OKE Łomża.pdf

(7886 KB) Pobierz
10323086 UNPDF
Egzamin maturalny
część ustna
JĘZYK NIEMIECKI
Materiały pomocnicze
dla nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych
Autorzy:
Jolanta Katarzyna Kowalewska, Barbara Pietruszewska
Współpraca:
Claudia Jankowska
W zeszycie wykorzystano materiały z następujących źródeł:
Archiwum własne; pakiet Clipart Microsoft Office; „idea mobile” 2/2003; „Deutschland
1/1999; „Claudia” 4/2000; „Dziewczyna” 2/1999; „Juma 1/1998; Edukacja językowa za
granicą 2003; Das Wasser. Umweltschutz in Bayern; „naj” 48/2003; „Gracja” 4/1998; „Pani
domu” 50/2003; „Senbote des Hl. Antonius 1/1990; „Claudia 12/2003; „Przyjaciółka“ 4/2002;
„Sendbote des Hl. Antonius” 3/1995; „Forum” 43/2002; „Puncto” 24/2001; „klar & wahr”
7/1991; „Superlinia” 5/89.
Materiał przeznaczony do użytku wewnątrzszkolnego
2
 
SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Jak będzie wyglądał egzamin ustny z języków obcych nowożytnych? .......... 5
2. Poziom podstawowy ............................................................................................
6
2.1. Zadanie pierwsze – opis, przykłady ....................................................................
6
2.2. Zadanie drugie – opis, przykłady, zwroty pomocne w opisie i interpretacji
ilustracji ..............................................................................................................
24
2.3. Szczegółowe kryteria oceniania zadania 1. i 2. ..................................................
41
3. Poziom rozszerzony ............................................................................................
42
3.1. Zadanie pierwsze – rozmowa na podstawie materiału stymulującego, przykłady,
zwroty pomocne w prezentacji, interpretacji i wyrażaniu opinii .........................
42
3.2. Zadanie drugie – prezentacja tematu i dyskusja z egzaminatorem, przykładowe
tematy, zwroty i wyrażenia pomocne w prezentacji tematu i prowadzeniu
dyskusji ...............................................................................................................
58
3.3. Szczegółowe kryteria oceniania zadania 1. i 2. ..................................................
61
4. Jak przygotować ucznia do egzaminu ustnego z języka obcego? .................
63
5. Wskazówki przydatne w przygotowaniu własnych zestawów .........................
64
3
 
4
 
Wstęp
Przekazujemy Państwu materiały dotyczące ustnego egzaminu maturalnego
z języków obcych. Prezentowany zeszyt składa się z dwóch części. W pierwszej
został omówiony ustny egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych na
poziomie podstawowym, druga część dotyczy egzaminu ustnego z języków obcych
na poziomie rozszerzonym.
W przygotowanych przez nas materiałach znalazły się przykładowe zestawy
zadań, które będą mogli Państwo wykorzystać w czasie zajęć lekcyjnych.
Będziemy Państwu wdzięczni za wszelkie uwagi i spostrzeżenia.
Autorzy
5
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin