Ks. Jose Maniyangata - Widziałem piekło.pdf

(802 KB) Pobierz
127809264 UNPDF
KSIĄDZ JOSE MANIYANGATA
WIDZIA Ł ŁEM PIEK Ł ŁO, CZY CIEC I NIEBO
1
127809264.011.png 127809264.012.png 127809264.013.png 127809264.014.png 127809264.001.png
WIZJA KIĘDZ JOSE MANIYANGATA
Fot. Ks. Jose Maniyangata
S Ł ŁOWO WST Ę ĘPNE
"Urodiłemi16lipca1949rwKeralawIndiachjakoynJóeaiTerey
ManiyangatJetemnajtarymiedmiorgarodeotwaJoeMaryTherea
Liama Zachariah Vala i Tom Wwieku lat 14 wtąpiłem do niżego
eminariumduchownegowMaryiwThiruvallagdieropocąłemtudia
prygotowującedokapłaotwaCterylatapóniejwtąpiłemdogłównego
eminariumpontyikalnegopodwewaniemwJóeawlwayewKerala
gdie kontynuowałem moją dalą ormacj kapłaoką Po odbyciu
siedmioletnich tudiów na wydiale ilooii i teologii 1 tycnia 1975 r
otrymałemwiceniakapłaokieabypoługiwadjakomijonarwdieceji
2
127809264.002.png 127809264.003.png 127809264.004.png
ThiruvallaWniediel14kwietnia1985rwwitoMiłoierdiaBożego
podca prygotowao do odprawienia My w w kociele miyjnym w
północnejcciKeralamiałemmiertelnywypadekJechałemmotocyklem
kiedyderyłemicołowojeepemprowadonympremżcynwtanie
nietrewympoetiwaluhindukimNiewłocnieotałemprewieionydo
szpitala oddalonegookoło35milWdrodemojaduawyłaciałai
dowiadcyłempreżyciamierciNatychmiatpotkałemimoimniołem
Stróżem Zobacyłem moje ciało i ludi który wnoili mnie do pitala
SłyałemichpłacimodlitwyamnieWtymamymcaiemójanioł
powiediałmiZabieramcidoNiebaboPanchcepotkaditobąi
poromawiad"Powiediałmirównieżżepodrodechciałbypokaadmipiekło
icyciec
PIEK Ł ŁO
Na pocątku anioł aprowadił mnie do piekła To był trany widok!
Zobacyłematanaidiabłyiogieoniedougaeniaotemperatureokoło
2000 stopni Fahrenheita [1093 stopni Celsjusza] pełające robaki ludi
krycącychiwalcącychpodcagdyinnybylitorturowanipredemony
Fot. Potępionaduza człowieka wwiecznychpłomieniach
3
127809264.005.png 127809264.006.png
nioł powiediał mi że wytkie te cierpienia były powodowane pre
nieodżałowanegrechymiertelnePóniejroumiałemżejetiedemtopni
cierpienia lub poiomów w ależnoci od licby i rodajów grechów
miertelnychpopełnionychwcaieiemkiegożyciaDuewyglądałybardo
brydkookrutnieiprerażającoTobyłotranepreżycieWidiałemludi
którychnałemaleniewolnomiujawnidichtożamociGrechyktóre
kaały ich były to głównie grechy aborcji, homoseksualizmu, eutanazji,
nienawicinieprebaceniaiwitokradtwaniołpowiediałmiżegdyby
żałowali a nie mogliby uniknąd piekła i amiat tego pójd do cydca
Zroumiałemrównieżżeniektóryludiektóryżałowaliategrechymogą
bydocyceninaiemiprewojecierpieniaWtenpoóbmogąominąd
cyciecipójdprotodoniebaZdiwiłomniekiedyobacyłemwpiekle
nawetkiżyibikupówktórychbyminigdyniepodiewałtamobacyd
Wielunichbyłotamponieważwiedliludiaływyminaukamiiłym
prykładem
CZY CIEC
PowiyciewpieklemójniołStróżaprowadiłmniedocydcaTutajrównież
jetiedemtopnicierpieniainieugaonyogieolejetdużomniejdotkliwy
niżwpiekleiniebyłotamarównokłótnijakiwalkGłównymcierpieniemtych
dusz jest ich odseparowanie od Boga.
Fot. Dusze ludzkie wpłomieniach czydcowych
4
127809264.007.png 127809264.008.png
Cdtychktóryąwcydcupopełniłowielegrechówmiertelnychale
dążylionipojednadiBogiempredwojąmierciąIchociażtedue
cierpiąjednakcieąipokojemiroumieniemżepewnegodniaobacą
BogatwarąwtwarMiałemokajporoumieniaiduamiwcydcu
Proiłymnieomodlitwyanieiabypowiediedludiomżebyrównież ia
niemodlilipotobymogływejddoniebaybciej
Kiedymodlimyiatedueotrymujemyichwdicnodpopreich
modlitwyakiedywchodądoniebaichmodlitwytająijecebardiej
chwalebneJetmibardociżkoopiadjakpiknyjetmójniołStróżJet
wietlity i jany Jet moim nieutannym towaryem i pomaga mi we
wytkichmoichpoługachawłacaudrowicielkichDowiadcamjego
obecnociwdiegdieidijetemmuwdicnyajegoopiekwmoim
codziennymżyciu
NIEBO
Natpniemójaniołaprowadiłmniedoniebaprechodącprewielki
olepiającybiałytunelNigdyniedowiadcyłemtakwielepokojuiradociw
moimżyciuPóniejnatychmiatnieboiotworyłoiułyałemnajbardiej
zachwycającąmuykjakiejnigdypredtemniełyałemniołypiewałyi
oddawałychwałBogu
Fot. Wizjakrajobrazuniebiaokiego
5
127809264.009.png 127809264.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin