Projekt BLUE BEAM.pdf

(305 KB) Pobierz
Projekt BLUE BEAM
Projekt BLUE BEAM
Źródło: paranormalne.pl
"W naszej obsesji antagonizmów chwili, często zapominamy jak wiele jednoczy całą
ludzkość. Być może potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego, uniwersalnego zagrożenia abyśmy
mogli rozpoznać tę wspólną więź. Od czasu do czasu myślę, jak szybko nasze globalne
różnice zatarłyby się, gdybyśmy tylko stanęli w obliczu obcego zagrożenia z poza tego
świata." - Ronald Reagan, 40 prezydent Stanów Zjednoczonych.
Powyższy cytat wypowiedziany został 21 września 1987 roku podczas zgromadzenia
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rok później, w Białym Domu, 5 maja 1988 roku,
Ronald Reagan przemawiając do zgromadzenia reporterów wypowiedział te słowa:
"Często zastanawiałem się, co by się stało, gdyby wszyscy na świecie odkryli, że grozi nam
niebezpieczeństwo z zewnątrz... siła z innej planety. Czy w obliczu tego nagłego odkrycia nie
stwierdzilibyśmy, że pomiędzy nami nie istnieją jakichkolwiek różnice, że wszyscy jesteśmy
ludźmi, obywatelami świata, czy nie zjednoczylibyśmy się razem w walce z tym konkretnym
zagrożeniem?"
Ronald Reagan wspominał powyższą myśl jeszcze wielokrotnie podczas swojego życia...
Wprowadzenie
W połowie lat 90' wokół firmy INTEL, w środowiskach wojskowych i naukowych zaczęło
roić się od plotek na temat dziwnej serii naukowych programów testowych. Jeden z tych
202159430.001.png
programów nazywa się HAARP, inny nazwano Projektem BLUE BEAM. Jeśli wierzyć
źródłom, które poruszają temat projektu BLUE BEAM, okazuje się, że rząd lub precyzując
tzw. rząd cieni (w skład którego wchodzą wybrani wysocy rangą urzędnicy i wojskowi)
stworzył broń, która nie tyle jest groźna dla ludzkiej fizyczności, ale stanowi zagrożenie dla
ludzkiego umysłu. Projekt BLUE BEAM stanowi jeden z programów, który może mieć
poważny wpływ na wartości moralne konkretnej osoby i na jej zdrowie psychiczne.
Projekt BLUE BEAM jest specjalnym programem, który jest powiązany z innymi
egzotycznymi projektami fizycznymi takimi jak chociażby program HAARP prowadzony na
Alasce. HAARP jest programem, który w dużym uproszczeniu wystrzeliwuje wiązki
wysokoenergetyczne (technologia Nikoli Tesli), które dosłownie doprowadzają do
zagotowania wyższych warstw naszej atmosfery. Jednym z wielu możliwych zastosowań tej
technologi jest zdolność do projekcji obrazów w olbrzymiej skali na niebie. Projekt BLUE
BEAM ma być programem wykorzystującym obrazy o charakterze religijnym do stworzenia
holograficznej prezentacji na niewyobrażalną wręcz skalę. Forma holografii przypominać
może telewizję dostarczającą wrażeń wizualnych, bez potrzeby wykorzystywania
jakiegokolwiek odbiornika tak, iż każdy może wziąć udział w "przedstawieniu".
To co zdumiewa bardziej to fakt, że technika ta ma wykorzystywać sygnały, które mają
bezpośredni wpływ na ludzki umysł w taki sposób, że nawet osoby niewidome będą mogły
"zobaczyć" hologram.
Czyż nie brzmi to jak szaleństwo? Ale to jeszcze nie wszystko. W ramach projektu BLUE
BEAM możliwe ma być przesyłanie dźwięku prosto do głowy człowieka, w procesie, w
którym nasze uszy nie biorą udziału. Dźwięk ma docierać bezpośrednio do mózgu w postaci
impulsów elektrycznych. Przy wykorzystaniu super komputerów i technologii satelitarnej,
program ten pozwoli na interakcję z ludzkim umysłem na olbrzymią skalę sprawiając, że
ludzie usłyszą w sobie "głos Boga" i zobaczą go ponad swoimi głowami na niebie. Teraz
brzmi to jak zupełna niedorzeczność...
To prawda, pomysł wydaje się szalony i wielce nierealistyczny, ale może też z tego względu
warto przyjrzeć mu się bliżej. Miejmy tylko nadzieję, że projekt BLUE BEAM jest niczym
więcej jak tylko kampanią dezinformacji. Jeśli nie, to wizja jednego światowego porządku
jest bliższa niż może nam się wydawać...
Projekt BLUE BEAM prowadzony przez NASA ma składać się z 4 głównych części, których
realizacja ma ostatecznie doprowadzić do wprowadzenia nowej globalnej religii - New Age z
jednym globalnym przywódcą. Należy pamiętać, że religia New Age leży u podstaw nowego
światowego porządku. Bez globalnej religii dyktatura nie jest możliwa. Bez uniwersalnej
wiary, nowy porządek świata nigdy nie nastąpi, to dlatego projekt BLUE BEAM ma być tak
ważnym projektem, skrywanym w całości aż do chwili, w której duża część informacji
przeciekła do globalnej sieci.
KROK 1 - Trzęsienia Ziemi i "Fałszywe Odkrycia"
Pierwszy z czterech kroków programu BLUE BEAM dotyczy rozłamu i zmian obecnej
wiedzy archeologicznej. Punkt ten ma zostać osiągnięty poprzez przygotowanie i sztuczne
wytworzenie trzęsień ziemi w ściśle określonych miejscach na planecie. Skutkiem tych
kataklizmów mają być nowe odkrycia archeologiczne ukazujące wszystkim ludziom "błąd"
leżący u podstaw wszystkich doktryn religijnych. Sfałszowanie tych informacji zostanie
wykorzystane w taki sposób, aby wszystkie narody zrozumiały, że ich religie zostały źle
zrozumiane i przez wieki były błędnie interpretowane. Psychologiczne przygotowania do
pierwszego kroku zostały już poczynione chociażby przez filmy takie jak: "2001: Odyseja
Kosmiczna", Serię Star Trek czy Dzień Niepodległości. Filmy takie jak Jurajski Park
poruszające temat ewolucji miały dać podstawy w dyskusji na temat tego, że słowa Boga są
kłamstwem.
To co istotne w kroku pierwszym to fakt, że trzęsienia ziemi mają mieć miejsce w precyzyjnie
wybranych regionach świata, gdzie według naukowej i archeologicznej wiedzy pogrzebane
zostały nieprzeniknione tajemnice. Wywołanie trzęsień ziemi pozwoli dotrzeć do ukrytych
obecnie obszarów wiedzy, które zdyskredytują obecne doktryny religijne. To pierwszy krok
planu - zniszczenie obecnych wierzeń Chrześcijaństwa czy Islamu na planecie przy
wykorzystaniu fałszywych "dowodów" z przeszłości.
Istnieje teoria konspiracyjna Blue Beam Project (Projekt Niebieskiego Promienia) i według
tych planów władcy świata 'odkryją' jakieś niezwykłe zwoje, w których okaże się, że
dotychczasowe wierzenia, czy w Biblię czy Koran czy inne księgi okażą się całkowicie mylne
oraz oczywiście okaże się, że jedynie w tych zwojach jest szczera Prawda. Być może zostanie
'odkryta' Arka Przymierza i to, co zostanie 'znalezione' w Arce będzie dowodem na to, że
świat mylił się w swoich wierzeniach religijnych ponieważ je mylnie interpretował.
KROK II - Wielkie Przedstawienie
Niezwykłe odkrycia archeologiczne i zmiany w postawach wiernych na całym świecie będą
tylko początkiem. Krok drugi projektu BLUE BEAM zniszczy całkowicie obecne wartości
religijne.
Drugi krok projektu BLUE BEAM obejmie gigantyczne "widowisko kosmiczne" z
trójwymiarowymi optycznymi hologramami i dźwiękiem. Projekcja laserowa wielorakich
obrazów obejmie dosłownie każdy zakątek świata. Każdy otrzyma inny obraz, zgodnie z
dominującą regionalną czy narodową kulturą. Dźwięki - głosy "Boga" rozlegać się będą w
umysłach ludzi we wszystkich językach.
Jak powstanie ta niezwykła projekcja? Obrazy przesyłane będą przez satelity, które wezmą
udział w projekcji. Ta odbędzie się na tzw. warstwie sodowej ziemskiej mezosfery, około
90km nad ziemią. Warstwa sodowa (z ang. "Sodium Layer") znajduje się w obrębie
mezosfery i składa się z niezjonizowanych atomów sodu. Grubość tej warstwy to około 5km.
[więcej informacji: http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_layer ] . Próby w tej warstwie były już
wielokrotnie przeprowadzane, a wszelkie tzw. UFO czy masowe obserwacje latających
obiektów mają być tego dowodem.
Skutkiem tych wyreżyserowanych pokazów będzie ukazanie światu nowego "Chrystusa" -
mesjasza, dla natychmiastowego wprowadzenia nowej światowej religii. Forma przekazów -
szokująca i niezwykła, wobec niczego niespodziewającego się świata sprawi, że kłamstwo
stanie się prawdą. "Nawet najbardziej światli zostaną oszukani".
Projekt przy wykorzystaniu technologii ma także pozwolić na unoszenie ogromnej liczby
202159430.002.png
ludzi w scenach niczym z wniebowstąpienia, by przenieść ich do "utopijnej krainy marzeń".
Bez wątpienia jest to alternatywne wytłumaczenie dla setek tysięcy tzw. uprowadzeń lub
wzięć, które miały miejsce na całym świecie, a które przypisuje się albo działalności obcej
formy życia, albo - co bardziej racjonalne - ma związek z nocnym paraliżem lub chorobą
psychiczną. W projekcie BLUE BEAM ludzie mają doświadczać przeżyć uprowadzenia - co
opisywane jest jako "dosłowne wyrwanie nocą z łóżka i przeniesienie do obcego statku".
Jakikolwiek opór ze strony ludzi w przyjęciu nowej wiary ma wiązać się ze stratami w
ludności na skalę jaka nigdy jeszcze nie miała miejsca na planecie. Projekt BLUE BEAM
stanowić ma także uniwersalne wypełnienie się przepowiedni starożytnych kultur czy wierzeń
o "ponownym przyjściu mesjasza" czy "apokalipsie".
W procesie projekcji wezmą udział komputery, które skoordynują pracę satelitów.
Holograficzne obrazy oparte będą na niemal identycznych sygnałach jak te wykorzystywane
do produkcji obrazu lub hologramu o głębokiej perspektywie z wykorzystaniem fal
akustycznych ELF, VLF i LF i zjawisk optycznych.
W skrócie samo zjawisko holografii można opisać jako otrzymywanie 3-wymiarowych
obrazów przy wykorzystaniu wzoru interferencji pomiędzy 2 falami światła.
Aby uzyskać hologram należy podzielić wiązkę światła laserowego na dwie części za pomocą
płytki szklanej. Pierwsza (wiązka przedmiotowa) oświetla przedmiot, po odbiciu którego pada
na kliszę fotograficzną, natomiast druga (wiązka odniesienia) pada na kliszę bezpośrednio lub
po odbiciu od płaskiego zwierciadła kierującego ją na kliszę. W ten sposób otrzymuje się
kliszę zwaną hologramem. [źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Holografia ]
Hologram może zostać wykorzystany do odtworzenia 3-wymiarowego obrazu przedmiotu.
Odnosząc się do raportu kanadyjskiego badacza Serge Monast, w projekcie BLUE BEAM
holografia pozwoli na wytworzenie obrazów bezpośrednio na niebie. Z pomocą komputerów,
animacji, forma pokazu da wrażenie, że ten pochodzi z kosmosu, a ludzie będą "wiedzieć", że
mesjasz powrócił.
Naukowe badania i teorie spiskowe
Program "Gwiezdnych Wojen"
Kiedy połączymy założenia projektu BLUE BEAM z prowadzonym programem tzw.
"Gwiezdnych Wojen" otrzymamy kombinację promieniowania elektromagnetycznego i
hipnozy, które stały się tematem intensywnych badań. W roku 1974 badacz G. F. Shapits na
jednym z seminariów naukowych powiedział: "W tym badaniu zostanie dowiedzione, że
wymawiane słowa hipnotyzera mogą być przekształcone na zapis elektromagnetyczny
wprowadzony bezpośrednio do ludzkiego mózgu, bez potrzeby wykorzystywania
jakiegokolwiek urządzenia odbiorczego czy kodującego, a także bez udziału osoby będącej
podatną na sugestie, mającą świadomą kontrolę nad otrzymywanymi informacjami. Możemy
oczekiwać, że usprawiedliwione zachowanie tej osoby odbędzie się bez udziału wolnej woli."
Czym tak naprawdę zajmuje się program "Gwiezdnych Wojen" prowadzony przez rząd USA
od niemal 25 lat? Pomijając charakter jego działalności warto przyjrzeć się liście 22 badaczy
SDI - (program realizowany w ramach projektu "Gwiezdne Wojny" - America's Strategic
Defense Initiative), którzy zginęli w dziwnych niewyjaśnionych okolicznościach w latach
1982 - 1988.
Profesor Keith Bowden, naukowiec - wypadek samochodowy (1982r.)
Podpułkownik Anthony Godley, ekspert d.s. obrony - zaginiony (1983r.)
Roger Hill, projektatn systemów radarowych - zastrzelony (1985r.)
Jonathan Walsh, ekspert d.s. cyfrowej komunikacji - śmierć na skutek upadku z wysokości
(1985r.)
Vimal Dajibhai, informatyk programista - śmierć na skutek upadku z wysokości (1986r.)
Ashaad Sharif, analityk komputerowy - ścięcie (1986r.)
Richard Pugh, konsultant d.s. komputerów Ministerstwa Obrony - śmierć na skutek uduszenia
(1987r.)
John Brittan, ekspert d.s. energetyki - śmierć na skutek uduszenia (1987r.)
Victor Moore, inżynier projektant - przedawkowanie narkotyków (1987r.)
Peter Peapell, naukowiec - śmierć na skutek uduszenia (1987r.)
Edwin Skeels, inżynier - śmierć na skutek uduszenia (1987r.)
David Sands, menadżer projektów satelitarnych - wypadek samochodowy (1987r.)
Stuart Gooding, naukowiec - wypadek samochodowy (1987r.)
George Kountis, analityk d.s. systemów eksperymentalnych - wypadek samochodowy
(1987r.)
Mark Wisner, inżynier oprogramowania - śmierć na skutek uduszenia (1987r.)
Michael Baker, ekspert d.s. cyfrowej komunikacji - wypadek samochodowy (1987r.)
Frank Jennings, ekspert d.s. broni elektronicznej - zawał serca (1987r.)
Russel Smith, laborant, technik - śmierć na skutek upadku z wysokości (1988r.)
Trevor Knight, informatyk - śmierć na skutek uduszenia (1988r.)
John Ferry, asystent dyrektora d.s. marketingu - śmierć na skutek porażenia prądem (1988r.)
Alistair Beckham, inżynier oprogramowania - śmierć w skutek porażenia prądem (1988r.)
Andrew Hall, inżynier - śmierć na skutek uduszenia (1988r.)
Jedna z teorii mająca wyjaśnić okoliczności śmierci wymienionych wyżej specjalistów, z
których każdy był zdrowym psychicznie człowiekiem mówi, że Rosjanie stworzyli tzw.
"promień śmierci", który doprowadził naukowców do popełnienia samobójstwa. Wynalazek
miał rzekomo wytwarzać fale dźwiękowe interferujące z falami mózgowymi, powodując w
rezultacie dziwne zachowania, w tym stany ciężkiej depresji prowadzącej do samobójstwa.
Pełny artykuł na ten temat znaleźć można na stronie [ http://www.fiu.edu/~mizrachs/sdi-
Neurofonia
Tematyka neurofonii jest obecnie mało znana, choć zjawisko to udokumentowano a sam
proces opatentowano już w roku 1968. Neurofonia pozwala na wykorzystanie zupełnie innego
kanału w procesie dostarczania informacji do ludzkiego mózgu. Znane nam zjawisko słuchu
polega na stymulacji ucha środkowego poprzez wibracje. Kiedy głos dociera do ucha
środkowego wibracje zamieniane są na impulsy nerwowe przy wykorzystaniu tzw. narządu
Cortiego. Impulsy te docierają następnie do ośrodka nerwowego w naszym mózgu, który
odpowiada za słuch. Tak w skrócie wygląda proces "odbierania fal dźwiękowych".
Neurofonia pomija ten kanał całkowicie.
W 1958 roku, Dr. Flanagan - ówcześnie w wieku 14 lat, wynalazł transmiter radiowy, który
wykorzystywał ludzki mózg jako odbiornik. Urządzenie transmitowało sygnały akustyczne
202159430.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin