wzory_listow_de_5.pdf

(20892 KB) Pobierz
38351186 UNPDF
Pisma do urzedu ska~g~
1_
Korespondencja w sferze publicznej
Pisma do urzedu skarbowego
Uwagi ogólne
Zanim napiszemy do urzedu skarbowego, powinnismy jasno zdac sobie
sprawe z tego, jaki cel chcemy osiagnac. Rozrózniamy nastepujace rO'-
.Izaje pism:
Urzednicy staraja
sie okazac
przyjazne
nastawienie do
interesantów
Ton korespondencji redagowanej w wiekszosci urzedów jest obecnic
bardziej uprzejmy i zrozumialy niz jeszcze kilka lat temu. W ten sposób
urzednicy sektora publicznego sygnalizuja gotowosc do nawiazania
bardziej bezposredniego kontaktu z interesantami, a tym samym do
podniesienia jakosci swoich uslug. Lezy to tez w ich wlasnym interesic,
poniewaz ten, kto napisze zrozumiale, bedzie musial odpowiedziec na
mniej pytan ze strony petenta i szybciej uzyska to, o co mu chodzi. Pra-
cownicy licznych urzedów juz sie przekonali, ze napisanie zrozumiale-
go pisma wymaga byc moze nieco wiekszego nakladu pracy, ale
w ostatecznym efekcie - oszczedza wiecej czasu.
Nawet osoby wprawnie poslugujace sie jezykiem nie lubia pisac do
urzedów. Dlaczego? Poniewaz najczesciej wydaje im sie, ze pismo tm'
ba sformulowac w tradycyjnym jezyku urzedowym - takim, od jakiego
sami urzednicy obecnie odchodza·
Takiego jezyka powinnismy wlasnie unikac. Piszmy wiec konkretnk
i rzeczowo bez zawilych zwrotów w stylu dawnego kancelisty, ani tym
bardziej jak "sluga unizony". Latwiej bedzie zrezygnowac z wszelkich
ozdobników i sformalizowanych zwrotów, trudniej - sprostac wymo
gom rzeczowosci. Zdarza sie, ze gdy zdenerwuje nas zachowanie UJ'l,~'
dnika, chcemy zlozyc skarge u jego przelozonego. Trudno jest sie Opli
nowac i wyrazic w sposób rzeczowy i jednoczesnie uprzejmy, jednll
w takiej sytuacji lepszy skutek odniosa sformulowania powsciagliwI
W korespondencji jest podobnie jak w kontaktach osobistych - osi II
slowa jednej strony zwykle wzmacniaja opór drugiej.
wnioski (Antrage)
odwolania (Einspriiche)
powiadomienia (Mitteilungen)
oswiadczenia (ErkIarungen)
skargi (Beschwerden)
zazalenia (Rechtsbehelfe)
pytania (Fragen)
Badzmy
rzeczowi!
Warto operowac scislymi pojeciami, ale nie jest to obowiazujacy prze-
pis. Skarga zostanie potraktowana jako skarga równiez wtedy, gdy prz~z
nieuwage zostala opatrzona innym tytulem. Wazne jest przede wszyst-
kim, aby z pisma jasno wynikalo, czego oczekuje jego autor.
Nalezy zwrócic uwage na to, aby nasz list do urzedu skarbowego byl
poprawnie zaadresowany. Jezeli adres bedzie niewlasciwy albo niepel-
Ily, moze sie zdarzyc, ze nasze pismo dotrze do urzedu z opóznieniem.
W wypadku koniecznosci dotrzymania z naszej strony wyznaczonego
lt'l'll1inu, moze to oznaczac dla nas znaczne straty.
W kazdym wypadku nalezy podac swój numer identyfikacji podat-
Illwej, tak aby nasze pismo zostalo szybko przekazane do wlasciwego
d,lulu.
Typowy zwrot grzecznosciowy rozpoczynajacy list - podobnie jak
korespondencji innego typu - to: Sehr geehrte Frau ... lub Sehr geehr-
,,'" lIerr ... Jezeli nie znamy nazwiska referenta, piszemy Sehr geehrte
III/men und Herren.
I h'llIcnty, jakie powinno zawierac pismo do urzedu skarbowego:
dHne dotyczace nadawcy
dnta
Idres urzedu skarbowego i, o ile to mozliwe, równiez nazwa dzialu
(np. zazalen, podatku dochodowego)
w wicrszu "dotyczy": numer identyfikacji podatkowej oraz krótki
IIpis sprawy
"wrot grzccznosciowy Sehr geehrter Herr/Sehr geehrte Frau + na-
,wisko referenta 11Ih Sl'ltrl(l'l'ltr((' Damen und Herren
38351186.002.png
III. Korespondencja w sferze publicznej
• w tekscie: rzeczowy opis sprawy - jasne sformulowanie wniosku,
odwolania, powiadomienia, oswiadczenia, skargi, zazalenia czy
pytania
• uzasadnienie
Pisma do urzedu skarbowego ' 11II
Martina Wilke
Altenburgstra Be 15
02826 Gorlitz
17.06.2002
• informacja o materialach dowodowych (o ile sa do naszej dyspo-
zycji)
• pozdrowienie koncowe
• informacja o zalacznikach
Finanzamt Gorlitz
Einkommensteuerstelle
Frau Mona Schiller
KirchstraBe 20-22
02827 Gorlitz
Steuernummer 26057/03452002
Inspruch gegen Lohnsteuernachzahlung
hr geehrte Frau Schiller,
Illermit erhebe ich Einspruch gegen die Feststellung der Lohnsteuer-
Ilflchzahlung im Lohnsteuerbescheid vom 14.06.2002. In der Abrechnung sind
Ilieiner Meinung nach Fehler bei der BerOcksichtigung der Werbekosten
vorhanden, weshalb ich um erneute PrOfung und moglicherweise Korrektur
hlIle. Die entsprechenden Belege toge ich in Kopie nochmals bei.
I nr den Nachzahlungstermin bitte ich um Aufschub, bis ich einen neuen Lohn-
Ilouerbescheid erhalte.
Mil freundlichen GrOBen
i\lllngen
38351186.003.png
III Korespondencja w sferze publicznej
Pisma do policji lilii
Hildbert Schuster
Amselweg 14
54568 Gerolstein
30.04.2003
Pisma do policji
Napisanie listu do policji moze okazac sie niezbedne z bardzo róznych
powodów. Nie istnieje zadna wiazaca forma dla takich pism, ale powin--
nismy je redagowac w sposób przejrzysty i w miare mozliwosci zacho-
wywac rzeczowy ton wypowiedzi - równiez wtedy, gdy jestesmy oburze-
ni z powodu tego, co nas spotkalo. Na przyklad, kiedy zwracamy sie do
IIfljblizszej komendy policji o pomoc w przypadku utrzymujacych sie
w sasiedztwie halasów, niewlasciwego parkowania czy notorycznego
1111 ruszania przepisów drogowych.
Inny przypadek to zawiadomienia o przestepstwie czy wykroczeniu,
Idóre skladamy na policji osobiscie lub pisemnie. Wprawdzie zazwyczaj
policjant sporzadza z takiego zawiadomienia protokól, jednak przed-
IlIwienie zdarzenia na pisinie moze ulatwic mu prace. Dlatego wazne
leNt, abysmy takie pismo sformulowali starannie, wyczerpujaco i zgo-
dllle z prawda.
Przyjeta powszechnie formula grzecznosciowa, która rozpoczynamy
nliN'l.epismo, i w tym wypadku brzmi: Sehr geehrte Damen und Herren,
I Ityba ze znamy nazwisko policjanta. Wówczas zwracamy sie do niego
Iil"I,posrednio. W wypadku policjantów nizszych ranga sami mozemy
dllcydowac, czy w adresie i w formule grzecznosciowej zamiescimy
IIkn;slenie pelnionej przez niego funkcji. Takie okreslenie podaje sie
wykle w wypadku policjantów wyzszych ranga.
Starajmy sie byc
zawsze rzeczowi
- nawet jak
jestesmy bardzo
zdenerwowani
Finanzamt Gerolstein
Einkommensteuerstelle
Janusallee 14-16
54568 Gerolstein
Steuernummer 29021/00372
Einkommensteuererklarung 2003
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formula
grzecznosciowa
rozpoczynajaca
list
da ich seit langerer Zeit krank bin, sehe ich mich nicht in der Lage, den Termin
fOr die Abgabe der Einkommensteuererklarung einzuhalten. Das Attest des
behandelnden Arztes habe ich diesem Schreiben beigelegt.
Ich bitte um Verlangerung der Abgabefrist.
Mit freundlichen GrOBen
Anlage
Attest Dr. MOhlenhaupt
38351186.004.png
lilii K~respondencja w sferze publicznej
Pisma do policji'
III
Gisela Konderrat
Am Hermannshof 9
71364 Winnenden
03.10.2002
Hans-Dieter Schaller
Erikaweg 15
56355 Nastatten
29.092002
Polizeidienststelle
MOnsterstraBe 20
71346 Winnenden
Polizeidienststelle
Hansaring 78
56355 Nastatten
Sehr geehrte Damen und Herren,
Anzeige gegen unbekannt
Sehr geehrte Damen und Herren,
durch die derzeit besondere Situation in der StraBe Am Hermannshof
(Kabelarbeiten der Deutschen Telekom AG) kommt es vor unserem
GrundstOck zu erheblichen Parkproblemen.
heute Morgen musste ich festsIelIen, dass unbekannte Taler an meinem
Wagen (amtliches Kennzeichen EMS-R 732) alle vi er Reifen zerstdchen sowie
dle Antenne abgebrochen haben. Das Auto war in einer Anwohnerparkbucht
vor unserem Haus im Erikaweg abgeslellt.
Die Bewohner der Hauser, vor denen sich die Baustelle befindet, sind
gezwungen, ihre Fahrzeuge an anderer Stelle zu parken.
Dadurch ist die Einfahrt zum hinteren Teil meines GrundstOckes immer wieder
von parkenden Fahrzeugen verstellt.
10hhabe in der Nachbarschaft gefragt, ob jemand etwas beobachtet habe
\lnd ob weitere Fahrzeuge ahnliche Schaden hatten. Es isl aber von den
Nachbarn nichts bemerkt worden, weitere Aulos sind nicht beschadigt.
Da ich diese Einfahrt benutzen muss, um Ware aus dem Lager zu holen, bitte
ich Sie, fOr eine zusatzliche deutliche Beschilderung zu sorgen. Nach Auskunft
der Telekom werden die Bauarbeiten in etwa 4 Wochen abgeschlossen sein.
Illlle nehmen Sie meine Anzeige gegen unbekannt auf und ermitteln Sie
Olllsprechend. FOr ROckfragen stehe ich Ihnen telefonisch (06772 153) zur
VorlOgung.
Vielen Dank fOr Ihr Verstandnis und fOr Ihre Hilfe.
Mit freundlichen GrOBen
Mit freundlichen GrOBen
38351186.005.png
Pisma do szkoly lilii
rK~ondenCja
w sferze publicznej
Werner Koch
BlisterstraBe 63
87645 Schwangau
02.07.2002
Pisma do szkoly
Z nauczycielami i kierownictwem szkoly w wiekszosci przypadków
kontaktujemy sie osobiscie. Wszystkie problemy mozna omówic na wy-
wiadówkach czy podczas dyzurów nauczycieli. Czasami jednak bez pi-
sma sie nie obejdzie. Ponizej podano przyklady takich sytuacji.
Herrn Direktor
Norbert Meislen
Robert -Bosch-Gym nasium
Maximilianstr. 4
87645 Schwangau
Zwolnienie
z lekcji wf-u
Prosba o zwolnienie z przedmiotu
Z przyczyn zdrowotnych uczen moze zostac zwolniony z obowiazku
uczeszczania na lekcje wf-u. Za uczniów niepelnoletnich taki wniosek
skladaja rodzice, uczniowie pelnoletni sami zwracaja sie z Prosbfl
o zwolnienie. Do prosby nalezy dolaczyc zaswiadczenie lekarskie.
Uczen moze tez zostac zwolniony z lekcji religii. Jezeli chodzi
o uczniów ponizej 14 lat, o takie zwolnienie musza w formie pisemnej
zwrócic sie rodzice, uczen powyzej 14 lat moze to zrobic sam (w wiek
szosci krajów zwiazkowych). Czasami przepisy wymagaja uczestnictwa
w lekcjach z przedmiotu zastepczego.
... z lekcji religii
Sehr geehrter Herr Dierktor Meislen,
unsere Tochter Sabine hat sich entschieden, vom nachsten Schuljahr an nicht
mehr am Religionsunterricht teilzunehmen.
Da sie erst 13 Jahre alt ist, beantrage ich ihre Befreiung vom
Religionsunterrichl. FOr den Fali, dass Ersatzunterricht angeboten wird,
wOrde Sabine gem am Ethikunterricht teilnehmen.
Vielen Dank.
Mit freundlichen GrOBen
38351186.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin