sztuka-spania-i-wstawania.pdf

(580 KB) Pobierz
399750623 UNPDF
399750623.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Mateusz Karbowski
rok 2010
Data: 4.05..2010
Tytuł: Sztuka spania i wstawania – fragment utworu
Autor: Mateusz Karbowski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
399750623.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ...............................................................7
PRZEBUDUJ PRZEKONANIA . ...........................15
Powinienem spać co najmniej 8
godzin dziennie
................15
. ................................18
Sen to strata czasu . ..............................................................19
Sen to ucieczka . ...................................................................20
Sen to nagroda . ....................................................................21
Sen jest ważniejszy od relaksu . ...........................................22
NIEZBĘDNIK MISTRZA . ...................................23
Zmniejszenie zapotrzebowania na sen . ...............................23
Daj programowi 10 dni, aby „zaskoczył” . ............................23
Dziennik snu . ......................................................................24
ELEMENTARZ MISTRZA . .................................26
Alfabet fal mózgowych . .......................................................26
Fale delta . ............................................................................27
Fale theta . ............................................................................27
Fale alfa . ..............................................................................28
Fale beta . .............................................................................28
Fale gamma . ........................................................................28
5 faz snu . .............................................................................28
Faza 0 . .................................................................................29
Faza 1 . ..................................................................................30
Faza 2 . .................................................................................30
Faza 3 i
Zawsze tyle spałem i
nie zmienię tego
4 . ............................................................................30
Faza REM . ...........................................................................31
Cykle snu . ............................................................................32
Sekret sześciu godzin . ..........................................................35
ZEGAR BIOLOGICZNY . .....................................37
Zegar Tomka . ......................................................................38
Rytm okołodobowy . ............................................................40
25-godzinna doba . ..............................................................40
Termoregulacja . ...................................................................41
Melatonina . .........................................................................44
Twój ruch . ...........................................................................46
Podsumujmy . ......................................................................47
TWOJA OSOBISTA KAMPANIA PRZECIW
BEZSENNOŚCI . .................................................51
Zaburzenia snu . ...................................................................51
Oblicza bezsenności . ...........................................................53
Którędy bezsenność się wkrada? . ........................................54
Błędne koło bezsenności . ....................................................54
UPORZĄDKUJ SCENĘ . ......................................56
Temperatura pokoju . ...........................................................56
Ciepła kąpiel . .......................................................................57
Cisza . ...................................................................................58
Ciemność . ............................................................................59
Materac i
. ..........................................66
Kontrola wyobrażeń . ...........................................................67
Głos wewnętrzny . ................................................................68
TECHNIKA GLASS DOME . ................................70
Wydziel sobie czas na zmartwienia . .....................................71
Relaksacja progresywna . .....................................................72
Kontrola impulsów . .............................................................78
CZAS SJESTY . ....................................................81
Czy drzemki są dobre? . ........................................................81
Ile powinna trwać drzemka? . ..............................................82
Kiedy najlepiej się zdrzemnąć? . ..........................................84
Kawowa drzemka . ...............................................................85
STYL ŻYCIA MISTRZA . .....................................89
Zdrowa rutyna . ....................................................................89
. ............................................................60
WYCISZ SIĘ . .....................................................63
Radość relaksu . ...................................................................64
Nie patrzeć na zegarek . .......................................................65
Co czujesz, widzisz, słyszysz? . .............................................65
Po co się w
poduszka
łóżku przewracamy
TRESURA SNU . .................................................93
Złe zakotwiczenie łóżka . ......................................................94
Sekret budzenia się z
pełną energią
całym mieście
. ..............................................99
.....102
Rozgrzewająca aktywność . ................................................102
Psychologia wstawania . .....................................................104
Programowanie porannego prezentu . ...............................105
Lista „do-zrobienia-jutro” . ................................................107
Jeszcze trochę o
Polsce — tutaj rzadko świeci słońce
. .......................................108
Wytrenuj umysł na budzik . ...............................................108
Nastaw dwa alarmy . ...........................................................110
NIE WPUSZCZAJ SABOTAŻYSTÓW . ................111
Alkohol . ..............................................................................111
Nikotyna . ............................................................................112
Kofeina . ..............................................................................113
Stres . ..................................................................................114
Dieta . ..................................................................................115
Odwodnienie . .....................................................................116
Pigułki nasenne . .................................................................117
EPILOG . ...........................................................120
Wojtek . ..............................................................................120
Eliza . ..................................................................................120
BIBLIOGRAFIA . ...............................................122
. ...................................96
Oczy szeroko otwarte . .........................................................98
Tyle słońca w
Przecież mieszkam w
przekonaniach
Zgłoś jeśli naruszono regulamin