Błyskawiczny e-mail marketing(1).pdf

(616 KB) Pobierz
802733135.002.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Błyskawiczny e-mail
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Dariusz Puzyrkiewicz, rok 2010
Autor: Dariusz Puzyrkiewicz
Tytuł: Błyskawiczny e-mail marketing
Data: 24.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
SZKODA CZASU NA DŁUGIE WSTĘPY ...............5
Jak korzystać z
........................................6
Dla kogo jest ten podręcznik? ...............................................7
Jak zacząć zarabiać na tej wiedzy już po godzinie od
przeczytania tej książki? .......................................................8
CELE EMAILA . .................................................10
Po co piszesz emaile? . .........................................................10
3 najważniejsze cele wiadomości email . ..............................12
Unikaj bezpośredniej sprzedaży w
tego podręcznika?
.........................18
Reguła wzajemności . ..........................................................19
4 najprostsze taktyki sprzedaży . ........................................20
Podsumowanie . ...................................................................23
NADAWCA .......................................................24
Samo imię i
emailu!
.................................. 27
Proces budowania pozytywnych skojarzeń u
nazwisko nie wystarczy
emaili .................................................................................. 28
Czego najbardziej pragną Twoi czytelnicy? ........................ 31
6 prostych sposobów na zdobycie wiedzy o
czytelników
klientach
........ 31
A co, jeśli nic się nie dzieje w
mojej branży?
..................... 35
Jak budować taką osobistą więź z
.............. 37
4 podstawowe błędy ........................................................... 39
Szybkie zdobycie zainteresowania i
czytelnikami?
zaufania
............................................................... 42
Podsumowanie ................................................................... 43
TREŚĆ EMAILA .................................................44
Co musisz powiedzieć czytelnikowi? ................................. 45
3 sposoby pisania ciekawej treści emaila .......................... 50
Dopasuj się do swoich czytelników ................................... 58
Porozmawiaj z
u subskrybentów
.............................................. 62
Nigdy nie mów wszystkiego . ............................................. 63
Mniej znaczy więcej ........................................................... 65
Postscriptum ...................................................................... 66
czytelnikiem
802733135.003.png
 
OTWARCIE ...................................................... 69
Korzyści .............................................................................. 70
Ważni ludzie ........................................................................ 71
40 pomysłów na emaile .......................................................72
WEZWANIE DO DZIAŁANIA ........................... 96
Daj powód do natychmiastowego działania ...................... 98
Gdzie umieścić linki do strony z
.......................... 102
Jak powinny wyglądać linki? ............................................ 104
Monitoruj efekty ............................................................... 110
TEMAT EMAILA ...............................................113
Nawiąż kontakt z
ofertą?
......................................... 113
Temat emaila musi być powiązany z
czytelnikiem
............. 115
Nie krzycz, jeśli się nie pali ............................................... 116
12 propozycji tematów emaili .............................................117
Techniczne porady ........................................................... 124
W jakimfor macie wysyłać emaile? ....................................124
Email musi być czytelny .................................................... 127
Jak często wysyłać emaile? ............................................... 129
Personalizacja emaili ......................................................... 131
Prawdziwa personalizacja ................................................. 133
Podpis ............................................................................... 137
Dwa typy subskrybentów i
jego treścią
................... 140
Najważniejsze przyczyny wypisywania się subskrybentów
z
jak do nich pisać
.................................................. 145
Dlaczego nie warto przesyłać klientowi oferty bezpośrednio
w treści emaila? ................................................................. 147
Oferty umieszczaj na stronie internetowej ...................... 148
Za godzinę możesz zacząć zarabiać dodatkowe pieniądze .......149
ZAKOŃCZENIE ............................................... 152
list i
jak temu zapobiec
Błyskawiczny e-mail marketing — fragment — Złote Myśli
Dariusz Puzyrkiewicz
Cele e-maila
Zanim przejdziemy do tworzenia każdego z 5 elementów sku-
tecznego e-maila, musimy wyznaczyć sobie konkretny cel, jaki
za jego pomocą chcemy osiągnąć.
Trudno bowiem celnie strzelać do tarczy, której nie ma. Nie
chodzi tu jednak o samo wyznaczenie celu, lecz o pełne wyko-
rzystanie możliwości poczty elektronicznej do zdobycia i utrzy-
mania klientów.
Po co piszesz e-maile?
Jeśli zajmujesz się jakąkolwiek formą sprzedaży, to najprawdo-
podobniej powiesz, że piszesz po to, by namówić odbiorcę wia-
domości do zakupu Twojego produktu lub usługi, prawda?
I tu łatwo możesz popełnić jeden z najbardziej zdradliwych błę-
dów w sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej. Gdy piszesz
tego typu wiadomość, to najprawdopodobniej po prostu sta-
rasz się przekonać potencjalnego klienta do zakupu, tak? Poka-
5
802733135.004.png 802733135.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin