Folia5''_zagadnienia_res_czerwiec_2011.doc

(30 KB) Pobierz
Zagadnienia i pytania egzaminacyjne, I cz

PEDAGOGIKA OGÓLNA

Zagadnienia i pytania egzaminacyjne (oprócz tych o systemach i reformach)

 

1) Proszę wymienić 5 (nazwisko autora bądź redaktora i tytuł) a szerzej scharakteryzować jeden z aktualnych podręczników akademickich do pedagogiki ogólnej

(Źródła wiedzy: Wstęp do podręcznika T. Hejnickiej-Bezwińskiej: Pedagogika ogólna pióra autorki, wstęp do Pedagogiki pod red. B. Śliwerskiego i Z. Kwiecińskiego, wstępy do pozostałych podręczników). W charakterystyce należy ująć własną ocenę układu treści podręcznika, graficznego projektu książki, przydatności w uczeniu się do egzaminu.

 

 

2) Proszę wymienić 5 tytułów czasopism pedagogicznych, miejsce ich wydawania i wskazać specyficznych odbiorców treści

(należy w czytelni zrobić przegląd czasopism pedagogicznych aktualnie obecnych na rynku i zrobić sobie notatki, jakie tematy najczęściej są podejmowane, do kogo przede wszystkim są adresowane teksty i dokonać własnej oceny czasopisma)

 

4) Proszę scharakteryzować termin pedagogiczny EDUKACJA

(wykłady, T. Hejnicka-Bezwińska: Pedagogika ogólna, s. 35 i dalsze)

 

5) Proszę omówić termin/kategorię SOCJALIZACJA

(wykłady, T. Jaworska, R. Leppert (red.): Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, s. 199 i dalsze; inne źródła)

 

6) Proszę omówić termin pedagogiczny (a nawet kategorię): UCZENIE SIĘ

(wykłady, T. Hejnicka-Bezwińska: Pedagogika ogólna, s. 126 i dalsze; dopuszczalne też inne źródła).

 

7) Proszę scharakteryzować pojęcie pedagogiki i omówić jej subdyscypliny.

(Śliwerski, Kwieciński (red.) Pedagogika, t. 1;S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki. Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1993;

Milerski B .Śliwerski B., Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa 2000; inne źródła)

 

8) Na czym polega koncepcja „dziesięciościanu edukacji”, stworzona przez Zbigniewa Kwiecińskiego?

(Z. Kwieciński: Socjopatologia edukacji, Olecko 1995, Jaworska T., Leppert R.( red ), Wprowadzenie do pedagogiki. IMPULS, Kraków 1996).

 

9) Proszę scharakteryzować aktualny dorobek i obszary zainteresowań profesora Bogusława Śliwerskiego.

(Internet)

 

10) Co nazywamy w pedagogice „pulsującymi kategoriami”?

(J. Rutkowiak: „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji, [w:] J. Rutkowiak (red.): Odmiany myślenia o edukacji, Of. Wyd. IMPULS, Kraków 1995)

 

 

11) Proszę scharakteryzować pedagoga jednej drogi poznawczej

(J. Rutkowiak: „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji, [w:] J. Rutkowiak (red.): Odmiany myślenia o edukacji, Of. Wyd. IMPULS, Kraków 1995)

 

12) Proszę scharakteryzować pedagoga dwóch dróg poznawczych

(J. Rutkowiak: „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji, [w:] J. Rutkowiak (red.): Odmiany myślenia o edukacji, Of. Wyd. IMPULS, Kraków 1995)

 

13) Proszę scharakteryzować pedagoga-wędrowca wybierającego wiele dróg

(J. Rutkowiak: „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji, [w:] J. Rutkowiak (red.): Odmiany myślenia o edukacji, Of. Wyd. IMPULS, Kraków 1995)

 

14) Proszę omówić cechy i składniki warsztatu zawodowego i naukowego studenta pedagogiki

(wykłady, M. Kaliszewska: Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim, s. 91 i dalsze, M. Kaliszewska, B. Klasińska (red.): Szkice systemowych ujęć pedagogiki, s. 125 i dalsze; inne źródła)

 

15). Czym są wartości i jakie jest ich znaczenie w procesie edukacji?

(wykład, M. Łobocki: Teoria wychowania w zarysie; inne źródła)

 

16) Czym jest „luka ludzka” i kto, gdzie i dlaczego wskazywał na konieczność „zwarcia luki ludzkiej”?

(wykład, T. Hejnicka-Bezwińska: Pedagogika ogólna, s. 129 i dalsze; dopuszczalne też inne źródła, np. Internet).

 

17)                        Proszę wymienić przynajmniej trzy tematy pedagogiczne o europejskim charakterze (folie)

 

18)           Dlaczego i w jaki sposób studenci przygotowywani są do mobilności o europejskim zasięgu? (folie, Internet)

 

 

19)           Na czym polega trudność w tworzeniu się tożsamości Polaka-Europejczyka i na jakich podstawach myśli się o jej zaistnieniu? (folie)

 

 

20)                        Proszę przedstawić za S. Kawulą podział pedagogiki na subdyscypliny (T. 1., s. 22-24).

 

 

 

3

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin