5 Gra edukacyjna - Minus z plusem.odt

(79 KB) Pobierz

TEMAT: Gra edukacyjna - „Minus z plusem”.

Klasa: 5 SP                                                                                                                                                          45 min.

 

Cele:

Uczeń zna:

-         pojęcia liczby całkowitej, przeciwnej, ujemnej,

-         zasady dodawania liczb całkowitych,

-         zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej,

-         zasadę mnożenia i dzielenia liczb całkowitych,

Uczeń rozumie:

-         zasady dodawania liczb całkowitych,

-         zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej,

-         zasadę mnożenia i dzielenia liczb całkowitych,

Uczeń umie:

-         obliczać sumy i różnice liczb całkowitych,

-         obliczać iloczyny i ilorazy liczb całkowitych,

 

Metody pracy:

słowna

·          pogadanka,

·          praca z książką

gra dydaktyczna,

·          extra matma

 

Formy pracy:

-         zbiorowa,

-         grupowa,

 

Środki dydaktyczne:

-         karty do gry

-         zeszyt przedmiotowy do matematyki.

-         podręcznik z matematyki dla klasy V - Dobrowolska Małgorzata, Karpiński Marcin, Zarzycki Piotr, "Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej", Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

-         zeszyt ćwiczeń  z matematyki dla klasy V - Dobrowolska Małgorzata, Karpiński Marcin, Zarzycki Piotr, "Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej", Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:

 1. Przywitanie, sprawdzenie stanu liczebnego uczniów.
 2. Zapisanie tematu zajęć w zeszytach, dzienniku i na tablicy.

II. Część zasadnicza:

 1. Przypomnienie pojęcia liczby całkowitej, przeciwnej, ujemnej wraz z przykładami.
 2. Wyjaśnienie pracy na zajęciach i podział na grupy.
 1. Zwrócenie uwagi na ostrożną pracę z nożyczkami.
 2. Wycięcie kart do gry z zeszytu ćwiczeń (w środku, kolorowa wkładka).
 3. Przeczytanie (podręcznik str. 205) i zrozumienie zasad gry.
 4. Praca w grupach („Minus z plusem”)
 5. Zmiana zasad (zamiana dodawania na odejmowanie)
 6. Praca w grupach („Minus z plusem”)
 7. Zmiana zasad (zamiana odejmowania na mnożenie)
 8. Praca w grupach („Minus z plusem”)

III. Część zamykająca(podsumowująca):

 1. Powtórzenie zasad dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych.

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin