Wczesne wspomaganie - system edukacji.pdf

(382 KB) Pobierz
374033187 UNPDF
Wczesne
wspomaganie
System edukacji
Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego
374033187.007.png 374033187.008.png 374033187.009.png 374033187.010.png 374033187.001.png 374033187.002.png 374033187.003.png
WCZESNE WSPOMAGANIE
Im wcześniej zareagujesz, tym większe macie szanse
Jeśli niepokoją Cię postępy rozwoju Twojego dziecka – zareaguj
Dowiedz się więcej
Z cyklu publikacji ukazały się:
WCZESNE WSPOMAGANIE opieka medyczna
WCZESNE WSPOMAGANIE wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
WCZESNE WSPOMAGANIE system edukacji
WCZESNE WSPOMAGANIE organizacja wsparcia i świadczenia socjalne
WCZESNE WSPOMAGANIE placówki wsparcia
www.wczesnewspomaganie-irr.pl
Infolinia: 0 801 980 110
szansą zrównoważonego rozwoju dziecka niepełnosprawnego
374033187.004.png
Wczesne
wspomaganie
System edukacji
Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego
Kraków 2009
374033187.005.png
Wydawca
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A
tel. 012 629 85 14, faks 012 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000170802
Nr konta 77 2130 0004 2001 0255 9953 0005
Autor
Bożena Puchała, Kinga Czyż
Redaktor
Anna Maria Waszkielewicz
Koordynator
Anna Żebrak
Zdjęcia
shutterstock.com
Opracowanie graficzne i skład
Studio Graficzne 4DTP
Druk
Drukmar
ISBN
9 7 8 - 8 3 - 6117 0 - 5 6 - 3
Nakład
500 egzemplarzy
Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
© Kraków 2009
Wydanie I bezpłatne.
Materiał został opracowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach kampanii infor-
macyjnej: wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka niepełnosprawnego dofi-
nansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przy opracowaniu broszury korzystano między innymi z materiałów Centrum Metodycznego Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPPP) w Warszawie.
374033187.006.png
Spis treści
Informacja dla rodziców i bliskich ............................................................................................ 4
Informacja dla organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,
dyrektorów szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych
i innych placówek ......................................................................................................................... 8
Jak zorganizować wczesne wspomaganie? ................................................................... 8
Jakie są cele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w odniesieniu
do rodziny dziecka? ............................................................................................................ 10
Jakie akty prawne regulują wczesne wspomaganie rozwoju? .............................. 10
Literatura ....................................................................................................................................... 19
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego |
Zgłoś jeśli naruszono regulamin