SSP389_Uklad_automatycznego_parkowania.pdf

(876 KB) Pobierz
ssp389_pl.fm
Szkolenia techniczne
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 389
Układ automatycznego parkowania
Budowa i zasada działania
220979463.014.png 220979463.015.png
Układy wspomagające kierowcę w różnych
manewrach i sytuacjach powstają po to, by odciążyć
go w warunkach wzrastającego natężenia ruchu
i rosnącej liczby informacji. Potrafią one nie tylko
informować kierowcę, ale nawet zastępować go
całkowicie lub częściowo w niektórych czynnościach.
Przykładem takiego skomplikowanego układu jest
nowy układ automatycznego parkowania.
Jego zadaniem jest aktywna pomoc kierowcy podczas
parkowania tyłem pomiędzy dwoma samochodami.
Ponieważ moc obliczeniowa procesorów rośnie
a koszt produkcji części elektronicznych maleje,
nie może dziwić stale wydłużająca się lista
skomplikowanych układów wspomagających,
oferowanych w samochodach Volkswagen.
S389_020
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia
budowę i zasadę działania nowego rozwiązania
technicznego!
Jego treść nie jest później aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
i naprawy prosimy zaczerpnąć z właściwej
literatury serwisowej!
2
220979463.016.png
O czym będzie mowa
Rzut oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Budowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Elementy układu i ich lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Schemat układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego . . . . . . . . . . . . . 10
Zasada działania układu automatycznego parkowania . . . . . . . . . . . . . . . 12
Przebieg parkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Warunki włączenia układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Warunki wyłączenia i komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Elementy elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Czujniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Elementy wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sterowanie układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Schemat funkcjonalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sprawdzamy swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
220979463.017.png 220979463.001.png 220979463.002.png
 
Rzut oka
Układ automatycznego parkowania konstrukcji
Volkswag e na
Ten układ aktywnie pomaga kierowcy
w zaparkowaniu tyłem w luce przy krawężniku.
Wykorzystuje on układ pomocy w parkowaniu, który
za pomocą czujników ultradźwiękowych i brzęczyka
ostrzega kierowcę o zbliżaniu się do przeszkody lub
innego zaparkowanego samochodu.
Kolejnym etapem rozwojowym układów tego typu jest
np. kamera cofania, która nie tylko informuje
o przeszkodzie, ale i pokazuje jej lokalizację.
We wszystkich takich układach kierowca musi jednak
sam kierować samochodem.
Układy pomagają jedynie kierowcy w zauważeniu
przeszkody i ocenie odległości od niej.
Natomiast układ automatycznego parkowania nie
tylko kontroluje obszar wokół samochodu, ale
i samoczynnie kieruje samochodem podczas
parkowania tyłem. Kierowca musi jedynie obsługiwać
gaz, hamulec i sprzęgło.
Może on jednak w każdej chwili przejąć kontrolę nad
samochodem i przerwać parkowanie samoczynne.
Układ potrafi zaparkować samochód nie tylko przy
prawym krawężniku, ale również przy lewym, co
można wykorzystać np. na ulicach
jednokierunkowych.
S389_019
Ważna informacja
Układ automatycznego parkowania nie może zastąpić uwagi kierowcy.
Kierowca przez cały czas ponosi pełną odpowiedzialność za swój samochód. Jeżeli zauważy lub
podejrzewa niebezpieczeństwo uszkodzenia innego samochodu lub obiektu, musi odpowiednio
zareagować, przejmując kierowanie samochodem lub zatrzymując go.
4
220979463.003.png 220979463.004.png 220979463.005.png 220979463.006.png
Warunki wyposażenia samochodu
Aby samochód mógł być wyposażony we wspomaganie parkowania, musi mieć:
— elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego oraz
—układ ESP.
Różnice pomiędzy układem pomocy w parkowaniu a układem automatycznego parkowania
Układ automatycznego parkowania pełni dwie funkcje:
— układu pomocy w parkowaniu (znanego też układem PDC), który jest dostępny również bez funkcji
automatycznego parkowania,
— układu automatycznego parkowania, który samoczynnie kieruje samochodem.
Układ pomocy w parkowaniu (PDC)
S389_013
Układ mierzy za pomocą czterech czujników
ultradźwiękowych z przodu i czterech z tyłu odległość
od przeszkody przed lub za samochodem. Gdy ta
odległość jest mniejsza od założonej wartości, układ
ostrzega kierowcę dźwiękiem.
Gdy samochód ma tylko układ PDC, za sterowanie
odpowiada sterownik układu pomocy w parkowaniu
J446 (umieszczony najczęściej w bagażniku).
S389_024
Nie przewiduje się doposażania układu
pomocy w parkowaniu w samochodach,
które mają już układ PDC.
Układ automatycznego parkowania
S389_014
Ten układ ma – poza czujnikami PDC – dwa
dodatkowe czujniki ultradźwiękowe w przedniej części
samochodu (po jednym z każdej strony), które
kontrolują obszar obok samochodu i szukają luki
nadającej się do zaparkowania.
S389_026
5
220979463.007.png 220979463.008.png 220979463.009.png 220979463.010.png 220979463.011.png 220979463.012.png 220979463.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin