Lao Tse - Drogi i cnoty księga (tyt oryg Dao De Jing) tłum na j polski napodst wyd ros Leon Zawadzki.pdf

(1136 KB) Pobierz
958615343.009.png
958615343.010.png
Dao De Jing
Lao Tse
958615343.011.png 958615343.012.png 958615343.001.png
80. Panstwo nalezy uczynic malenkim, a naród wyj atkowym.
Jesli nawet jest wiele oreza, nie nalezy go uzywac. Nalezy
sprawiac, by naród do ko nca swych dziejów nie wedrował da-
leko. Jesli nawet s a łodzie i wozy bojowe, nie nalezy ich uzy-
wac Jesli nawet istniej a wojska zbrojne, nie nalezy ich wy-
stawiac. Nalezy sprawic, by naród znów zacz ał plesc wezły
i uzywał ich zamiast pisma. Nalezy uczynic smacznym jego
pozywienie, piekn a jego odziez, urz adzic mu spokojny dom,
uczynic wesołym jego zycie. S asiednie panstwa patrzyłyby na
siebie z daleka, słuchałyby jak u s asiada piej a koguty i szcze-
kaj a psy, a ludzie do starosci i smierci nie byliby zmuszeni
koczowac z miejsca na miejsce.
81. Celne słowa nie s a subtelne. Piekne słowa nie zasługuj a
na zaufanie. Dobry człowiek nie jest krasomówc a. Kraso-
mówca nie moze byc dobry. Wiedz acy nie udawania, udo-
wadniaj acy nie wie. M adry człowiek niczego nie gromadzi.
On wszystko czyni dla ludzi i wszystko oddaje innym. Niebo
wszystkim istotom przynosi pozytek i nie wyrz adza szkód.
Tao m adrego człowieka – wolne od walki – nieczynienie.
39
958615343.002.png 958615343.003.png 958615343.004.png 958615343.005.png
Dao De Jing
Lao Tse
958615343.006.png 958615343.007.png 958615343.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin