The Simpsons - 21x19 - The Squirt and the Whale.txt

(16 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode MABF14|The Squirt and the Whale
{252}{293}Pora nocna.
{313}{351}Wy�lij mi SMSem twoje|pieni�dze na lunch
{369}{452}NIE JESTEM FRANCUZEM
{1663}{1688}KANAPA UCIEKA RODZINIE,|UKRYWA SI� W GAZECIE
{1689}{1724}Cz�owieku.
{1725}{1762}KANAPA WYGRYWA WIELKI MECZ
{1816}{1885}KANAPA ODWIEDZA|NOWOJORSK� GIE�D�
{1906}{1961}WYPRZEDA� SOF
{1990}{2031}GAG Z KANAP�
{2090}{2124}TAJNE
{2125}{2183}�ӣTA RODZINA POSZUKUJE KANAPY|WYBACZAMY WSZYSTKO
{2212}{2267}RODZINA ZN�W W KOMPLECIE|WRAZ Z KANAP�, SIEDZI
{2461}{2548}/Konflikt tak stary,|/jak papier i o��wek...
{2549}{2616}/dwie pot�ne armie|stan� do walki.../
{2617}{2696}/pomi�dzy krzy�ykiem|i k�kiem.../
{2702}{2787}/KӣKO I KRZY�YK|X kontra O/
{2868}{2903}Pami�taj synu,
{2905}{2972}ten, kto kontroluje �rodek,|kontroluje ca�� plansz�.
{2973}{3033}Nie rozumiem, Mistrzu.
{3035}{3101}Zaczynam obawia� si�,|�e jeste� zbyt g�upi.
{3103}{3146}Kocham ci�, Rome-o!
{3148}{3212}Kocham ci�, Julio-x!
{3213}{3333}K�ko-krzy�yk-nie!
{3335}{3416}/Ju� czwartego lipca,|ruch nale�y do ciebie./
{3418}{3462}/Film producent�w|"Kwa, Kwa G�",/
{3464}{3544}/"Mam Tw�j Nos" i "Jeden Dzie� z �ycia|Ivana Denisovicha"./
{3613}{3669}Co jest?
{3671}{3710}Sp�jrzcie na rachunek elektryczny!
{3712}{3746}Nie jestem zrobiony|z pieni�dzy!
{3748}{3794}Tylko z mi�sa ludzkiego|i szkieletu!
{3796}{3870}Pora od��czy� te|urz�dzenia - wampiry,
{3872}{3956}kt�re zanurzaj� swoje z�by|w nasze kremowe gniazdka
{3958}{4037}w celu zaspokojenia swego piekielnego|pragnienia elektron�w.
{4039}{4107}Lamp�, komputer,|lamp� plazmow�...
{4109}{4139}Co do...?
{4140}{4175}Jak d�ugo to by�o w��czone?
{4176}{4199}Nie wiem.
{4200}{4227}Tato, zgadzam si�,
{4228}{4278}�e redukcja konsumpcji jest|�wietnym pomys�em,
{4280}{4346}jednak ci�ko dokona� trwa�ych|zmian w stylu �ycia.
{4348}{4379}Twierdzisz, �e jestem gruby?
{4381}{4412}Nie.
{4413}{4467}Sugeruj� ci rozwa�enie ta�szych,
{4468}{4517}alternatywnych|�r�de� energii.
{4519}{4587}Targi Energii Alternatywnej.
{4589}{4649}Tam, gdzie s� targi,|tam jest darmowe Frisbee!
{4651}{4683}Jedziemy.|Ale upewnijmy si�,
{4684}{4720}�e z�odzieje nie b�d� wiedzie�,|�e nas nie ma.
{4768}{4815}Chod�cie, jedziemy.
{4816}{4866}Na kogo czekacie?
{4868}{4911}Szybciej.
{4968}{5010}Czy oni mnie maj�|za idiot�?
{5012}{5083}Z rado�ci� zrobi� je�yka|na �rodku ich dywanu.
{5146}{5204}NIESPRAWIEDLIWE DLA|TRUCICIELI ZIEMI
{5205}{5252}LISTA NA DZI�|GAZ, TRAWA LUB DUPA
{5253}{5310}--WYKORZYSTANIE ROPY NAFTOWEJ,|BIO-PALIW I METANU
{5310}{5347}ENERGIA Z TRAWY|ETANOL KUKURYDZIANY
{5348}{5369}�esz ty ma�y...
{5406}{5438}/Ty sukin...
{5477}{5548}ZAPYTAJ MNIE O ENERGI�|Z BEKNI�CIA
{5549}{5587}ENERGIA|DZIECI�CA
{5588}{5642}No to do nast�pnej|�miesznej budki.
{5644}{5704}Energia s�oneczna|to b�yskotliwy pomys�!
{5706}{5747}Tak samo znalezienie|sobie prawdziwej pracy.
{5748}{5783}- Hej...|- Tato!
{5785}{5812}Znalaz�am to,|czego szuka�e�!
{5814}{5856}Hiszpa�ski p�czek, kt�ry mo�na|je�� pod prysznicem?
{5880}{5946}TOWARZYSTWO WIATRU|KR�LESTWA DU�SKIEGO
{5947}{5975}Dzie� dobry, przyjaciele.
{5977}{6027}Przedstawiam wam...|wiatr!
{6029}{6087}To energia, kt�ra nap�dza Dani�.
{6089}{6169}Zwykle nie ufam|Du�czykom.
{6171}{6224}A poza tym,|czy mnie na to sta�?
{6226}{6295}S� ulgi podatkowe,|zni�ki rz�dowe.
{6297}{6365}Sp�aci si� za 12 do 18...
{6367}{6407}- Miesi�cy?|- �ywot�w.
{6409}{6475}Przywi�� to do mojego auta|i masz to sprzedane.
{6477}{6530}Lars, przynie� sznurek!
{6531}{6578}Nie po�a�uje pan.
{6579}{6621}Ju� tego �a�uj�.
{6623}{6659}Za p�no.|Lars przyni�s� sznurek.
{6718}{6797}Tato, przecierasz szlaki|dla czystej energii.
{6799}{6869}Tak, nie�le si� zALGORE'yzowa�em.
{6871}{6954}Gdzie moja nagroda Grammy|za narracj� w ksi��kach audio?
{7020}{7078}Pomaga nam cofa� licznik!
{7079}{7107}O rajusie�ku!
{7109}{7136}To znaczy, �e podr�ujemy|wstecz w czasie!
{7138}{7171}Mog� ostrzec prezydenta Lincolna,
{7172}{7216}aby rzuci� �on� zanim|ona zwariuje!
{7218}{7247}Tato, to znaczy,
{7249}{7307}�e dostarczamy energi�|do elektrowni.
{7309}{7350}No to wspaniale.
{7351}{7431}Ja wynalaz�em elektryczno��,|a oni chc� mi j� odebra�!
{7470}{7510}Przedsi�biorstwo u�yteczno�ci|lokalnej?
{7511}{7595}Wy chciwe sukinsyny, kantujecie|Homera Simpsona po raz ostatni.
{7597}{7637}Skasujemy pa�ski rachunek.
{7639}{7684}Simpsonowie wypadaj� z sieci.
{7686}{7743}Jak na razie spisuje|si� nie�le.
{7861}{7915}Panowie, dzisiejszy mecz|ogl�dacie dzi�ki
{7916}{7959}czemu� wyj�tkowemu.
{7960}{8035}/To najlepszy przyjaciel latawca,|partner dla patriotycznej flagi,
{8036}{8104}widzieli�cie cherubin�w dmuchaj�cych|z rog�w map...
{8106}{8147}wiatr!
{8149}{8187}- Super!|- Tak, wydmuchaj mi jaki� sport!
{8188}{8237}/# Niebezpieczna walka #
{8239}{8302}/# Ponad os�on� my... #
{8346}{8388}"Ponad os�on� my" co?!
{8390}{8433}Bez obaw,|sprawdz� co tu nie gra.
{8470}{8510}Co do...?|Kto wy��czy� wiatr?
{8511}{8568}Tato, je�li naprawd�|wypadli�my z sieci,
{8570}{8628}to nie b�dziemy mie� pr�du,|gdy wiatr przestaje wia�.
{8668}{8735}Nie p�jd� z powrotem|do wielkiej elektrowni!
{8736}{8807}Od tej chwili Simpsonowie|�yj� w spos�b...
{8809}{8876}przerywany.
{8878}{8924}# Niebezpiecze�stwo, #|# niebezpiecze�stwo #
{8926}{8971}# Wysokie napi�cie #
{8972}{9019}# Gdy si� dotykamy #
{9020}{9059}# I gdy si� ca�ujemy #
{9060}{9107}# Niebezpiecze�stwo, #|# niebezpiecze�stwo #
{9108}{9158}# Wysokie napi�cie #
{9159}{9215}# Gdy si� dotykamy, #|# gdy si� ca�ujemy #
{9217}{9257}# Gdy si� dotykamy, #|# gdy si� ca�ujemy #
{9972}{10034}M�j koktajl mleczny|jest grudkowaty!
{10035}{10127}Wiatr mo�e przesta� dzia�a�,|ale m�j m�zg nig...
{10129}{10173}...dy nie przestaje.
{10175}{10199}Sprawd�cie to, rodzinko.
{10302}{10375}Ale tato, je�eli zasilasz wiatrak|z pr�du Flandersa,
{10377}{10428}to si� mija z celem.
{10430}{10525}Homer, spotkanie twojego fan klubu|zosta�o odroczone! [fan - te� wiatrak]
{10527}{10583}Ale nie odczytali�my protoko�u|z ostatniego spotkania!
{10627}{10689}Kiedy� by�e� milszy!
{10847}{10890}/Kiedy mog� prze��czy�?
{10891}{10943}Bart, prosz� ci�!
{10944}{11015}Pr�buj� us�ysze� trzeci� niepoprawn�|diagnoz� doktora House'a
{11016}{11071}zanim wyg�osi swoj�|ko�cow� poprawn� diagnoz�!
{11117}{11171}Dobry Bo�e, ty masz|wiatr, kt�rego potrzebuj�,
{11172}{11209}a ja modlitwy,|kt�rych �akniesz.
{11211}{11251}Ubijmy interes.
{11387}{11465}/Pogodynka obawia si�, �e wiatr|w porywach wyniesie nawet 75.../
{11501}{11544}Teraz dajemy czadu|z wiatrem!
{11546}{11624}Homie, mo�e to zbyt|wiele pr�du.
{11626}{11677}Nic ci nigdy nie pasuje.
{11679}{11751}Czemu nasz dom nie|mo�e by� taki jasny?
{11753}{11791}Nic ci nigdy nie pasuje.
{11894}{11939}Wreszcie.
{11965}{12015}Mora� z tego taki...
{12050}{12103}BURZA UDERZA W MIASTO - METEOROLODZY|PODEJRZEWAJ� MODLITW� DZIECKA
{12104}{12159}Sprawdzimy jakie wiatr|poczyni� szkody.
{12160}{12187}Ostro�nie!
{12188}{12223}Je�li zobaczycie zerwan�|lini� napi�cia,
{12224}{12293}r�bcie to, co ludzie|powinni robi�
{12295}{12323}w takich sytuacjach.
{12407}{12460}Zatrzymaj to!|Zatrzymaj to!
{12481}{12543}NAJWI�KSZY NA �WIECIE|MNISZEK LEKARSKI
{12550}{12607}Patrz, jakie fajne rzeczy|wyrzuci�o na brzeg!
{12608}{12659}Maska do nurkowania!
{12660}{12718}Odpady medyczne!
{12851}{12887}O m�j Bo�e!
{12915}{12977}Wieloryb wyrzucony na brzeg!
{13128}{13169}Bart, uwierzysz,
{13171}{13264}�e co� tak pot�nego|sta�o si� tak bezbronne?
{13266}{13318}Moje nast�pne urodziny urz�dz�|w�a�nie na nim.
{13387}{13447}/Ay, caramba!
{13592}{13638}Ma taki pi�kny odcie� b��kitu.
{13640}{13709}Nazw� ci� Bluell�.
{13742}{13812}Sprawd� to! Najwi�kszy na|�wiecie pierd spod pachy.
{13861}{13904}W�a�nie sobie sprawi�e�|pot�nego wroga!
{13972}{14005}Chod�cie wszyscy!
{14007}{14040}Wieloryb potrzebuje pomocy!
{14041}{14071}Czemu mamy pomaga�?
{14073}{14124}Tak, a gdzie by� ten wieloryb,|jak wyprowadza�a si� moja mama?
{14125}{14172}Wieloryby s� takimi|samymi ssakami jak my.
{14173}{14232}S� wra�liwe|i bardzo inteligentne.
{14262}{14286}Kujon!
{14325}{14361}P�jd� po prawdziw� pomoc.
{14363}{14424}Polewajcie j� wod�.
{14515}{14562}Chcesz nauczy� si�|czego� o t�uczeniu?
{14564}{14594}Jasne!
{14669}{14709}Chcesz abym "przesta�?"
{14710}{14766}Boj� si� odpowiada�|na to pytanie.
{14768}{14818}Nigdy nie m�w �obuzowi,|�e si� boisz.
{14937}{14985}Nasza porcelana �lubna|zniszczona.
{14987}{15036}B�dziemy musieli je��|dzi�kczynn� kolacj�
{15037}{15088}ze zwyk�ych talerzy|jak jakie� zwierz�ta.
{15090}{15125}Mamo, tato,
{15127}{15161}na pla�y le�y wieloryb.
{15163}{15224}Musicie mi pom�c j�|wrzuci� z powrotem do oceanu.
{15262}{15304}No dobra.|Tylko wezm� pas z narz�dziami.
{15408}{15495}O rany, dla kogo oni robi� te pasy,|francuskich super modelek?
{15579}{15616}Szybciej, tato, szybciej!
{15654}{15704}Homie, mog� z tob�|porozmawia�?
{15705}{15748}Jasne. Lisa,|zawr�� samoch�d.
{15749}{15784}Ale ja nie umiem|prowadzi�.
{15785}{15814}Nie nauczy�a� si� tego
{15816}{15841}obserwuj�c jak Bart prowadzi?
{15843}{15881}Troch�.
{15883}{15939}Homie, czyta�am kiedy�|o wyrzuconych na brzeg wielorybach
{15940}{15987}w "Springfield Geographic".
{15988}{16057}Zwykle nie ko�czy si� to dobrze.
{16105}{16163}Nie dawajmy Lisie zbyt|wielkich nadziei.
{16164}{16201}Marge, przecie� to nietrudne.
{16203}{16258}Stoczymy j� z pla�y do oceanu.
{16260}{16320}Nie utkn�a przecie� na dnie studni
{16322}{16354}czy w meksyka�skim wi�zieniu.
{16392}{16440}By�by z tego dobry film.
{16457}{16510}NIEUGI�TY OGON WIELORYBA
{16516}{16572}Lisa jest bardzo wra�liwa.
{16574}{16642}Je�li co�, co kocha,|umrze na jej oczach...
{16644}{16686}Ten wieloryb nie umrze.
{16688}{16724}Wyrwiemy go z wi�zienia,
{16725}{16764}niewa�ne co powiesz, Escobar!
{16765}{16806}Bo�e, ten scenariusz|sam si� pisze.
{16841}{16888}Id�!
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin