Dj Maniana-Biografia.txt

(0 KB) Pobierz
DJ Maniana to mistrz Polski prezenter�w 99 i vice mistrz 2000. Uczestnik wielu imprez klubowych w Polsce i nie tylko, mi�dzy innymi: Anglia, S�owacja, Niemcy. Od paru lat zajmuje sie prodykcjami muzucznymi, a jego nagrania wydawane s� pod nazw� Dual DJ's i odnosz� coraz wi�ksze sukcesy. Doskona�y technicznie DJ i dobry showmen, sprawdza si� w wielu klubach, a go�ci� ju� w wi�kszo�ci najleprzych klub�w Polski. Obecnie jest rezydentem podwarszawskiego klubu Mega Music (Wilga), kt�ry cieszy si� ogromn� popularno�ci�, mi�dzy innymi dzi�ki niemu. Wsp�tworzy� on r�wnie� bardzo du�� imprez�, w�a�nie w tym klubie, jak� by�a Extreme Music Revolution. Maniana to did�ej z ponad 15-sto letnim starzem pracy, wi�c potrafi si� wsz�dzie odnale��. Jest to z pewno�ci� artysta godny polecenia ka�demu menagerowi. Obecnie jest r�wnie� rezydentem Scenium w Ostrowcu �wi�tokrzyskim.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin