003. A gdy na wojenkę (nuty).pdf

(20 KB) Pobierz
Nuty103-20080512.pdf
A GDY NA WOJENKÊ
sł.: Edward Słoñski
muz.: Feliks Rafał Halpern
Marszowo
&4 4
D m
œ
D m
A
A
A
œ
œ œ œ œ .
œ
œ œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ .
œ
A gdy na wo jen kê
-
-
szli oj czyŸ nie słu ¿yæ,
-
-
-
wi cher wiał im
-
w o czy
-
5 œ œ œ œ œ Œ
A
D m
œ œ œ œ .
œ J œ
b œ œ œ œ œ
D m
D m
œ
Œ Œ Œ Œ
od roz staj nych dróg.
-
-
Nie bo siê nad ni
-
-
mi
za czy na ło chmu rzyæ,
- - -
-
9 œ œ œ œ .
œ
D m
A
D m
œ œ œ œ .
D 7
œ
œ œ œ œ œ Œ
J œ
nad gra do w¹ chmu
-
-
-
kra kał czar ny kruk.
-
-
Nie bo siê nad ni
-
-
mi
12 œ
D m
D m
D m
œ
D m
A
D m
b œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ
œ œ œ œ .
œ
œ œ œ œ œ Œ
za czy na ło chmu rzyæ,
- - -
-
nad gra do w¹ chmu r¹
- -
-
kra kał czar ny kruk!
-
-
D m
D 7
G m
D m
œ
G m
39053004.001.png 39053004.002.png 39053004.003.png 39053004.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin