X-Men.Origins.Wolverine.R5.LINE.XviD-COCAIN(1).txt

(31 KB) Pobierz
{936}{1061}{Y:b}Terytoria P�nocno-Zachodnie|Kanada, rok 1845
{1236}{1282}Co chwila chorujesz.
{1286}{1382}Ty nie chorowa�e�|w moim wieku?
{1411}{1482}- Dobry wiecz�r.|- Dobry wiecz�r, Wiktorze.
{1486}{1579}My�la�em, �e ju� poszed�e�.
{1588}{1683}Dotrzymuj� Jimowi towarzystwa.
{1763}{1834}Mi�o z twojej strony.
{1838}{1909}- Lepiej si� czujesz?|- Nadal mi zimno.
{1913}{1959}To tylko gor�czka.|Minie do rana.
{1963}{2009}Zawsze tak m�wisz.
{2013}{2101}A ty zawsze j� zwalczasz.
{2113}{2187}Za�yj lekarstwa.
{2213}{2284}{y:i}Elizabeth!
{2288}{2334}Tw�j ojciec zn�w si� upi�.
{2338}{2452}- Zaprowad� go do domu.|- To nie mnie wo�a.
{2463}{2561}- Ojcze!|- Nie wychod� z ��ka.
{2640}{2741}{y:i}Zabroni�em ci tu przychodzi�!
{3390}{3461}James, nie wiesz wszystkiego.
{3465}{3538}- Nie m�w.|- Musi wiedzie�!
{3542}{3622}Koniec z k�amstwami.
{4192}{4276}On nie by� twoim ojcem.
{4417}{4477}Synu.
{4644}{4717}Czym ty jeste�?
{5044}{5142}- Nie chcia�em!|- Ale� chcia�e�.
{5169}{5250}Zas�u�y� sobie na to.
{5294}{5365}Zdajesz sobie spraw�,|�e jeste�my bra�mi?
{5369}{5440}Bracia si� chroni�.
{5444}{5563}Musimy by� twardzi.|By nic nas nie wzruszy�o.
{5571}{5617}- Ja chc� do domu.|- Nie mo�emy wr�ci�.
{5621}{5667}Musimy trzyma� si� razem.
{5671}{5742}Za�atwimy ka�dego,|kto stanie nam na drodze.
{5746}{5827}Dasz rad�, braciszku?
{5921}{5967}Id�.
{5971}{6039}Mo�esz biec?
{6096}{6194}Nie zatrzymuj si�|i nie ogl�daj.
{6523}{6595}W ROLI G��WNEJ:
{6673}{6765}{Y:b}X-MEN GENEZA:|WOLVERINE
{6873}{6954}W POZOSTA�YCH ROLACH:
{9125}{9190}Wystarczy!
{9552}{9573}Nie ruszaj si�.
{9577}{9638}MUZYKA:
{9677}{9738}Wiktor!
{9927}{9988}Wiktor!
{10077}{10133}Nie!
{10404}{10466}ZDJ�CIA:
{10854}{10900}Obud� mnie po.
{10904}{10971}SCENARIUSZ:
{11054}{11113}Ognia!
{11154}{11219}RE�YSERIA:
{11356}{11402}Major William Stryker.
{11406}{11502}Zostali�cie skazani na �mier�|za skr�cenie dow�dcy o g�ow�.
{11506}{11552}Zgadza si�?
{11556}{11667}- Mamy problem z w�adzami.|- Cicho sied�.
{11681}{11802}Naczelnik powiedzia�,|�e rozstrzelanie wykonano o 10:00.
{11806}{11897}- Co czuli�cie?|- �askotki.
{11981}{12027}Macie do�� uciekania?
{12031}{12077}Zaprzeczania w�asnej naturze?
{12081}{12127}Co ci do tego?
{12131}{12235}Wiele. Wiem, �e jeste�cie wyj�tkowi.
{12256}{12325}Warto�ciowi.
{12408}{12504}Mo�ecie tutaj zosta�.|Zamkni�ci jak dziwol�gi.
{12508}{12579}Albo do��czy� do mnie.
{12583}{12704}Zbieram specyficzn� dru�yn�|ze specjalnymi przywilejami.
{12708}{12729}Powiedzcie mi,
{12733}{12831}chcecie naprawd� s�u�y� krajowi?
{13133}{13179}Kocham miecze jak nic innego.
{13183}{13254}- Powiedzie� ci, dlaczego?|- Nie.
{13258}{13304}Pozostaj� w pami�ci.
{13308}{13356}Ci�ko wnie�� je na pok�ad.
{13360}{13431}Ale jak p�jdziesz z mieczami|na �lub by�ej,
{13435}{13506}to nigdy tego nie zapomni.
{13510}{13629}Zabawne, Wade.|My�la�em, �e nie lubisz kobiet.
{13635}{13756}Pewnie nie s� tak straszne|jak pistolet, szpony,
{13760}{13846}czy paznokcie staruszki.
{14010}{14056}Manikiur?
{14060}{14106}Spokojnie, Wiktor.
{14110}{14181}A propos ostro�ci,|Fred ma nowy tatua�.
{14185}{14306}- Jestem zmartwiony.|- Jezu. Pozna�e� j� wczoraj.
{14310}{14358}- Kocham j�.|- Po jednej nocy?
{14362}{14433}Jest gimnastyczk�.
{14437}{14509}Bradley, l�duj.
{14662}{14733}- B�dziesz rzyga�?|- Nie dane jest nam lata�.
{14737}{14833}- Wi�cej ludzi ginie na drogach.|- A od przek�ucia?
{14837}{14933}B�d� mi�y.|Przynajmniej odrobin�.
{14937}{14958}Wiaderko?
{14962}{15059}Za pi�� minut b�dziemy w Lagos.
{15162}{15240}{Y:b}Lagos, Nigeria
{15889}{15985}- Po co tu jeste�my?|- Wszystko w swoim czasie.
{15989}{16046}Zero.
{17016}{17062}Wiktor, sprawd� g�r�.
{17066}{17143}Dobrze si� bawisz?
{17216}{17287}- Fred.|- Czo�g?
{17291}{17374}- Tak.|- Zrozumia�em.
{18193}{18189}Super.
{18193}{18289}Tkwi� w windzie z pi�tk� go�ci|na wysokoproteinowej diecie.
{18293}{18366}- Marzenia si� spe�niaj�.|- Zamknij si�.
{18370}{18416}- Twoja kolej.|- Dzi�kuj�.
{18420}{18466}�adnie panu w zielonym.
{18470}{18516}Podkre�la powa�ne spojrzenie.
{18520}{18616}- Zamyka ci si� ta jadaczka?|- Jak �pi�.
{18620}{18714}Bradley, prosz� na sam� g�r�.
{18870}{18954}Obstawcie wind�. Winda!
{19170}{19244}Czas popracowa�.
{20097}{20181}Wchod�cie. Zabi�em ich.
{20247}{20378}Gdyby nie ta gadatliwo��,|by�by� �o�nierzem idealnym.
{20599}{20668}We� diamenty.
{20674}{20765}- S� twoje.|- Nie chc� ich.
{20774}{20836}Chc� to.
{20849}{20895}To tylko pami�tka.
{20899}{20977}Gdzie j� znalaz�e�?
{20999}{21070}W ma�ej wiosce w g��bi kraju.
{21074}{21145}Trzy dni drogi st�d.
{21149}{21245}Powiedz, �e ta ska�a jest cenniejsza,|ni� jego �ycie.
{21249}{21325}Gdzie j� znalaz�?
{21626}{21712}M�wi, �e spad�a z nieba.
{21776}{21822}M�wi prawd�.
{21826}{21872}Nie znasz ich j�zyka.
{21876}{21997}- To fragment meteorytu.|- Wiem. Pytam, gdzie go znalaz�?
{22001}{22123}- Baza chce zna� nasze po�o�enie.|- Roz��cz si�.
{22176}{22291}Powiedz, �e wszyscy zgin�,|je�li nie powie.
{22528}{22641}- M�wi, �e to �wi�ty kamie�.|- W porz�dku.
{23228}{23309}Nawet o tym nie my�l.
{23329}{23416}Nie pisali�my si� na to.
{23455}{23521}Opanuj si�.
{23805}{23874}Co ty robisz?
{23880}{23951}To wreszcie co� dla nas.|Nie schrza� tego.
{23955}{23976}Do�� ju� zrobili�my.
{23980}{24026}Za kogo ty si� uwa�asz?
{24030}{24101}Tym si� zajmujemy.
{24105}{24224}Mo�e wola�by� wsi��� na konia|i to przemy�le�?
{24255}{24318}Odchodz�.
{24357}{24419}Idziesz?
{24682}{24774}Nie pozwolimy ci tak odej��.
{25709}{25817}{Y:b}Canadian Rockies|Sze�� lat p�niej
{26284}{26381}Dlaczego wsta�e� tak wcze�nie?
{26411}{26482}Chod� do mnie.
{27363}{27448}Do zobaczenia, skarbie.
{27638}{27711}�adnie, �adnie.
{28088}{28171}{Y:b}Springfield, Ohio
{28313}{28374}Chod�.
{28440}{28511}Chod�my dalej.
{28815}{28886}A pan co robi?
{28890}{28961}Zgasisz �wiat�o, wygrywasz.
{28965}{29011}Pr�ba za dolca.
{29015}{29088}Chc� spr�bowa�!
{29215}{29278}Ju� wiem.
{29315}{29390}Nale�� si� dwa.
{29592}{29663}G�upia sztuczka.
{29667}{29713}To nie sztuczka.
{29717}{29776}Chod�.
{30696}{30769}Ju� po pokazie.
{30871}{30965}Powiedzia�em, ju� po pokazie.
{31021}{31115}Dla nas nigdy si� nie ko�czy.
{31028}{31118}- Wiktor.|- Zaprosisz mnie?
{31153}{31222}Jasne. Wejd�.
{31473}{31544}Nie pisn��em ani s��wka.
{31548}{31619}Nikomu. O tym wydarzeniu.
{31623}{31669}Teraz prowadz� inne �ycie.
{31673}{31754}Staram si� zapomnie�.
{32148}{32267}Zawsze my�la�em,|�e to Wade po mnie przyjdzie.
{32374}{32452}Wade'a ju� nie ma.
{32475}{32555}Nie boj� si� ciebie.
{32600}{32675}Boj� si� �mierci.
{32700}{32746}Sk�d wiesz?
{32750}{32836}Jeszcze ci� nie dopad�a.
{33225}{33296}�ni�a ci si� wojna?
{33300}{33346}Kt�ra?
{33351}{33417}Wszystkie.
{33577}{33646}Powiedz mi...
{33652}{33732}To tylko zadrapanie.
{33877}{33966}Trzeba kupi� now� po�ciel.
{34579}{34683}- Kto to, do licha?|- Cuchn� rz�dem.
{34804}{34875}- Nic si� nie postarza�e�.|- �yj� zdrowo.
{34879}{34900}Pami�tasz Agenta Zero?
{34904}{35024}Nadal wpierw strzelasz,|a p�niej przepytujesz?
{35029}{35100}Nadal �ujesz tanie cygara?
{35104}{35125}Spokojnie, ch�opcy.
{35129}{35225}- Mam dla ciebie prac�.|- Mam ju�.
{35229}{35351}- Drwal. 18 tysiak�w rocznie?|- 18 i p�. Ale bez zabijania.
{35355}{35427}- Brakuje ci tego?|- Teraz tak.
{35431}{35512}Zero, wracaj do auta.
{35531}{35608}Grzeczny ch�opiec.
{35756}{35827}�le si� sko�czy�o mi�dzy nami.
{35831}{35902}Koniec rozmowy.
{35906}{36027}Prowadzisz dom z nauczycielk�.|To nie w twoim stylu.
{36031}{36102}Sk�d mo�esz wiedzie�?
{36106}{36127}Wiem.
{36131}{36177}Czego chcesz, Stryker?
{36181}{36275}Bradley zgin�� trzy dni temu.
{36281}{36353}A Wade przed nim.
{36357}{36443}Kto� poluje na dru�yn�.
{36458}{36582}- Kto� jeszcze?|- Wiktor podobno jest bezpieczny.
{36608}{36738}- Ten kto� ma nasze dane.|- Potrafi� o siebie zadba�.
{36758}{36853}Tu nie chodzi o ciebie, Logan.
{36908}{36954}Kraj ci� potrzebuje.
{36958}{37029}Jestem Kanadyjczykiem.
{37033}{37123}Znam ci�. Wiem, kim jeste�!
{38010}{38078}O co chodzi?
{38110}{38156}Stryker z�o�y� mi wizyt�.
{38160}{38206}Odm�wi�em.
{38210}{38281}Po co jeszcze ci� n�ka?
{38285}{38382}Jestem najlepszy w tym co robi�,|ale nie jest to zbyt mi�e.
{38386}{38433}Nie jeste� zwierz�ciem.
{38437}{38550}- Masz dar.|- Dar... Chcia�bym go zwr�ci�.
{38862}{38930}Ruszcie si�.
{38962}{39033}Zosta� w aucie.
{39037}{39122}Uprzejmie ich poprosz�.
{39162}{39233}Mo�ecie przejecha�?
{39237}{39308}�pieszy ci si� gdzie�? Co?
{39312}{39384}- Przesu�cie auta...|- Rozmawiamy!
{39388}{39485}Gdy co� zaczynasz,|b�d� got�w, by to sko�czy�.
{39489}{39557}Przesta�cie.
{39664}{39710}- Ma niewyparzon� g�b�.|- Wiem.
{39714}{39785}Charakterek tak�e.
{39789}{39877}Pozw�lcie nam przejecha�.
{39964}{40027}Dzi�kuj�.
{40039}{40110}Jak to zrobi�a�?
{40114}{40185}Potrafi� przekonywa�. To dar.
{40189}{40235}Mnie te�?
{40239}{40343}Przecie� nie zosta�e�|w samochodzie.
{40716}{40787}Dlaczego Ksi�yc jest taki samotny?
{40791}{40837}Nie wiem.
{40841}{40912}Bo kiedy� mia�a kochanka.
{40916}{40987}- Opowiadasz to dzieciom?|- Nie.
{40991}{41062}Nazywa� si� Kuekuatsheu.|�yli razem w �wiecie Duch�w.
{41066}{41137}O, prawdziwa historia.
{41141}{41235}Co noc spacerowali po niebie.
{41241}{41341}Ale jeden z duch�w by� zazdrosny.
{41367}{41439}Oszust chcia� mie�|Ksi�yc dla siebie.
{41443}{41539}Powiedzia� Kuekuatsheu,|�e Ksi�yc chce dosta� kwiaty.
{41543}{41639}Mia� zabra� dzikie r�e|z naszego �wiata.
{41643}{41764}Kuekuatsheu nie wiedzia�,|�e gdy opu�ci �wiat Duch�w,
{41768}{41814}ju� nigdy do niego nie wr�ci.
{41818}{41889}Co noc spogl�da na niebo,
{41893}{42003}patrzy na Ksi�yc|i wykrzykuje jej imi�.
{42043}{42102}Ale...
{42118}{42207}ju� nigdy jej nie dotknie.
{42243}{42335}Wyrolowali Kookookuatsheug�.
{42343}{42413}Kuekuatsheu.
{42545}{42619}Czyli Wolverine.
{44072}{44147}Co robisz, Logan?
{47003}{47089}Nie jeste� tutejszy, co?
{47178}{47253}Po ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin