarek CNC.
System umożliwia nauczanie i uczenie się programowania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki metalu,
tworzywa sztucznego i drewna.
Praca na symulatorze CNC MTS odpowiada pracy na rzeczywistej obrabiarce.
Algorytm postępowania jest bardzo prosty:
Napisanie programu NC na symulatorze toczenia lub frezowania na podstawie rysunku
Zamiast pisania programu w symulatorze można detal narysować w systemie CAD modułu TopCam lub
jeśli rysunek dostępny jest w formie elektronicznej, można go wczytać, importować z innego programu
CAD w formacie DXF i przetworzyć modułem TopCam na program maszynowy
Utworzony program w kodach neutralnych ISO MTS postprocesor przetwarza na dane sterowanie
obrabiarki użytkownika
Przetworzony na sterowanie obrabiarki program przesyła się programem transmisyjnym do obrabiarki
i na maszynie wykonuje zaprojektowany i zaprogramowany detal.
CNC Symulator toczenia (TOPTURN) i symulator
frezowania (TOPMILL)
Symulator CNC umożliwia i wymusza realizację wszystkich czynności na tokarce lub frezarce. Uwzględnia wszelkie
czynności przygotowawcze, jak określenie wielkości przedmiotu obrabianego, rodzaju zamocowania, określenie
położenia punktu zerowego, dobór narzędzi skrawających i umieszczenie ich w głowicy rewolwerowej tokarki lub
magazynie frezarki.
Użytkownik ma do dyspozycji możliwość programowania metodą interaktywną, widząc jak obrabiarka reaguje na
poszczególne tworzone bloki programu NC.
System wyposażony jest w opcjonalne rozszerzenie w zakresie optymalnej, realistycznej wizualizacji obrabiarki i
przedmiotu obrabianego w przestrzeni trójwymiarowej 3D .
System od chwili uruchomienia nadzoruje kolizyjność w przestrzeni maszyny.
3287668.001.png 3287668.002.png 3287668.003.png 3287668.004.png
Kontrolę jakości wytwarzanego detalu
gwarantuje system pomiarowy. Pozwala
on w każdej chwili realizacji programu na
wykonywanie dowolnych przekrojów oraz
półprzezroczystych widoków
przestrzennych przedmiotu obrabianego i
wymiarowanie go.
Do dyspozycji użytkownika przygotowano
wiele typów wymiarowania oraz funkcje
pomocnicze
(powiększanie
bez
ograniczeń,
wstawianie
punktów
pomocniczych etc).
System pozwala na mierzenie
chropowatości powierzchni na podstawie
dobranego wcześniej materiału przedmiotu
obrabianego oraz wybranych narzędzi
skrawających do poszczególnych operacji
obróbczych i parametrów skrawania.
System mierzy nieustannie czas rzeczywisty obróbki bez względu na regulowany swobodnie czas symulacji programu
na ekranie komputera i pozwala na wydrukowanie raportu obróbki zawierającego czasy poszczególnych operacji
obróbczych wraz z czasem wymiany narzędzi, tory przejazdu narzędzi etc. do wyliczenia kosztów wytwarzania i
optymalizacji technologii.
3287668.005.png 3287668.006.png 3287668.007.png 3287668.008.png
Symulator toczenia TOPTURN opisuje tokarkę z osiami X, Z i głowicą rewolwerową, którą opcjonalnie wyposażyć
można w napędzane narzędzia (dodatkowe osie C, Y, B) oraz wrzeciono przechwytujące do realizacji kompletnego
procesu wytwarzania na tokarce (centrum obróbcze) (dodatkowe osie Z2, C2).
W trybie przygotowawczym należy
przygotować symulator CNC tak, jak
rzeczywistą obrabiarkę. Można to
zrobić metoda klasyczną dobierają
kolejno: przedmiot obrabiany
(materiał i gabaryty), rodzaj uchwytu
i szczęk, narzędzia skrawające,
położenie punktu zerowego. Można
też przyspieszyć ę czynność w
dialogu przygotowawczym
wypełniając poszczególne zakładki
(zamocowanie, surówka / punkt
zerowy, narzędzia).
Oprogramowanie umożliwia także
wcześniejsze przygotowanie karty
przygotowawczej i udostępnienie
przygotowanej maszyny
użytkownikowi do realizacji
określonych uprzednio zadań.
System otwarty pozwala na
projektowanie własnej tokarki,
dodawanie do istniejących bibliotek
zamocowań i narzędzi skrawających
własnych typów zamocowań i
narzędzi skrawających.
Programowanie NC możliwe jest
różnymi metodami:
• Edytor NC
• Programowanie
interaktywne
• Programowanie ciągu
konturowego WOP
• Tryb Teach-In
• Programowanie
dialogowe
Metoda programowania
dialogowego polega na
wyborze z listy dostępnych
cykli obróbczych i instrukcji
odpowiedniej, po czym
otwiera się maska dialogowa z
rysunkiem oraz opisem danej
funkcji plus pomoc.
Wybierając funkcję parametr
wpisuje się wyłącznie wartości
liczbowe poszczególnych
parametrów a potwierdzając
klawiszem OK nastąpi
automatyczny wpis bloku do
programu NC
3287668.009.png
Najnowsze oprogramowanie MTS CNC CAD/CAM,
wersja 6.3 / 2004
Niepowtarzalne cechy charakterystyczne
(zalety) profesjonalnego oprogramowania
dydaktyczno – przemysłowego do nauczania
zawodu (np.: technik mechanik 311[20], operator
obrabiarek skrawających, symbol zawodu 722[02],
komputerowo wspomagane techniki wytwarzania)
oraz do obsługi przedsiębiorstw,
obrabiarki z zastosowaniem programowania
dialogowego (po polsku),
Moduł CAM systemu TopCam programu MTS
umożliwia realizację każdego, najbardziej
skomplikowanego zadania na konstruowanie
rysunku, jego adaptację, korektę i przetwarzanie na
programy maszynowe dowolnego sterowania,
Zapewnia stałą kontrolę jakości wytwarzanych
detali dzięki nowoczesnemu systemowi
pomiarowemu do mierzenia również w dowolnej
fazie obróbki z uwzględnieniem tolerancji i
chropowatości,
wyróżniające MTS na rynku oprogramowania
CNC CAD/CAM:
Umożliwia naukę programowania i programowanie
tokarek i frezarek sterowanych numerycznie w
neutralnym sterowaniu ISO MTS oraz
przetwarzanie programów na dowolny typ
sterowania każdego producenta. Nie ma ograniczeń
co do typów operacji (tokarskich lub frezarskich) i
dysponuje możliwością programowania
dialogowego dla dowolnego typu sterowania
obrabiarek CNC oraz geometrycznego
programowania ciągu konturowego. Pozwala
przesyłać program na każdego typu obrabiarkę
CNC,
Umożliwia generowanie kodów sterujących według
DIN oraz generuje cykle obróbcze,
Umożliwia programowanie tokarek z napędzanymi
narzędziami do wykonywania na tokarce operacji
frezarskich, programowanie tokarek z wrzecionem
przechwytującym,
Umożliwia programowanie i obsługę frezarki
pozwalającej obrabianie kilku powierzchni w
jednym
dzięki
systemowi
obracanego uchwytu,
Umożliwia adaptację rysunków w formie
elektronicznej z dowolnego programu do
konstruowania (pliki DXF) i przetwarzanie tych
rysunków na programy maszynowe dla
odpowiednio tokarek lub frezarek z dowolnym
typem sterowania,
Pozwala użytkownikowi na programowanie własną
metodą i zgodnie z polskimi założeniami
metodycznymi i dydaktycznymi oraz realizację
egzaminów kompetencji według polskich
standardów egzaminacyjnych a nie ogranicza się
do nieprzydatnego na rynku polskim systemu do
egzaminów wymyślonego w przeszłości w
Niemczech (PAL),
Umożliwia samodzielne konstruowanie rysunków i
przetwarzanie ich,
Uczy myśleć, a nie naciskać przyciski,
Dysponuje postprocesorami większości sterowań
obrabiarek sterowanych numerycznie obecnych na
rynku (tokarki i frezarki),
Nie pozwala na bezmyślne naciskanie klawiszy
klawiatury lub pulpitu i pracę polegającą na
mechanicznym wykonywaniu poleceń (czego nie
ma w rzeczywistości),
Do systemu MTS dostępna jest literatura fachowa:
podręczniki (wydawnictwa REA) do podstaw
programowania, do programowania tokarek i do
programowania frezarek – będące podstawowym i
powszechnie stosowanym od lat i zatwierdzonym
przez MENiS podręcznikiem, a także szeroka
oferta polskojęzycznych materiałów do nauki
programowania, konstruowania oraz ćwiczenia
CNC, CAD/CAM,
Jest systemem otwartym umożliwiającym
samodzielne konfigurowanie obrabiarki (zarówno
tokarki, jak i frezarki) pozwalające na wizualizację
przestrzenną maszyny wybranego typu,
Jako system otwarty umożliwia nieograniczoną
rozbudowę przez użytkownika, który może
projektować oprócz samych obrabiarek, narzędzia
skrawające, uchwyty etc.,
Umożliwia naukę programowania i programowanie
każdej maszyny z klawiatury komputera bez
konieczności stosowania pulpitów! Jest otwarty na
zmieniającą się sytuację na rynku pracy i maszyn
dostępnych w przemyśle,
Uczy programowania i postępowania jak w
przemyśle nadając użytkownikowi umiejętności i
ucząc myślenia praktycznego programisty
obrabiarek CNC,
Daje swobodę przestrzeni trójwymiarowej 3D
obrabiarki, przedmiotu obrabianego, narzędzi etc.
od chwili uruchomienia programu. Pozwala na
programowanie przestrzeni maszyny, narzędzi,
uchwytów etc, które pojawiają się również w
przestrzeni 3D,
Pozwala na programowanie każdych
szczegółowych, skomplikowanych detali zarówno
na tokarkę, jak i na frezarkę bez ograniczeń
technologicznych i konstrukcyjnych,
Pozwala na programowanie i obsługę każdej
maszyny i sterowania CNC, zarówno najnowszej
generacji, jak i już przestarzałych technologicznie,
ale stosowanych w praktyce,
Dostęp do funkcji bardzo rozbudowanej pomocy na
każdym etapie pracy z programem,
Program zmienia się w sposób nieustanny
podążając za zmianami technologicznymi rynku
obrabiarek CNC i technologii CAD/CAM,
Posiada tzw. klucze programowe pozwalające na
programowanie dowolnego sterowania dowolnej
zamocowaniu
Zgłoś jeśli naruszono regulamin