my-czyli-jak-byc-razem.pdf

(628 KB) Pobierz
399754444 UNPDF
399754444.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Tadeusz Niwiński
rok 2010
Data: 14.07.2010
Tytuł: MY – czyli jak być razem – fragment utworu
Autor: Tadeusz Niwiński
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Skład: Magda Wasilewska
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Spis treści
399754444.002.png
...............................................................17
2. Autentyczność . ...........................................................................21
3. Bolesny poród . ...........................................................................24
1. Na czym polega dobry związek . ................................................27
Zależy czyj związek ..................................................................................27
Mój związek . .............................................................................................27
Jak ja mogę to zmienić? . ..........................................................................28
Definicja dobrego związku . .......................................................................29
Dobre — znaczy: jak je doskonalić . .........................................................30
2. Kim jesteśmy . .............................................................................31
Myślę, więc jestem . ..................................................................................31
Oprogramowanie wrodzone i
. .......................................................32
. ........................................................................................32
Recepta religijna .......................................................................................33
Moje życie w
duszy
. .....................................................................34
Nikt nie mówił, że będzie łatwo . ...............................................................35
3. Trochę o
moich rękach
. ...........................................................................37
Gdyby się okazało… . ...............................................................................37
Do roboty, a
Bogu
nie dyskutować mi tutaj!
. ......................................................38
. .......................................................................41
Motywacja do życia ..................................................................................42
Definiowanie Boga . ..................................................................................43
Jedyna Prawdziwa Religia . ......................................................................43
Kodeks JPR . .............................................................................................46
4. Trochę o
osobista sprawa
. ........................................................................48
Smutna rzeczywistość ..............................................................................48
Szkoda gdakać... ......................................................................................49
Wredne geny . ...........................................................................................52
Niedźwiedzia krótkowzroczność . ..............................................................53
Potrzeba wyobraźni ..................................................................................54
Na dłuższą metę .......................................................................................55
Zrozumienie . .............................................................................................55
Dygresja o
genach
ciepłych krajach
. .....................................................................56
. ..............................................................................57
Bardzo proste zasady . ..............................................................................58
Nowa jakość — myślenie . ........................................................................59
religie
nabyte
Trochę o
Intymna i
Oszukiwanie a
. .......................................................................................62
5. Recepta na idealny związek . .....................................................64
Tylko dwa etapy . .......................................................................................64
Pierwszy krok . ..........................................................................................65
To wymaga pracy .....................................................................................66
Mój pierwszy etap .....................................................................................73
Poważna decyzja .....................................................................................74
Drugi etap . ................................................................................................75
Nie ma odwrotu ........................................................................................76
Komunikacja z
. ........................................................................76
Ważne pytanie . .........................................................................................77
Tematy tabu . .............................................................................................77
6. Coś więcej niż rozum . ................................................................79
Proszę o
. ................................................................................79
Baśka pracuje . ..........................................................................................80
Intuicja . .....................................................................................................81
Orzeł czy reszka . ......................................................................................81
J ak podejmujemy decyzje . .......................................................................82
Najwyższa władza . ...................................................................................83
Ja jest tylko jedno . ....................................................................................84
7. Wolna wola . ................................................................................86
Czy Bóg gra w
. ..............................................................................86
Ja decyduję . .............................................................................................87
8. Odpowiedzialność . .....................................................................88
Dziwne słowo . ..........................................................................................88
Patrzenie w
. ............................................................................89
Manipulacja odpowiedzialnością . .............................................................91
Sto procent . ..............................................................................................91
9. Akceptacja . .................................................................................93
Czy można uciec od faktów? . ...................................................................93
Akceptacja świata .....................................................................................94
Granice samoakceptacji . ..........................................................................94
Akceptacja nie jest ocenianiem . ...............................................................95
Trampolina samoakceptacji . .....................................................................96
10. Słowa i
. ...........................................................................97
Słowa . .......................................................................................................97
Komunikacja w
...........................................................................98
Hipokryzja . ................................................................................................99
Wyrafinowany oszust .............................................................................100
Negatywne skutki myślenia . .....................................................................60
Pozytywne wyłączanie myślenia . .............................................................61
Wojna z
genami
partnerem
cierpliwość
kości?
przyszłość
czyny
związku
Roztrzepany niedorajda . ........................................................................101
Ukrywanie czynów . .................................................................................101
Oszukiwanie dla korzyści . ......................................................................101
Nie cudzołóż . ..........................................................................................102
Udawanie . ..............................................................................................102
Taniec hipokrytów . ..................................................................................104
Złoty róg . ................................................................................................105
Mam wyjątkowe prawa ...........................................................................106
Co robić? . ...............................................................................................106
11. Zasady porozumiewania się . .................................................108
Paradoks wolności .................................................................................108
Wszystko jest umowne . ..........................................................................109
Ce—Ce—Ce, a
jak nie…
. .......................................................................110
. ...................................................................................110
Wiem, czego chcę . ..................................................................................111
Prośba o
sobie
. .....................................................................................112
Ultimatum . ..............................................................................................113
Czuję, Chcę, Czy — tak, A
. ..........................................................114
Świeca dymna . .......................................................................................115
Konflikt . ...................................................................................................116
Prawa konfliktu .......................................................................................117
Rozwiązywanie konfliktów ......................................................................118
12. Sztuka manipulacji . ................................................................120
Co to jest manipulacja? . .........................................................................120
Barwy ochronne .....................................................................................120
Krakanie . ................................................................................................121
Manipulacja nieświadoma . .....................................................................122
Wywieranie wpływu . ...............................................................................122
Zachęcanie i
— jak
. ....................................................................123
Zachęcanie do współpracy . ....................................................................124
Współzawodnictwo . ................................................................................125
Zniechęcanie i
zniechęcanie
. .....................................................................126
Szkoła manipulacji stosowanej . ..............................................................127
Czy pozwolimy się zakręcić? . .................................................................128
13. Miłość i
niszczenie
. ....................................................................129
Miłość . ....................................................................................................129
Nieskrępowana szczerość . .....................................................................130
Przyjaźń . .................................................................................................132
Instytucja małżeństwa ............................................................................132
Prawo własności .....................................................................................133
Przyjaźń na odległość . ...........................................................................134
Przyjaźń wysublimowana . ......................................................................135
Mówienie o
zgodę
przyjaźń
Zgłoś jeśli naruszono regulamin