Robimy legalnego Windowsa Testy WGA.txt

(0 KB) Pobierz
1. Uruchom z linii polece�: regedit
2. Odszukaj ci�g: HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\Current
Version\WPAEvents\
3. Otw�rz warto��: OOBETimer
4. Skasuj pierwsze dane np. "ca" lub "ff" kliknij OK.
5. Zamknij program.
6. Uruchom z linii polece�: %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
7. Wybierz drug� mo�liwo�� aktywacji za pomoc� telefonu i kliknij przycisk.
Zmie� klucz produktu.
8. Wpisz tego CD-KEYa: DP7CM-PD6MC-6BKXT-M8JJ6-RPXGJ
9. Naci�nij aktualizuj.
10. Zrestartuj komputer.
11. aby przekona� si� czy aktywacja si� uda�a wejd� na t� stron�:
http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=pl&PartnerID=4 i sprawd� oryginalno�� systemu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin