dzienniczek praktyk - wzór.doc

(62 KB) Pobierz
GODZINY

GODZINY

 

 

 

Podpis:

RODZAJ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

 

 

 

DATA

 

 

 

 

GODZINY

 

 

 

Podpis:

RODZAJ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

 

 

 

DATA

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………

 

………………………………………..

 

 

 

 

 

 

DZIENNNIK PRAKTYK 

 

 

 

RESOCJALIZACA

wymiar: 36-40 godzin


 

Zaświadczenie

 

 

Oświadczam, że studentka …………………………………………………………………

odbyła praktykę ciągłą z dodatkowej specjalności

w

 

…………………………………………………………………

OPINIA:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

.Ocena praktyk:
 

…………………………………………………

   Podpis i pieczątka

………….…………….

 

………………………., dn. …………………………

GODZINY

 

 

 

Podpis:

RODZAJ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI

 

 

 

DATA

 

 

 

 

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin