Karcz Anna - Psychoneuroimmunologia. Założenia, badania, perspektywy.pdf

(1057 KB) Pobierz
(Microsoft PowerPoint - psychoneuroimmunologia SKNN [tryb zgodno\234ci])
W ydział P sychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA
PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA
ZałoŇenia, badania, perspektywy
enia, badania, perspektywy
Anna Monika Karcz
Wydział Pedagogiczny i Wydział
Psychologii UW
652308925.138.png 652308925.149.png 652308925.160.png 652308925.171.png 652308925.001.png 652308925.012.png 652308925.023.png 652308925.034.png 652308925.045.png 652308925.056.png 652308925.067.png 652308925.078.png 652308925.089.png 652308925.097.png 652308925.098.png 652308925.099.png 652308925.100.png 652308925.101.png 652308925.102.png 652308925.103.png 652308925.104.png 652308925.105.png 652308925.106.png 652308925.107.png 652308925.108.png 652308925.109.png 652308925.110.png 652308925.111.png 652308925.112.png 652308925.113.png 652308925.114.png 652308925.115.png 652308925.116.png 652308925.117.png 652308925.118.png 652308925.119.png 652308925.120.png 652308925.121.png 652308925.122.png 652308925.123.png 652308925.124.png 652308925.125.png 652308925.126.png 652308925.127.png 652308925.128.png 652308925.129.png 652308925.130.png 652308925.131.png 652308925.132.png 652308925.133.png 652308925.134.png 652308925.135.png 652308925.136.png 652308925.137.png 652308925.139.png 652308925.140.png 652308925.141.png 652308925.142.png 652308925.143.png 652308925.144.png 652308925.145.png 652308925.146.png 652308925.147.png 652308925.148.png 652308925.150.png 652308925.151.png 652308925.152.png 652308925.153.png 652308925.154.png 652308925.155.png 652308925.156.png 652308925.157.png 652308925.158.png 652308925.159.png 652308925.161.png 652308925.162.png 652308925.163.png 652308925.164.png 652308925.165.png 652308925.166.png 652308925.167.png 652308925.168.png 652308925.169.png 652308925.170.png 652308925.172.png 652308925.173.png 652308925.174.png 652308925.175.png 652308925.176.png 652308925.177.png 652308925.178.png 652308925.179.png 652308925.180.png 652308925.181.png 652308925.002.png 652308925.003.png 652308925.004.png 652308925.005.png 652308925.006.png 652308925.007.png 652308925.008.png 652308925.009.png 652308925.010.png 652308925.011.png 652308925.013.png 652308925.014.png 652308925.015.png 652308925.016.png 652308925.017.png 652308925.018.png 652308925.019.png 652308925.020.png 652308925.021.png 652308925.022.png 652308925.024.png 652308925.025.png 652308925.026.png 652308925.027.png 652308925.028.png 652308925.029.png 652308925.030.png 652308925.031.png 652308925.032.png 652308925.033.png 652308925.035.png 652308925.036.png 652308925.037.png 652308925.038.png 652308925.039.png 652308925.040.png 652308925.041.png 652308925.042.png 652308925.043.png 652308925.044.png 652308925.046.png 652308925.047.png 652308925.048.png 652308925.049.png 652308925.050.png 652308925.051.png 652308925.052.png 652308925.053.png 652308925.054.png 652308925.055.png 652308925.057.png 652308925.058.png 652308925.059.png 652308925.060.png 652308925.061.png 652308925.062.png 652308925.063.png 652308925.064.png 652308925.065.png 652308925.066.png 652308925.068.png 652308925.069.png 652308925.070.png 652308925.071.png 652308925.072.png 652308925.073.png 652308925.074.png 652308925.075.png 652308925.076.png 652308925.077.png 652308925.079.png 652308925.080.png 652308925.081.png 652308925.082.png 652308925.083.png 652308925.084.png 652308925.085.png 652308925.086.png 652308925.087.png 652308925.088.png 652308925.090.png 652308925.091.png
UKŁAD IMMUNOLOGICZNY
UKŁAD IMMUNOLOGICZNY
Co robi?
Co robi?
Jego komórki precyzyjnie rozpoznaj
elementy „własne” od „obcych”, eliminuj
elementy „własne” od „obcych”, eliminuj
wszystko to, co zagraŇajĢ
bakterie, toksyny.
Jego komórki precyzyjnie rozpoznajĢ i odróŇniajĢ
elementy „własne” od „obcych”, eliminujĢc
elementy „własne” od „obcych”, eliminujĢc
ŇajĢce i szkodliwe: wirusy,
bakterie, toksyny.
Niekiedy eliminuje równie
nowotworowe powstaj
Niekiedy eliminuje równieŇ zmutowane komórki
nowotworowe powstajĢce w organizmie.
652308925.092.png
GARĺĘ POJĦĘ
IMMUNOLOGII...
ĦĘ Z ZAKRESU
IMMUNOLOGII...
Przeciwciało: inaczej immunoglobulina; białko
wytwarzane przez komórki układu
immunologicznego w odpowiedzi na obecno
antygenu. Jego zadaniem jest neutralizacja
toksyn i wirusów zagra
toksyn i wirusów zagra
Przeciwciało: inaczej immunoglobulina; białko
wytwarzane przez komórki układu
immunologicznego w odpowiedzi na obecnoĻę
antygenu. Jego zadaniem jest neutralizacja
toksyn i wirusów zagraŇajĢcych ustrojowi.
toksyn i wirusów zagraŇajĢcych ustrojowi.
652308925.093.png
GARĺĘ POJĦĘ
IMMUNOLOGII...
ĦĘ Z ZAKRESU
IMMUNOLOGII...
Antygen: czĢsteczka ciała obcego,
rozpoznawana przez receptory na limfocytach,
wywołujĢca reakcjħ
steczka ciała obcego,
rozpoznawana przez receptory na limfocytach,
ca reakcjħ immunologicznĢ.
Bakteria, wirus, toksyna, obce białko, itp.
Bakteria, wirus, toksyna, obce białko, itp.
652308925.094.png 652308925.095.png
GARĺĘ POJĦĘ
IMMUNOLOGII...
ĦĘ Z ZAKRESU
IMMUNOLOGII...
Cytokiny: czĢsteczki przekazuj
miħdzy komórkami układu immunologicznego.
steczki przekazujĢce informacje
dzy komórkami układu immunologicznego.
-interferony: wzbudzaj
antywirusowej
interferony: wzbudzajĢ stan odpornoĻci
antywirusowej
-interleukiny: wzbudzajĢ
innych komórek układu immunologicznego.
interleukiny: wzbudzajĢ podział i róŇnicowanie
innych komórek układu immunologicznego.
652308925.096.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin