sztuka-wyznaczania-i-osiagania-celow.pdf

(848 KB) Pobierz
399754441 UNPDF
399754441.001.png
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Kijak
rok 2010
Data: 4.08.2010
Tytuł: Sztuka wyznaczania i osiągania celów
Autor: Marcin Kijak
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magda Wasilewska
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
399754441.002.png
SPIS TREŚCI
LEKCJA #1 . .........................................................6
Witaj w kursie! . .....................................................................6
Jaka jest forma kursu? . .........................................................9
Zadanie na dzisiaj . ...............................................................10
LEKCJA #2 . .......................................................14
Dlaczego tylko nieliczni osiągają sukces? . ...........................14
Co osiągniesz, wyznaczając cele? . ........................................15
Dlaczego ludzie nie wyznaczają celów? . ..............................16
Jak poradzić sobie z „przeciwnościami”? . ...........................18
Zadania na dzisiaj . ...............................................................19
LEKCJA #3 . .......................................................21
Zdecyduj, czego chcesz . .......................................................21
A jeśli nie wiem… . ................................................................21
Zadania na dziś . ..................................................................24
LEKCJA #4 . .......................................................26
Poznaj tajemną formułę określania celu . ...........................26
Zadania na dziś . ..................................................................38
LEKCJA #5 . .......................................................39
Zadania na dziś . ..................................................................40
LEKCJA #6 . .......................................................41
Poznaj najważniejsze słowo w sztuce wyznaczania i
osiągania celów . ...................................................................41
Zadanie na dziś . ...................................................................42
LEKCJA #7 . .......................................................44
Briana Tracy'ego . ................................................................44
Zadanie na dziś . ..................................................................46
LEKCJA #8 . .......................................................47
Jak skutecznie osiągać swoje cele dzięki metodzie 20
pomysłów? . ..........................................................................47
Zadanie na dziś . ..................................................................49
LEKCJA #9 . .......................................................50
Poznaj mistrzowską strategię Vonneguta . ..........................50
Zadanie na dziś . ...................................................................53
LEKCJA #10 . .....................................................54
Sukces w pracy i biznesie . ...................................................54
Zasada Trzech . .....................................................................55
Ograniczające zasoby . ..........................................................55
Sukces w biznesie . ...............................................................56
listy . .....................................................................................56
Problemy i ich rozwiązania . .................................................57
Reguła pętli . ........................................................................58
Zasady zarządzania sobą w czasie . ......................................58
Zadanie na dziś . ..................................................................60
LEKCJA #11 . ......................................................61
Ile prób podejmują dorośli? . ..............................................63
Zadania na dziś . ...................................................................65
LEKCJA #12 . .....................................................66
Siła koncentracji . .................................................................66
Jak poprawić koncentrację uwagi? . ....................................68
Zadania na dziś . ...................................................................74
LEKCJA #13 . ......................................................76
Zadania na dziś . ...................................................................81
LEKCJA #14 . .....................................................83
Kluczem do Sukcesu jest Działanie . ....................................83
Myśl i działaj w kontekście celów . .......................................83
Plan działania każdej czynności . .........................................84
Codziennie zapisuj swoje cele . ............................................84
Noś ze sobą cele . ..................................................................85
Zadanie do wykonania . .......................................................85
LEKCJA #15 . .....................................................86
Zobowiązanie do działania . .................................................86
Alicja nie wiedziała, a Ty wiesz? . ........................................86
Zadanie na dziś . ...................................................................87
Zgłoś jeśli naruszono regulamin