5 Układ oddechowy.doc

(2412 KB) Pobierz
Układ oddechowy

C-6                                                                                                  Patofizjologia                                          10.12.2007                           

Układ oddechowy

                     Wymiana gazowa

                     Regulacja oddychania

                     Niewydolność oddychania

                     Zespoły zaburzeń czynności płuc

                     ARDS

                     Astma oddechowa

                     Rozedma płuc

                     Pylice płuc

                     Gruźlica

 

Przenoszenie O2

O2

jest przenoszony we krwi dwoma sposobami:

                    Związany z hemoglobiną (98.5% tlenu we krwi)

                    Rozpuszczony w osoczu (1.5%)

 

Przenoszenie CO2

CO2 jest przenoszony we krwi 3 sposobami:

      wodorowęglan (HCO3-) (70%)

      rozpuszczony w osoczu (10%)

      karbaminohemoglobina (20%)

Ruchy oddechowe

 

Rytmiczne ruchy oddechowe wdechu i wydechu

powstają w złożonym mechanizmie współdziałania

wszystkich struktur nerwowych przy udziale

mięśni wdechowych pobudzanych przez

neurony ruchowe rdzenia kręgowego

 

Odpowiedzialne neurony

- rdzeń przedłużony – ośrodki  wdechu i wydechu

- most - (tylna część) – ośrodek apneustyczny odpowiedzialny za    toniczne pobudzanie wdechów

- twór siatkowy mostu – ośrodek pneumotaksyczny

hamuje ośrodek wdechowy

Prężność dwutlenku węgla, jonów wodorowych i tlenu zawartych we krwi stanowi główny mechanizm regulacji humoralnej

Dane docierają do neuronów oddechowych w mózgu drogami aferentnymi od chemoreceptorów głównie z kłębków zatoki szyjnej i łuku aorty.

Również w mózgu zlokalizowane są neurony wrażliwe na zwiększoną prężność dwutlenku węgla (obszary chemowrażliwe).

Impulsacja z okolicy chemoreceptorów pobudza

ośrodek oddechowy.

regulacja humoralna
 

                      chemoreceptory centralne – rdzeń przedłużony,

                      chemoreceptory rozwidlenia tętnic szyjnych i aorty

 

                     prężność dwutlenku węgla, jonów wodorowych i tlenu zawartych we krwi stanowi główny mechanizm regulacji humoralnej

-dane docierają do neuronów oddechowych w mózgu drogami afernetnymi

od chemoreceptorów głównie z kłębków zatoki szyjnej i łuku aorty 

-również w mózgu zlokalizowane są neurony wrażliwe na zwiększoną prężność dwutlenku węgla (obszary chemowrażliwe)

impulsacja z okolicy chemoreceptorów pobudza

ośrodek oddechowy 

 

 

 

mechanizmy regulacji obwodowej

                     mechanoreceptory płuc i oskrzeli

                     receptory podnabłonkowe -zlokalizowane pod błona śluzową oskrzeli

pobudzenie przenoszone przez n. błędny powoduje pogłębienie i przyspieszenie ruchów oddechowych (hyperwentylacja, westchnienie)

podstawowe ogniwo odruchu kaszlu

nadmierna pobudliwość tych receptorów może być następstwem przewlekłego lub ostrego stanu zapalnego jak i zwiększonej przepuszczalności bł. śluzowej w przebiegu reakcji alergicznych

                      receptory J (juxtacapillary) w ścianie pęcherzyków płucnych

reagują na bodźce mechaniczne wywołane obecnością płynu zewnątrzkomórkowego

-obrzęk

pobudzenie receptorów J powoduje zwolnienie akcji serca, obniżenie RR, skurcz krtani

                      pobudzenie mechanoreceptorów wrażliwych na rozciąganie

(stretch receptors) powoduje skrócenie wdechu na rzecz wydechu

 

WYMIANA GAZOWA

                    wentylacja

                    dyfuzja

                    perfuzja

                    rozdział gazów

Patologia przestrzeni martwej

                    Anatomiczna

       Nagłe spłycenie oddechu

                    Pęcherzykowa

       ostra zatorowość płucna

       spadek rzutu sercowego

       ostre nadciśnienie płucne

                    Wentylacja w dodatnim ciśnieniem

                    Uszkodzenie bariery pęcherzykowej (pochp)

Hipowentylacja pęcherzykowa
przyczyny

                    Osłabienie mięśni

                    Choroby połączenia mięśniowo-nerwowego

                    Zwolnienie czynności oddechowej

                    Zmniejszenie sprężystości ściany klatki piersiowej

ZABURZENIA DYFUZJI

szybkość dyfuzji CO2 jest 20 x większa niż O2

 

                      stosunek wentylacji do perfuzji (Q) - V/Q,

spadek czynnej powierzchni wymiany gazowej pęcherzyków płucnych i łożyska naczyń włosowatych

rozedma, zatorowość, zapalenie, niedodma

 

przyczyny

                      przyspieszenie pasażu przez naczynia włosowate

oplatające pęcherzyki płucne

                      wzrost pojemności wyrzutowej serca

nadczynność tarczycy, wysiłek

                      zmniejszenie łożyska naczyń włosowatych (rozedma)

                      wydłużenie drogi przenikania O2 przez barierę

obrzęk płuc, zastój, włóknienie

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie dyfuzji płucnej- przyczyny

                    Śródmiąższowe choroby płuc

                    Obrzęk płuc

                    Zmniejszenie pojemności płuc

                    Rozedma

                    Resekcja płuca

 

ZABURZENIA PERFUZJI

                    zaburzenia w dopływie krwi tętniczej   zatory płuc

                    zmniejszenie łożyska naczyniowego  zanik włośniczek w chorobach płuc  zapalenie naczyń (vasculitis)

                    zaburzenia w odpływie żylnym  niewydolność lewokomorowa serca 

wady serca

 

Efekt Bohra

                     odwracalne wiązanie O2 zależy od powinowactwa Hb do O2

                     powinowactwo rośnie wraz ze wzrostem pH

                     powinowactwo rośnie kiedy temperatura maleje

Przeciek tętniczo-żylny
przyczyny

                    Wewnątrzpłucny

       ARDS

       Zapalenie płuc

       Obrzęk płuc

                    Zewnątrzpłucny

         Wrodzone wady serca

         Schorzenia naczyń płucnych

 

BADANIA SPIROGRAFICZNE
testy statyczne

                     VC – pojemność życiowa

                      po głębokim wydechu po uprzednim głębokim wdechu lub na odwrót

                      FVC – objętość powietrza wydychanego podczas natężonego wydechu, następująca po najgłębszym wdechu

                      FRC – pojemność zalegająca czynnościowa 

                      zostaje po spokojnym wydechu

                      RV – objętość zalegająca

                      VC + RV = TLC - ilość gazu po głębokim wdechu

 

testy dynamiczne

...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin