Odpowiedzi Świat kręgowców.odt

(23 KB) Pobierz

Klucz odpowiedzi a/b

Kręgowce

 

Nr zad.

Oczekiwana odpowiedź

Grupa A

Oczekiwana odpowiedź

Grupa B

Kryterium punktowania

1.

A

B

za prawidłowe zaznaczenie – 1 p.

2.

podkreśla: obecność ogona, skrzela jako narząd wymiany gazowej, może żyć w środowisku wodnym

podkreśla: obecność ogona, skrzela jako narząd wymiany gazowej, może żyć w środowisku wodnym

za każde prawidłowe podkreślenie – 1 p.; razem – 3 p.

3.

A – grzbietowej

B – otwarty, kręgowców

C – kręgowców

D – kręgowców, bezkręgowców

A – otwarty, kręgowców

B – grzbietowej

C – kręgowców, bezkręgowców.

D – kręgowców

za każde prawidłowo uzupełnione zdanie – 1 p.; razem – 4 p.

4.

zmiennocieplność – ciepło ciała zależy od temperatury otoczenia – bezkręgowce, np. biedronka

stałocieplność – temperatura ciała niezależna od temperatury otoczenia

– kręgowce, np. kot

za podanie przykładu – 1 p.;

za wyjaśnienie – 1 p.; razem – 2p.

5.

Pęcherz pławny – umożliwia przebywanie na określonych głębokościach bez straty energii.

Linia boczna – służy do wyczuwania ruchów wody.

za prawidłową odpowiedź – 1 p.

6.

uczeń podpisuje etapy rozwoju:

skrzek, kijanka, kijanka z tylnymi kończynami, kijanka przed wyjściem na ląd, dorosła żaba; złożony

uczeń podpisuje etapy rozwoju:

skrzek, kijanka, kijanka z tylnymi kończynami, kijanka przed wyjściem na ląd, dorosła żaba; złożony

za prawidłowe podpisanie etapów

rozwoju żaby – 1 p.; za uzupełnienie zdania – 1 p.; razem – 2 p.

7.

uczeń podkreśla: ciało pokryte

śluzem, cienka skóra z porami, dobrze rozwinięty narząd wzroku, płuca, powieki

uczeń podkreśla: ciało pokryte

śluzem, cienka skóra z porami, dobrze rozwinięty narząd wzroku, płuca, powieki

za podkreślenie 3 cech – 1 p.; za podkreślenie 6 cech – 2 p.

8.

perkozy

czaple

za prawidłową odpowiedź – 1 p.

9.

uczeń zaznacza i podpisuje: stosinę,

dutkę, chorągiewkę

uczeń zaznacza i podpisuje: stosinę,

dutkę, chorągiewkę

za każde prawidłowe wskazanie

i podpisanie – 1 p.; razem – 3 p.

10.

dziób orła – drapieżnik, rozszarpuje zdobycz

dziób krzyżodzioba – wyłuskuje nasiona z szyszek

dziób dudka – wyciąga owady z ziemi dziób łabędzia – pobiera pokarm

z dna, odcedzając wodę

za prawidłowe określenie rodzaju pokarmu – 1 p.; razem – 2 p.

11.

A, B, D

A, D, E

za każde prawidłowe podkreślenie

– 1 p.; razem – 3 p.

12.

uczeń podkreśla: gady, ptaki, ssaki

uczeń podkreśla: ryby, płazy

za prawidłowe podkreślenie – 1 p.

13.

P, P, F, P

F, P, P, P

za każdą prawidłową interpretację

– 0,5 p.; razem – 2 p.

14.

C

A

za prawidłowe zaznaczenie – 1 p.

15.

prawidłowe – zmiennocieplne, zapadają w stan hibernacji, wszystkie, drapieżne

prawidłowe – drapieżne, zapadają w stan hibernacji, wszystkie, zmiennocieplne

za każdy prawidłowy

wybór – 1 p.; razem – 4 p.

16.

A

B

za prawidłową odpowiedź – 1 p.

17.

skorupka, żółtko, komora powietrzna

tarcza zarodkowa, skrętki białkowe, błona pergaminowa

za każde prawidłowe podanie nazwy

– 1 p.; razem – 3 p.

18.

ryby – A, F; płazy – B, G; gady – C, D; ptaki – E; ssaki – H, I

ryby – F, H; płazy – B, G, gady – D, C; ptaki – E; ssaki – A, I

za każde dopasowanie nazw rodzajowych zwierząt do określonej grupy –1 p.;

razem – 5 p.

19.

ssaki – źródło pokarmu; dostarczają np. wełny i skóry; pomoc w gospodarstwie, np. konie; niszczą zbiory np. szczury

ptaki – walczą ze szkodnikami; stanowią pożywienie dla zwierząt i człowieka (mięso, jaja); wykorzystujemy ich pióra

za podanie jednego znaczenia

– 1 p.;

razem – 3 p.

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin