SSP348_Program_ELSA.pdf

(8331 KB) Pobierz
s348_pl.fm
SZKOLENIE SERWISU
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 348
Program ELSA
Struktura i zasada działania
Samochody użytkowe
220977177.047.png 220977177.048.png 220977177.049.png 220977177.050.png 220977177.001.png 220977177.002.png 220977177.003.png 220977177.004.png 220977177.005.png 220977177.006.png 220977177.007.png 220977177.008.png 220977177.009.png 220977177.010.png 220977177.011.png 220977177.012.png 220977177.013.png 220977177.014.png 220977177.015.png 220977177.016.png 220977177.017.png 220977177.018.png 220977177.019.png
2
220977177.020.png
Przedmowa
Dbałość o wysoki poziom oświaty pracowników posiada w ramach marek wchodzących w skład koncernu
Volkswagen bardzo wysoką rangę. Dzięki platformowej i modułowej konstrukcji samochodów osobowych
koncernu, obejmujących takie marki jak Volkswagen, Audi, Seat i Skoda oraz samochody użytkowe Volkswagen,
stosowane są w nich te same części konstrukcyjne jak również podobne podstawowe technologie.
W ramach zorientowania na klienta zdefiniowny jest cel koncernu Volkswagen - jest to efektywne i sensowne
wykorzystywanie synergii, czyli współdziałania różnych czynników, którego efekt jest większy, niż suma ich
samodzielnego działania.
Jak można tę synergię wykorzystywać, pokazuje to jako przykład niniejszy zeszyt do samodzielnego kształcenia:
Tematy i treści, które dotyczą wielu marek, są tu zestawione razem w tym jednym zeszycie do samodzielnego
kształcenia, dotyczącym wszystkich samochodów koncernu. Może to dotyczyć np. jakiegoś silnika, który stosowany
jest w ramach koncernu, jak również w systemie stosowanym w koncernie, jakim jest np. program ELSA.
Specyficzne tematy obejmujące różne marki zostały omówione w odrębnych zeszytach do samodzielnego
kształcenia, dotyczących poszczególnych marek.
3
220977177.021.png
Wskazówki dotyczące napraw są zawsze obszerne
i zawsze wielostronne, a jako nowości są wyjaśniane
zawsze w krótkim okresie czasu, ponieważ
jest coraz trudniej objąć wszystkie te informacje, które
dotyczą danego samochodu lub określonego typu
samochodu.
Aby tę różnorodność wydrukowanych informacji
technicznych można było w przejrzysty sposób
wykorzystywać, producenci samochodów sięgają
coraz szerzej do cyfrowego zapisu danych.
W tym celu w koncernie Volkswagen stosowany jest
elektroniczny system informacji serwisowych na bazie
systemu Windows, zwany popularnie programem
ELSA. Niniejszy zeszyt do samodzielnego kształcenia
ma na celu pomóc w rozeznaniu wielostronnych
możliwości stosowania programu ELSA, aby uprościć
posługiwanie się tym programem, jak również ułatwić
stosowanie go w codziennej pracy.
Niniejszy zeszyt nie zastępuje jednak funkcji "Pomoc",
która znajduje się w programie ELSA. W funkcji tej
zawarte są różnorodne informacje dotyczące obsługi
iużytkowania programu ELSA.
S348_032
Prezentacje masek ekranowych mogą się różnić od masek oryginalnych programu ze względów drukarskich
i tłumaczeniowych, jak również z powodu zmian wersji dokonanych podczas opracowywania niniejszego zeszytu.
Dlatego wszystkie prezentacje masek ekranowych są tu przedstawione tylko jako przykład. Informacje będące do
dyspozycji są zależne od infrastruktury importera w danym kraju.
Dalsze informacje
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia konstrukcję
i działanie nowych rozwiązań!
Treść zeszytu nie jest aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
i wykonywania napraw znajdują się w odpowiedniej
literaturze serwisowej.
4
220977177.022.png 220977177.023.png 220977177.024.png 220977177.025.png 220977177.026.png 220977177.027.png 220977177.028.png 220977177.029.png 220977177.030.png 220977177.031.png 220977177.032.png 220977177.033.png 220977177.034.png 220977177.035.png 220977177.036.png
O czym będzie mowa:
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Źródła informacji w programie ELSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Obsługa programu ELSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Praca ze źródłami informacji programu ELSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Informacje systemowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Glosariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Sprawdź swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Notatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5
220977177.037.png 220977177.038.png 220977177.039.png 220977177.040.png 220977177.041.png 220977177.042.png 220977177.043.png 220977177.044.png 220977177.045.png 220977177.046.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin