iTNC530 Podrecznik obslugi operatora Heidenhain - dialog tekstem otwartym..pdf

(22197 KB) Pobierz
Benutzer-Handbuch iTNC 530 (340 422-xx) de
iTNC 530
NCSoftware
340 422xx
340 423xx
340 480xx
340 481xx
Podrcznik obsługi dla
operatora HEIDENHAINdialog
tekstem otwartym
Jzyk polski (pl)
5/2003
26449594.007.png
Elementy obsługi jednostki ekranu
Programowanie ruchu kształtowego
Dosunicie narzdzia do konturu/odsunicie
Wybrać podział ekranu
Monitor pomidzy trybem pracy maszyny
i trybem programowania wybrać
Swobodne programowanie konturu SK
Softkeys: Wybrać funkcj na ekranie
Prosta
Środek koła/biegun dla współrzdnych
biegunowych
Tor kołowy wokół środka koła
Softkeypaski przełczyć
Klawiatura alfanumeryczna: wprowadzić litery i znaki
Nazwa pliku
Komentarze
Tor kołowy z promieniem
DIN/ISO
programy
Tor kołowy z przyleganiem stycznym
Wybrać rodzaje pracy maszyny
Obsługa rczna
Fazka
Zaokrglanie kantów
El. kółko obrotowe
Ustalenie położenia z rcznym wprowadzeniem
danych
Przebieg programu pojedyńczymi blokami
Dane o narzdziach
Wprowadzić i wywołać długość narzdzia i
promień
Cykle, podprogramy i powtórzenia
czści programu
Definiować i wywoływać cykle
Wprowadzać i wywoływać podprogramy i
czści programu
Wprowadzić rozkaz zatrzymania programu do
danego programu
Cykle sondy pomiarowej zdefiniować
Przebieg programu według kolejności bloków
Wybrać tryb pracy programowania
Program wprowadzić do pamici/edycja
Test programu
Zarzdzać programami/plikami, funkcje TNC
Wybierać programy/pliki i wymazywać
Zewntrzne przesyłanie danych
Definiowanie wywołania programu, wybór tabeli
punktów zerowych i punktów
Wybrać funkcj MOD
Wyświetlić teksty pomocnicze przy NCkomunikatach
o błdach
Wyświetlić kalkulator
Wprowadzić osi współrzdnych i liczby, edycja
. . .
Wybór osi współrzdnych lub
wprowadzanie ich do programu
. . .
Liczby
Miejsce dziesitne
Zmienić znak liczby
Wprowadzenie współrzdnych biegunowych
Przesunć jasne pole i wiersze, cykle oraz
funkcje parametrów wybierać bezpośrednio
Wartości przyrostowe
Przesunć jasne tło
Qparametryprogramowanie/Qparametrystatus
Bezpośredni wybór bloków, cykli i funkcji parametrów
bezpośredni
Gałki obrotowe Override dla posuwu/prdkości
obrotowej wrzeciona
położenie rzeczywiste, przejć wartości z kalkulatora
Pominć pytania trybu konwersacyjnego i skasować
słowa
Zakończyć wprowadzanie danych i
kontynuować dialog
zamknć blok, zakończyć wprowadzenie
Wycofa wprowadzanie wartości liczbowych lub TNC
100
100
50
150
50
150
0
F %
0
S %
Przerwać tryb konwersacyjny, czść programu
skasować
26449594.008.png 26449594.009.png 26449594.010.png 26449594.001.png 26449594.002.png 26449594.003.png
26449594.004.png
26449594.005.png
TNCtyp, Software i funkcje
Ten podrcznik obsługi opisuje funkcje, które dostpne s w
urzdzeniach TNC, poczynajc od nastpujcych numerów NC
oprogramowania.
Typ TNC
NCSoftwareNr
iTNC 530
340 422xx
iTNC 530E
340 423xx
iTNC 530, wersja z dwoma procesorami 340 480xx
iTNC 530E, wersja z dwoma procesorami 340 481xx
Litera oznaczenia E odznacza wersj eksportow TNC. Dla wersji
eksportowej TNC obowizuje nastpujce ograniczenie:
Przesunicia prostoliniowe jednocześnie do 4 osi włcznie
Producent maszyn dopasowuje zakres eksploatacyjnej wydajności
TNC przy pomocy parametrów technicznych do danej maszyny.
Dlatego też opisane s w tym podrczniku obsługi funkcje, które nie
s w dyspozycji w każdej TNC.
Różne funkcje TNC nie znajduj si do dyspozycji na wszystkich
maszynach, ponieważ funkcje te musz zostać dopasowane przez
producenta maszyn, jak na przykład
Funkcja dotyku dla trójwymiarowego układu impulsowego
Pomiar narzdzia przy pomocy TT 130
Gwintowanie otworów bez uchwytu wyrównawczego
Powtórne dosunicie narzdzia do konturu po przerwach
HEIDENHAIN iTNC 530
5
26449594.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin