modlitewnik_2.pdf

(188 KB) Pobierz
Microsoft Word - modlitewnik_2
1
DODATEK II RYTUAŁU EGZORCYZMU
Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą
zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności
Modlitwy
1. Panie, Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą ( Twoją służebnicą ) , który
( która ) z powodu nadmiaru pokus stał ( stała ) się jakby wyrzuconym naczyniem.
Wyrwij mnie z rąk moich nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego
( zagubioną ) , uczyń na nowo swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Obym
we wszystkim mógł ( mogła ) podobać się Tobie, skoro swą potężną mocą mnie
odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
2. Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz opuszczonym, aby mogli zamieszkać w
domu, i przywracasz pomyślność tym, którzy ponieśli klęskę. Wejrzyj na moje
utrapienie i przybądź mi na pomoc. Pokonaj niegodziwego wroga, abym
uwolniony ( uwolniona ) od jego natarczywości, odzyskał ( odzyskała ) pokój i
wolność. Obym mógł ( mogła ) Tobie służyć w spokoju i wyznawać, że godne
podziwu są Twoje dzieła, przez które przywracasz siłę swojemu ludowi. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
3 . Boże, Stwórco i Obrońco ludzi, Ty ukształtowałeś człowieka na swój obraz i
przez łaskę chrztu przedziwnie odnowiłeś jego godność. Wejrzyj na mnie.
Twojego sługę ( Twoją służebnicę ) , i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech moje
serce przepełni blask Twojej chwały. Oddal ode mnie wszelką przemoc, lęk i
przerażenie, abym w pokoju ducha razem z moimi braćmi mógł ( mogła ) Cię
wielbić w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
4. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci. Ty zechciałeś, aby Twój Syn
wycierpiał za nas mękę na Krzyżu i uwolnił nas od przemocy wroga. Proszę Cię,
wejrzyj na moją udrękę i mój ból. Skoro we chrzcie obdarzyłeś mnie nowym
życiem, oddal ode mnie ataki złego ducha i napełnij łaską swojego
błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
5. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś mnie dzieckiem światłości.
Spraw, proszę, abym się nie pogrążył ( nie pogrążyła ) w szatańskich
ciemnościach, lecz zawsze trwał ( trwała ) w blasku otrzymanej od Ciebie
wolności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
6. Wezwania do Przenajświętszej Trójcy
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2
Samemu Bogu cześć i chwała.
Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym;
chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.
Ciebie wzywamy, Ciebie wysławiamy, Ciebie wielbimy,
o błogosławiona Trójco.
Nasza nadziejo, nasze zbawienie, nasza chwało,
o błogosławiona Trójco.
Wybaw mnie, ocal mnie, obdarz mnie życiem,
o błogosławiona Trójco.
Święty, Święty, Święty, Święty Pan, Bóg wszechmogący,
który był, który jest i który ma przyjść.
Tobie cześć i panowanie, o błogosławiona Trójco, Tobie chwała i moc na wieki
wieków.
Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dziękczynienie na wieki wieków, o
błogosławiona Trójco.
Święty Boże, Święty mocny, Święty i nieśmiertelny zmiłuj się nad nami.
7. Wezwania do naszego Pana, Jezusa Chrystusa
a.
Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Obrazie Ojca, zmiłuj się nade mną.
Jezu, odwieczna Mądrości, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Odblasku wiecznego światła, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Słowo życia, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Boże i człowiecze, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Najwyższy Kapłanie, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Zwiastunie królestwa Bożego, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Chlebie życia, zmiłuj się nade mną.
Jezu, prawdziwy Krzewie winny, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Bracie ubogich, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Przyjacielu grzeszników, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Lekarzu ciała i duszy, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Wybawienie uciśnionych, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Pocieszycielu opuszczonych, zmiłuj się nade mną.
3
Jezu, który na ten świat przyszedłeś, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który wyzwalałeś dręczonych przez diabła,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zawisłeś na krzyżu, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który za nas śmierć przyjąłeś, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który spoczywałeś w grobie, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zstąpiłeś do otchłani, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który powstałeś z martwych, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który do nieba wstąpiłeś, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,
zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zasiadasz po prawicy Ojca, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
zmiłuj się nade mną.
b.
Przez Twoje Wcielenie wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje Narodzenie wybaw mnie, Panie.
Przez chrzest i post Twój święty wybaw mnie, Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją wybaw mnie, Panie.
Przez Twoją Śmierć i pogrzebanie wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje święte Zmartwychwstanie wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje chwalebne Wniebowstąpienie
wybaw mnie, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale wybaw mnie, Panie.
c.
( Kiedy w wezwaniach jest wzmianka o Krzyżu, można się przeżegnać ) .
Chryste Zbawicielu, który uratowałeś Piotra na morzu,
wybaw mnie mocą Krzyża + i zmiłuj się nade mną.
Przez znak Krzyża + świętego
wybaw nas. Boże nasz,
od naszych nieprzyjaciół.
Przez Twój Krzyż + zbaw nas, Chryste Odkupicielu,
który umierając, pokonałeś naszą śmierć,
a powstając z martwych, przywróciłeś nam życie.
4
Twój Krzyż + wielbimy, o Panie,
wspominamy Twoją chwalebną Mękę.
Zmiłuj się nam nami, któryś za nas cierpiał rany.
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Tobie,
bo przez swój Krzyż + świat odkupiłeś.
Wielbimy Krzyż + Twój, Panie Jezu,
wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie,
bo przez drzewo Krzyża
przyszła radość dla całego świata.
8. Wezwania do Najświętszej Maryi Panny
Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona,
o Pani nasza. Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Dozwól mi Cię wychwalać, Święta Dziewico,
dodaj mi siły do walki z Twoimi wrogami.
Moja Matko, moja nadziejo.
Bogarodzico, Dziewico Maryjo, módl się za mną do Jezusa.
Najczcigodniejsza Królowo świata,
Maryjo, Dziewico na wieki,
któraś porodziła Chrystusa,
Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi,
wypraszaj mam pokój i ocalenie.
Maryjo, Matko łaski,
Matko miłosierdzia,
broń nas od wroga
5
i przyjmij nas w godzinie śmierci.
Najczcigodniejsza Panno Maryjo,
przybądź mi z pomocą
we wszystkich moich utrapieniach, uciskach i potrzebach.
Uproś mi u swego umiłowanego Syna
wybawienie od wszelkiego zła
i od niebezpieczeństw zagrażających mojej duszy i ciału.
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano,
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka.
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony,
do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
9. Modlitwa do świętego Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
Szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
10. Litania błagalna
Panie, zmiłuj się nad nami. módl się za nami
albo : za mnie.
Chryste, zmiłuj się nad nami. módl się za nami
albo : za mnie.
Panie, zmiłuj się nad nami. módl się za nami
albo : za mnie.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
albo : za mnie.
Święty Michale, módl się za nami
albo : za mnie
Święty Gabrielu, módl się za nami
Zgłoś jeśli naruszono regulamin