Kable kompatybilne elktromagnetycznie.pdf

(520 KB) Pobierz
5267950 UNPDF
INFORMACJA PL 06.03
M
3~
Kable kompatybilne
elekromagnetycznie
w nowoczesnym napędzie
elektrycznym
5267950.009.png 5267950.010.png
INFORMACJE PL 06.03
Kable kompatybilne elekromagnetycznie w
nowoczesnym napędzie elektrycznym
Zawartość
Str.
1. Wprowadzenie .................................................................................3
2. Definicje i regulacje prawne ...........................................................4
3. Zakłócenia radioelektryczne natężenia pola .................................6
4. Zakłócenia radioelektryczne napięcia ...........................................7
5. Przykładowe zagadnienia na podst. przykładów napędowych ....8
5.1 Odciążenia spowodowane przepięciami ...............................10
5.2 Obciążenia spowodowane oscylacjami .................................10
5.3 Prądy upływu pojemnościowego ...........................................11
5.4 Praca w warunkach doziemienia ............................................12
6. Podsumowanie ..............................................................................13
5267950.011.png 5267950.012.png
INFORMACJE PL 06.03
1. Wprowadzenie
EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) stała się głównym tematem
ostatnich lat.
Dwoma powodami tego stanu rzeczy są:
1.) Prawne uregulowanie w zakresie EMC..
2.) Zastosowania wysoko zaawansowanych produktów
energoelektronicznych, szczególnie w obszarze napędu
elektrycznego.
Szczególnie w nowoczesnym napędzie elektrycznym, powiązanie
pomiędzy technologią i wykładnią prawa oraz wymagania stawiane kablom
i przewodom wynikające z powyższego zostaną niżej przedstawione.
5267950.001.png 5267950.002.png 5267950.003.png
INFORMACJE PL 06.03
2. Definicje i regulacje prawne
W świetle obowiązujących regulacji, EMC jest definiowana w następujący
sposób:
Kompatybilnośc elektromagnetyczna (EMC) jest zdolnością
urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do pracy w
środowisku elektromagnetycznym zgodnie z prawem i bez
wpływu na otaczające środowisko ponad dopuszczalny zakres.
Określone urządzenia muszą pracować zgodnie z przepisami nawet w
środowisku zakłócanym i nie mogą na to środowisko oddziaływać w
większym stopniu niż jest do dopuszczalne.
Oznacza to konieczność wprowadzenia następującego rozróżnienia:
• Odporności na zakłócenia oraz
• Emisji (zakłóceń wprowadzanych do środowiska)
Należy zwrócić uwagę, że okablowanie obwodu mocy układu napędowego
niezależnie od roli, którą pełni w sterowaniu stanowi źródło emisji zakłóceń.
Nie należy przy tym oczekiwać, że przesył mocy na poziomie kilku lub
więcej kW może być zakłócony przez elektromagnetyczne oddziaływanie
radioelektryczne.
Unormowania w zakresie EMC nie stanowią o specyficznych cechach
okablowania. Powoduje to konieczność poszukiwania odniesienia do
innych regulacji. Unormowania nie określają szczegółów emisji zakłóceń
dotyczących kabli i przewodów. Nakazują jedynie traktować je jako jedną z
części systemu elektrycznego.
W opisanej tu sytuacji właściwy jest standard określony normą
międzynarodową EN 55011 z roku 1991 lub podobnymi regulacjami
krajowymi..
Niniejszy standard zatytułowany został „Tłumienie zakłóceń
radioelektrycznych urządzeń i systemów elektrycznych. Ograniczenia i
metody pomiarowe dla urządzeń przemysłowych, sprzętu naukowego i
medycznego wysokiej częstotliwości."
W niniejszym standardzie, zostały określone poziomy dopuszczalnej emisji
zakłóceń dla urządzeń elektrycznych oraz odpowiednich metod
5267950.004.png 5267950.005.png 5267950.006.png
INFORMACJE PL 06.03
pomiarowych. Rozróżniono pojęcia tłumienia zakłóceń radioelektrycznych i
napięć zakłócających.
5267950.007.png 5267950.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin