wzory_listow_de_7.pdf

(22695 KB) Pobierz
38355439 UNPDF
__
Korespondencja biznesowa
Pismo reklamowe ~
III
Pismo reklamowe
I wreszcie, w czwartej czesci (A) sklaniamy adresata do podjecia
dzialania. Powinien on odeslac karte zamówienia, oderwac i przeslac
kupon, rozwiazac nietrudna zagadke lub zadzwonic (jest jeszcze wiele
innych mozliwosci).
Wszystkie listy, które wymagaja od adresata, aby wykonal jakas
konkretna czynnosc: potarl zdrapke, przykleil, wycial, otworzyl, zlozyl,
wpisal, przedziurkowal, oderwal, powachal - nazywaja sie pismami ty-
pu RIC. Skrót pochodzi od pierwszych liter angielskich slów Readership
involvement commitment. Chodzi o to, aby zainteresowac czytelnika,
wciagnac go w jakas czynnosc.
Ponizsze wskazówki dotyczace pism reklamowych nie zastapia ani spc
cjalisty od reklamy, ani fachowego poradnika. Pomoga jednak unikm)('
bledów i stworzyc pierwsza koncepcje pisma reklamowego.
Pisma typu RIC
Zwrócmy sie
bezposrednio do
odbiorcy!
Formula grzecznosciowa rozpoczynajaca pismo
Jezeli znamy nazwisko odbiorcy, musi znalezc sie ono w zwroci!'
grzecznosciowym rozpoczynajacym pismo. Forma Sehr geehrter KUlUII'
czy tez Sehr geehrte Damen und Herren powinna stanowic wyjatek, po
niewaz odbiorca automatycznie przeczyta list mniej uwaznie - nie 1.:1
dalismy sobie bowiem trudu, aby dotrzec do jego nazwiska.
Wiersz "dotyczy"
'ren "zaczepny" wiersz (wiersz "dotyczy" nie jest w pismie reklamowym
Iliczym innym) moze byc sformulowany jako gra slów, powiedzenie,
pierwsza wskazówka (ale nie pelna oferta!) dotyczaca tresci listu. Tekst
nie powinien byc zbyt dlugi: wystarcza jeden lub dwa krótkie wiersze.
Krótki znaczy
dobry!
Uklad
Najbardziej znana wskazówka dotyczaca redagowania pisma reklalllll
wego okreslana jest skrótem AIDA. Kazda z liter tworzacych to sloWI l
kryje pojecie:
Wzbudzmy
uwage odbiorcy
juz na
poczatku listu!
Data
I)ata sprawia, ze list robi wrazenie bardziej bezposredniego i aktu-
i1nego. Lepiej niz Im September 2002 wyglada 14.09.2002 lub
f 1/. September 2002.
A - ATTENTION (uwaga)
I - INTEREST (zainteresowanie)
D - DESIRE OF (chec posiadania)
A - ACTION (akcja)
'l'lusty druk
Tlusty druk w pismach reklamowych moze uwypuklac poszczególne
czysci tekstu. Nie nalezy z tym jednak przesadzac, mozna bowiem za-
przepascic efekt koncowy.
Jezeli komus nie uda sie wzbudzic uwagi odbiorcy od razu, to nie Ild,l
mu sie ani zainteresowac go pózniej, ani tez wzbudzic w nim checi I"'
siadania czy sprowokowac go do podjecia dzialania. Pamietajmy, /1
wszystko, co odbiorca zobaczy lub przeczyta na poczatku, jest wazllll I
sze od tego, co nastapi potem - ostatecznie w pamieci odbiorcy Pll/.,
stanie przede wszystkim pierwsze wrazenie.
W pierwszej czesci (A) pisma powinnismy przyciagnac UWilI'
odbiorcy. Mozemy to zrobic, dajac frapujacy tytul lub zrecznie Z!'lil,i
gowane wprowadzenie.
W drugiej czesci (I) koncentrujemy sie na zainteresowillll,ult
odbiorcy - czym on sie interesuje, czego oczekuje od naszego pilHlI'1
Mówiac tylko o sobie, nie wzbudzimy zainteresowania drugiej Sl11111\
W czesci trzeciej (D) pisma zredagowanego wedlug zasady 1\ II'
powinnismy wzbudzic w adresacie pragnienie posiadania ofe I'()WII II 1111
towaru, chec zwrócenia sie z prosba o materialy informacyj ne lidl ~IIlI
rzystania z proponowanych uslug. W tym miejscu musimy ZWdldr liWii
ge na latwosc, z jaka mozna wejsc w posiadan ie da nego przed li 1il IIII l
skorzystac z uslugi, powiedziec o aktualnosci oferty i () IYll1,LIbII :"UI
wazne jest, aby wlasnie tcraz adresat 1.;1(.;1.;,' dzialac.
Nie przesadzaj-
my z wyróznie-
niami!
I'ytania
( >dbiorca pisma reklamowego ma pewne pytania. Wszystkie wypowie-
II'/,izawarte w pismie reklamowym musza na te pytania odpowiadac:
Co odbiorca
chcialby
wiedziec?
Kto do mnie pisze? Czy moze mi sie to przydac? Czy z tego, co mi
sil( proponuje, moge miec jakas korzysc?
lll'eyzje, czy czytac dalej, czy nie, adresat podejmuje blyskawicznie,
I H'~,ywiscienie stawiajac sobie tych pytan tak wyraznie, jak przedstawi-
II~IIIYto powyzej. Bardzo jednoznacznie ocenia jednak odpowiedzi.
~~.llwazniejsze wiec bedzie to, czy zawarlismy w naszym pismie reki a-
Illllwym odpowiedzi na pytania adresata i czy nawiazalismy do jego za-
II Il'I'esowan.
I'o/Hsui p tum
I 'r/I'lsk";f)11 1/1 I (w slwu il' 1':'
IIl; dOllisYWIIIIOI\tlv W II~III
111"/ kl'opvk!), I.naczy: dopisane pózniej.
Iqllllllllllllll) WSIlOlllllii,;c ° cl.yms wHznym.
38355439.002.png
III ' Korespondencja biznesowa
Pismo reklamowe J
III
Podpis
Podpis jest bardzo wazny, jezeli chodzi o nawiazanie bezposredniego
kontaktu. List podpisany jest listem bardziej osobistym. Podpis powi-
nien byc jak najbardziej czytelny - zawijasy, których nie mozna odcy-
frowac, budza nieufnosc. A wzbudzenie nieufnosci u adresata to naj-
gorsze, co moze zdarzyc sie autorowi pisma reklamowego.
PS ma istotne znaczenie, jezeli chodzi o przyciagniecie uwagI
odbiorcy. Czesto jest to jedyny fragment tekstu w pismie reklampwym,
który adresat w ogóle czyta. Dlatego wykorzystujemy PS, aby przedsta-
wic w nim najwazniejsze zalety naszej oferty - informacje o cenie,
o konkursie, o prostocie oferty. Wiersz PS prawie zawsze jest wciety
w stosunku do pozostalego tekstu:
PS: Senden Sie uns noch heute die Bestellkarte zuruck. Sie erhal-
ten dann sofort unseren Katalog.
Zamiast PS mozemy uzyc równiez innych slów, jak Ubrigens (Po-
nadto) lub Bitte beachten Sie (Prosze zwrocic uwage)·
Podkreslenia
Podkreslone elementy tekstu - cale zdania czy tez poszczególne slowa
badz liczby - rzucaja sie w oczy. Podkreslone elementy powinny byc
jak najbardziej pozytywne dla odbiorcy: dobre wrazenie robia ulatwie-
nia w pracy, eliminacja niekorzystnych wlasciwosci, niska cena, po-
wszechne uznanie i in. Podkreslony fragment tekstu powinien zawierac
na tyle konkretna informacje, zeby adresat na pierwszy rzut oka dowie-
uzial sie wszystkiego, bez czytania pozostalej czesci zdania czy akapitu.
Zwracajmy sie
do odbiorcy bez-
posrednio!
Sie/wir
Adresat pisma jest wazniejszy od jego autora. Zrozumiale wiec, ze
mówimy mniej o sobie, wiecej o adresacie. To znaczy, ze w naszym pi-
smie wyraz Sie pojawia sie czesciej niz wir lub ich:
Nie:
Wir schicken Ihnen .
(Przesylamy Panstwu )
Wir weisen darauf hin .,.
(Zwracamy uwage na to, ze ... )
Wir haben ...
(Mamy )
Wir sind .
(Jestesmy
Lecz:
Sie erhalten ...
(Otrzymuja Panstwo ... )
Wichtig filI' Sie: ...
(Wazne dla Panstwa: ... )
Sie bekommen ...
(Otrzymuja Panstwo ... )
Nutzen Sie ...
(Prosze wykorzystac ... )
wyrazy obce lub nieznane. I tak Larynx czyta sie trudniej niz niemiec-
kie tlumaczenie Kehlkopf, mimo ze to drugie jest dluzsze. Wazne: Je-
tlen dlugi wyraz umieszczony wsród wielu krótkich wyrazów bardziej
I'wca sie w oczy - adresat poswieci mu wieksza uwage.
)
Styl
Jezeli chodzi o styl pism reklamowych, to nie obowiazuja tu jakil'
szczególne reguly. Unikajmy jednak typowego jezyka reklamy. Wy
mienmy zalety naszej oferty dla klienta w krótkich, przejrzystych zda
niach, podkreslmy, jak bezproblemowe i latwe jest skorzystanie z na
szej propozycji. Mówiac o korzysciach, unikajmy trybu przypuszczajll
cego i czasu przyszlego.
Nie:
Mit diesel' Maschine k6nnten Sie Zeit sparen. (Dzieki tej maszynie mli
glibyscie Panstwo zaoszczedzic swój czas.)
Der Alpha 2 wird Ihnen die Arbeit erleichtern. (Alpha 2 ulatwi PansMII
prace·)
Lecz:
Mit diesel' Maschine sparen Sie /,eil. (nzil'ki lej rnaszynil' O,\'ZCZf'dZIII
I
Panstwo swój czas,)
f)el'II//lIw
"Ii' ,l!'lwll (,lI"llI/'
li/flll'I'!1I 1'lIIislWlI/I/'tII1'
l
Wyrazy dlugie czy krótkie
:0asadniczo krótkie wyrazy czyta sie latwiej niz dlugie. Warto wiec w pi-
Nmach reklamowych uzywac wyrazów krótkich. Naturalnie sa wyjatki-
2 er/delll/'I'IIII//I'I/
38355439.003.png
III ~o~~~Cja
biznesowa
Pismo reklamowe'
III
Naglówek listu (forma B wg DIN 676)
Naglówek listu (forma B wg DIN 676)
Pole przeznaczone na adres nadawcy
Pole przeznaczone na adres nadawcy
Schneider OHG
Herrn Matthias Hansen
PoststraBe 12
87629 FOssen
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
U nser Zeichen:
GebrOder Hillmann GmbH
Herrn Axel Hillmann
Osttangente 143
54533 Gransdorf
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen:
Ihr Ansprechpartner: Herr Winkler
Telefon: 06561 386-555
Telefax: 06561 386-550
E-Mail: info@hahnenwall.de
Bearbeiter:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Datum: 13.03.2002
Datum: 30.10.2002
Jetzt mehr Kraft tur SIE,
Alle zahlen immer mehr fUr ihre Buroraume.
Steigen Sie jetzt aus der Preisspirale aus,
sehr geehrter Herr Hillmann,
sehr geehrter Herr Hansen, ,
und steigen Sie ein in das moderne und rationelle GemeinschaftsbOro
Hahnenwall. Hier erfahren Sie, welche Vorteile ein gut funktionierendes
GemeinschaftsbOro hat.
mit einem vergroBerten und verbesserten AuBendienst! Damit Ihnen ein
erweitertes Angebot und die Moglichkeit zu personlichen
Beratun9sgesprachen offen stehen. Und damit wir mehr Zeit fOr Ihre
Fragen und WOnsche haben.
Sie sind immer aut Draht:
mit den modernsten Telekommunikationsanlagen - Telefonzentrale, Telefax,
InternetanschlOssen mit E-Mail.
Ihr neuer Ansprechpartner ist Herr Lutz Klockner. Er mochte sich in den
nachsten Tagen vorstellen und Ihnen bei dieser Gelegenheit noch vor der
Hannovermesse unsere neuen Energiesparradiatoren zeigen.
Sie sind voll da:
Das GemeinschaftsbOro ist immer besetzt, auch wenn Sie gerade besetzt sind:
durch die Telefonzentrale und unseren Empfangs- und Informationsdienst.
Wir wOnschen Ihnen mit Herrn Klockner eine erfolgreiche Saison 2003!
Mit freundlichen GrOBen
Sle sind immer im Bilde:
In den vorbildlich gestalteten Empfangs- und BOroraumen lasst sich vortrefflich
denken, arbeiten und Besuch empfangen.
PS: Den Messesonderprospekt erhalten Sie heute schon zur Vorinformation.
Herr Klockner wird Sie dann in den nachsten Tagen wegen eines Terminf1
anrufen.
la wollen sich das mai ansehen? Jederzeit, wann immer Sie wolIen. Aber
bille auf eigene Gefahr, den n es konnte sein, dass Sie nicht gern in Ihr altes
IIOro zurOckfahren.
Mil freundlichon Grill10n
I'U: In1 (1orlllllll/l1 lilllI/llilltlllllilll ~)11l11I oinor echten BOrogemeinschaft.
Wir VllllltlllipllllIl
38355439.004.png
III Korespondencja biznesowa
Informacja dla prasy 1_
I~II
lytul
Z tytulem czy bez? N a to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo
moze sie zdarzyc, ze dziennikarz uzna, ze narzucamy mu gotowy tytul.
Unikajmy tytulów zbyt krzyczacych i zbyt dlugich (trzy do pieciu slów
- to wystarczy). Równiez wszelkie gry slowne czy zarty w tytule nie-
które gazety czy czasopisma moga uznac za ryzykowne i odrzucic.
Informacja dla prasy
Czemu sluza
public relations?
Informacje o przedsiebiorstwie lub pojedynczej osobie przekazywane
prasie to jeden z elementów dzialalnosci ksztaltujacej wizerunek. Od
kilku dziesiecioleci w Niemczech funkcjonuje równiez pojecie public
relations (PR). Przez dzialalnosc PR rozumiemy starania majace na cew
lu stworzenie i utrzymanie atmosfery zaufania i zrozumienia w opinii
publicznej.
Informacjami prasowymi moga byc krótkie doniesienia, wyczerpu-
jace relacje o konkretnych zamierzeniach, wydarzeniach itp. Czasami
rozsyla sie równiez teczki prasowe skladajace sie z kilku czesci, któn:
oprócz tekstów moga zawierac np. zdjecia.
Krótkie doniesienie mogloby wygladac nastepujaco:Am 28.03.200
Jeiert der alleinige Inhaber der Kasibold-Werke, Herr Michael Kasibold,
seinen 65. Geburtstag. Aus diesem Anlass findet am Samstag, dem
02.04.2002, auJ dem Werksgelande ein Tag der offenen Tur statt, zu delii
die Bev6lkerung herzlich eingeladen ist.
Przyklad informacji prasowej: Schon fUr Herbst 2002 planen cli/'
Kasibold-Werke den Baubeginn der zweiten Fertigungshalle an der West
straJ3e. In der neuen Halle werden na ch Schatzung der Untemehmenslei
tung 70 neue Arbeitsplatze geschaffen. Bauleitung und -ausfUhrung liegel/
in den Handen des Langendorfer Untemehmens Schlieper & S6hne. Dit'
Kasibold-Werke ...
Kilka wskazówek, jak redagowac informacje dla prasy:
Pismo towarzyszace
alaczone do naszej informacji dla prasy pismo towarzyszace zrobi do-
bre wrazenie, pO,l;lloze nawiazac bezposredni kontakt i da mozliwosc
przekazania dodatkowych informacji. Pisma towarzyszace piszemy na
papierze firmowym i adresujemy bezposrednio do redaktora odpowie-
dzialnego. Jego nazwisko znajdziemy w stopce redakcyjnej gazety czy
:zasopisma. Podajmy adres, nazwisko i numer telefonu, pod którym
h((dzie on mógl zasiegnac dodatkowych informacji.
Pismo towarzy-
szace do redak-
tora odpowie-
dzialnego zwiek-
szy prawdopo-
dobienstwo
wydrukowania
naszej informacji
Forma
'Ickst zapisujemy na "neutralnej" kartce papieru formatu A4 lub na
pecjalnym papierze przeznaczonym na informacje dla prasy. Zapisu-
lemy jedynie dwie trzecie szerokosci strony i pamietamy o wiekszych
I)ustepach pomiedzy wierszami (przynajmniej 1,5 wiersza), aby zosta-
wic miejsce na ewentualne zmiany.
()bjetosc
Im bardziej zwiezly i precyzyjny jest tekst, tym wieksza szansa, ze zosta-
IIIc wydrukowany bez zmian. Tym lepiej tez posluzy jako podstawa ar-
Iykulu redagowanego przez dziennikarza. Tylko w wyjatkowych wypad-
kiich tekst moze liczyc wiecej niz 1500-1800 znaków (25-30 wierszy po
flO znaków).
Zrezygnujmy z wszelkich sposobów wyrózniania tekstu, piszmy bez
podkreslen, wytluszczen i podobnych zabiegów, poniewaz w druku te
\'Iementy zwykle nie sa uwzgledniane.
N ie zamieszczajmy w naszym pismie sformulowan typowo reklamo-
wych.
Piszmy zwiezle
i precyzyjnie!
Szesc pytan
Uklad
Najprosciej jest kierowac sie nastepujacymi szescioma pytaniami:
Kto?
Gdzie?
Kiedy?
Co?
Jak?
Dlaczego?
lAlecia
I )obre zdjecie przemawia bardziej niz dobry tekst. Informacja trafia do
I1fllildajacego natychmiast, budzi jego ciekawosc, wiec tekst przeczyta
lIII z wieksza uwaga. Tekst i obraz uzupelniaja sie i wspomagaja· Do-
t IIl'czajmy zdjecia cza filo-biale, blyszczace, formatu 13 x 18 cm lub
IKX24 cm. Zdjc;cic nalezy opatrzyc odpowiednim podpisem. I nie za-
1Illlllllijmy podac 1l1l'l,wiNklrolografa!
I'rt,vklad WYl'Zl'l'l!lIll/l'(' illronll'l(.:ji prasowej:
Odpowiadamy na te pytania w miare mozliwosci na poczatku naszej III
formacji, poniewaz odbiorca czyta poczatek tekstu szczególnie uwazlIl
i dzieki temu zadna istotna informacja mu nie umknie.
Zdjecia wzbu-
dzaja zaintereso-
wanie
38355439.005.png
~ Korespondencja biznesowa
E-mail,.
Vier Alsfelder Firmen stellten erfolgreich auf der CeBit aus.
E-mail
Die CeBit ist einer der groj3ten Besuchermagneten unter den bundes-
deutschen Messen. Wie in den vergangenen Jahren zeigten auch diesmal
die Anbieter der Bereiche Buro, Information und Telekommunikation
ihre Leistungsfiihigkeit auf der CeBit. Unter den Hunderten von Ausstellem
aus aller Welt sind allein vier aus AIsfeld.
Ein langjiihriger Computerspezialist ist die Firma HEGACOM: Auf
ihrem 200 Quadratmeter groj3en Stand in frischem Blau zeigten die
Hardwareleute aus dem Alsfelder Industriegebiet ihre Neuentwicklungen
und die seit Jahren bewiihrten AnIagen.
Groj3es Interesse fanden die Komplettlosungen fur den Burokom-
munikationsbereich fUr Rechtsanwiilte, Steuerberater und Arzte. Inhaber
Heinz Wander: »Die CeBit ist richtungsweisend. Wer dort die Nase vom
hat, kann ohne Sorgen in die Zukunft sehen.« Zusammen mit seinen
22 Mitarbeitem sorgt Wander dafUr, dass bei HEGACOM die Richtung
stimmt.
Ebenfalls in der Kommunikation tiitig ist die Firma Telefon-Schrader.
»Flagge zeigen«, berichtet Inhaber Ludger Schrader, »ist fUr ein kleines
Untemehmen wie uns die wichtigste Aufgabe auf einer solchen Riesen-
veranstaltung. Man muss da sein, auch wenn in AIsfeld zur Messezeit nur
eine Notbesatzung zurUckbleibt.«
AIsfeld, Neuenhofer Straj3e 40 - dies ist der Sitz der Firma Taisoka,
ebenfalls erfolgreicher Aussteller auf der CeBit. Taisoka hat sich auf
Drucker, Tastaturen und Monitore fur Homecomputer spezialisiert. Das
japanische Untemehmen hat in AIsfeld sogar sein Auslieferungslager
fUr die ganze Bundesrepublik. Das wichtigste Ziel auf der CeBit haben die
Japaner nach Aussage des GeschiiftsfUhrers Saihoka Mazomuto erreicht:
Kontaktaufnahme mit namhaften Computerherstellem.
Gleich zwei groj3e Ereignisse gab es in der CeBit-Woche fur das AIs-
felder Untemehmen FGR zu feiem: das 10-jiihrige Bestehen aIs Ent-
wicklungsgesellschaft fur die Software computerunterstutzter Konstruktion
und gleichzeitig die erstmalige Teilnahme an der Messe. Hauptinteressen-
ten am FGR-Stand: Konstrukteure der Elektrobranche in Mittelstand und
Industrie. Mit immerhin 20 Millionen Euro Umsatz konnten die ruhrigel/
Inhaber Janneau Tesch und Kurt Mertens das letzte Geschiiftsjahr ab-
schliej3en.
Groj3e, aber durchaus realistische Erwartungen also bei allen vier A U,\'-
stellem. Allen gemeinsam ist, was Janneau Tesch selbstbewusst so farmIl
liert: »Wir machen uns nichts vor - wir wollen es anderen vormachen!«
Zalety i wady e-maili
Poczta elektroniczna od jakiegos czasu stanowi nowoczesny i popular-
ny srodek komunikacji miedzyludzkiej. Nie mozna juz sobie wyobrazic
rzeczywistosci biurowej bez e-maili, a i w korespondencji prywatnej ko-
rzystamy z nich coraz czesciej. Dzieje sie tak nie tylko kosztem trady-
'yjnego listu, dzisiaj e-mail zastepuje tez nierzadko rozmowe telefo-
11Iczna·
Nie ma sie czemu dziwic, e-mail ma liczne zalety, które pozwalaja
pozostawic w tyle zarówno listy, jak i rozmowy telefoniczne. General-
nic rzecz biorac, e-mail szybciej sie pisze i szybciej wysyla niz list, w do-
datku O wiele taniej. W porównaniu z rozmowa telefoniczna e-mail ma
19zalete, ze dzieki zachowanej kopii mamy pisemne potwierdzenie, do
którego mozemy sie odwolac, np. w przypadku jakiejs spornej kwestii.
Jednak e-mail to nie tylko korzysci. I wlasnie z zalet, które czynia
lun srodek komunikacji tak popularnym, wynikaja takze jego wady. To,
{,(;c-mail mozna tak szybko napisac, niejednego autora sklania do pew-
IIUjniedbalosci - konsekwencja sa bledy ortograficzne, gramatyczne
I braki stylistyczne. Poniewaz odpada klopotliwe adresowanie, wiele
I ls6b wysyla jeden e-mail do wiekszej liczby adresatów niz byloby to tak
liiIprawde konieczne. Prowadzi to do "zasmiecania" skrzynek mailo-
wych, co moze byc dla niektórych denerwujace. Wyslanie e-maila nie-
wide kosztuje, co sklania wiele przedsiebiorstw do wysylania ich bez
pylania jako reklamy. Adresat moze byc niezadowolony z naplywajacej
11('zzamówienia poczty, a nawet moze zaskarzyc taka firme!
Wszystkich tych klopotów i nerwów mozna i trzeba unikac. Jezeli
h\'dziemy przestrzegac kilku regul - w zargonie komputerowców nazy-
wilnych netykieta (polaczenie slowa "net", czyli siec, i "etykieta") -
wszyscy, i nadawcy, i adresaci poczty elektronicznej, beda mogli w pel-
Id korzystac z zalet e-maili. Wiele z podanych ponizej punktów zawar-
IYl'hjest takze w nowym rozdziale "E-mail" normy DIN 5008 - "Reda-
1'1 lwa n ie tekstów - reguly dotyczace pisania i formy".
E-mail jako no-
woczesny srodek
komunikacji cie-
szy sie dzisiaj
wielka popular-
noscia
Nn)wazniejsze reguly zachowania w Internecie - netykieta
Wybierajmy naszych adresatów swiadomie! Zastanówmy sie naj-
pierw, dla kogo zawarte w naszym e-mailu informacje sa rzeczywi-
Heie istotne.
Nic hierzmy ucl'/'ialll w mailach lancuszkach, mailach seryjnych,
1I1llilHehohi<.:gowYl'hilp. Nil) stosujmy mailingu masowego (tzw.
p;1I111rlillgll),Mlillillg liliiSOWYjest tak samo niecIopuszczalny jak
1IIIISOWlJ1r/'('syll\lII~IlIWlIl' w kilI'l'Spo 1de ncji tradycyjnej. W ten
',posoli Ill(' lyll.11 111\1111111\
Wybór
adresatów
protesty, nie (;Ikze Ilil to,
llll, 111111('/,11('
38355439.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin