The Simpsons - 21x04 - Treehouse of Horror XX.txt

(16 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode LABF14|Treehouse of Horror XX
{352}{383}Na lito��...
{501}{535}Halloween:
{539}{616}jedyna tak noc, kiedy mo�emy|chodzi� swobodnie po ulicach.
{645}{671}Hej, cieniasy.
{675}{723}Dzwonili z Klasyki film�w Turnera.
{727}{776}Chc� zwrotu kostium�w.
{836}{887}My cieniasy?
{891}{930}Wiem jak zaradzi�|temu problemowi.
{934}{971}Do sklepu z kostiumami.
{1343}{1387}Przyjaciele Homera?
{1391}{1417}To nie s� moi przyjaciele.
{1421}{1461}Przynie�li�my gorza��.
{1465}{1509}Gorza�a!
{1513}{1551}W�a�cie!|W�a�cie!
{1778}{1807}Dobre!
{1811}{1850}Piwo dobre.
{1854}{1904}Ty dobra.
{2124}{2213}M�wi�e�, �e dzi� wychodzisz,|aby zabija� dzieci.
{2217}{2239}Tak by�o,
{2243}{2305}jednak przy wyj�ciu natkn�li�my si�|na starego kumpla, tego no--
{2309}{2339}mojego kumpla!
{2343}{2389}Dzi� b�dziesz ssa�|swoj� w�asn� krew.
{2393}{2421}Bierzcie ich, dziewcz�ta!
{2498}{2519}Niedobry Wilk!
{2523}{2544}Niedobry!
{2548}{2580}Wyluzujcie, moje panie.
{2584}{2635}To nie zdrada,|gdy� jest w kostiumie!
{2639}{2677}Nie w twarz!
{3047}{3114}"M" JAK MORDERSTWO|ALBO NACI�NIJ # ABY POWR�CI� DO G�. MENU
{3118}{3180}Pora og�osi� reprezentanta naszej klasy
{3184}{3229}w Narodowym Zlocie Czytelnik�w.
{3233}{3275}/Zaczyna si�.
{3279}{3343}/M�j wyb�r to...|Hubert Wong!/
{3347}{3370}Co...?
{3374}{3411}Hura dla Innej-Twarzy!
{3415}{3460}Gratuluj�, Hubert.
{3464}{3511}A mo�e powinnam pogratulowa�|twojemu korepetytorowi:
{3515}{3567}Amelii,|z Fabryki Zada� Domowych!
{3571}{3609}Twoje zwyci�stwo jest splugawione!
{3613}{3662}- Gwiazdka! Gwiazdka!|- Lisa,
{3666}{3693}nie bierz tego do siebie.
{3697}{3751}Niemal wcale nie zastanawia�am|si� nad t� decyzj�.
{3755}{3791}Gwiazdka! Gwiazdka!
{3795}{3819}Gwiazdka!
{3902}{3944}Lisa Simpson w kozie?!
{3948}{4010}Horoskop powiedzia� mi, �e dzi�|spotka mnie co� interesuj�cego,
{4014}{4057}ale wydawa�o mi si�,|�e to chodzi o sam horoskop!
{4061}{4112}G�upia panna Hoover.
{4187}{4220}S�ysza�em o twojej|scysji z Hoover.
{4224}{4251}Nauczyciele s� najgorsi, co nie?
{4255}{4283}Nie chc� o tym rozmawia�.
{4287}{4331}S�uchaj, jeste� bystra.
{4335}{4369}Na pewno lubisz pomys�y.
{4373}{4396}No.
{4400}{4457}W�a�nie wpad� mi do|g�owy taki zwalisty!
{4461}{4520}A co gdyby� ty odegra�a si�|za mnie na Krabappel,
{4524}{4586}a ja za ciebie na Hoover?
{4590}{4614}Na krzy�!
{4618}{4639}Ciekawe.
{4643}{4714}Bez �adnego oczywistego powodu|nikt nie podejrzewa�by nas.
{4718}{4756}Dok�adnie! Na krzy�!
{4760}{4792}- Stoi?|- Dzi�ki,
{4796}{4818}ale nie skorzystam.
{4822}{4849}Je�li powiem "na krzy�"|raz jeszcze,
{4853}{4878}- to zmienisz zdanie?|- S�uchaj,
{4882}{4912}jeste� bardzo natarczywy,|ale ja...
{4916}{4943}- Na krzy�!|- Wchodz� w to.
{5341}{5387}Bart, masz ju� jakie� alibi?
{5391}{5420}Tak. Jestem na meczu tenisa.
{5424}{5460}Ludzie zapami�taj� ci�?
{5464}{5509}Jestem tego pewien.
{5736}{5791}Halo?
{5792}{5836}Zosta�am zdzwonkowana!
{5876}{5898}Na krzy�.
{5993}{6059}Szkoda, �e nie widzia�e�|miny Krabappel!
{6063}{6113}A ty, �e nie widzia�a�|miny Hoover.
{6117}{6137}W zasadzie
{6141}{6160}oto ona.
{6203}{6234}Zabi�e� j�?
{6238}{6269}Tak. Tak si� um�wili�my.
{6273}{6301}Nigdy nie powiedzia�am "zabi�"!
{6305}{6334}Tak, bo jeste� bystra.
{6338}{6386}Nie m�wi si� "zabi�",|tylko "figiel."
{6390}{6426}Jak wtedy, gdy mama i tata|m�wi� "poprzytula� si�"
{6430}{6452}to znaczy tak naprawd�
{6456}{6492}"zamknijmy drzwi i obejmijmy si�."
{6496}{6553}Nie zabi�am pani Krabappel!
{6557}{6605}Tylko zadzwoni�a� i zwia�a�?
{6609}{6653}Tak, dzwonkowy prezent!
{6657}{6710}"Ding-dong-ditch"|oznacza, �e j� zabi�a�,
{6714}{6763}a potem wrzucasz|zw�oki do rowu.
{6767}{6820}Jezu, poczytaj ksi��k�.
{6824}{6849}Jeste� potworem!
{6853}{6894}Umowa to umowa, siostrzyczko.
{6898}{6954}Jutro po szkole, id� do jej domu i zr�b jej t. p.|[obrzuci� dom papierem toaletowym]
{6958}{6994}Tylko tyle?|Tylko t. p.?
{6998}{7033}Tak, tortury i palenie.
{7037}{7082}A potem pozb�d� si� cia�a|i b�dziemy kwita.
{7086}{7121}Chyba zwymiotuj�.
{7426}{7488}Przytrzymaj to ostrze,|�eby mi nie podci�o gard�a.
{7538}{7564}No chod�.
{7568}{7599}Ufam ci bezgranicznie.
{7774}{7811}Potnij j� jak obwarzanek!
{7815}{7845}Ju� mam!
{7849}{7865}Dzi�ki, Lisa.
{7866}{7906}Ostatnie co bym chcia�a,|to zosta� pokrojon� na dwie cz�ci--
{7907}{7942}wiesz, jak obwarzanek.
{8057}{8097}NA KRZY�
{8166}{8184}Bart?
{8188}{8216}Czeka�em na ciebie...
{8234}{8274}w mi�dzyczasie pr�buj�c wykombinowa�|jak dziewcz�ta sikaj�.
{8338}{8366}Bart, nie mog�am tego zrobi�!
{8370}{8399}Musi by� jakie� inne wyj�cie.
{8403}{8449}A mo�e pomog� ci w zadaniu domowym?
{8453}{8477}Nie dam ci odpowiedzi,
{8481}{8534}jednak u�ycz� narz�dzi,|kt�re pomog� ci znale�� odpowied�.
{8538}{8566}Mowy nie ma.
{8570}{8602}Albo zajmiesz si� Krabappel,
{8606}{8677}albo wo�ny Willie powie,|�e ci� widzia�, jak zabi�a� pann� Hoover.
{8681}{8707}Dlaczego Willie mia�by to zrobi�?
{8711}{8737}Powiedzmy,
{8741}{8778}�e jest mi winien przys�ug�.
{8834}{8857}Na krzy�!
{8861}{8901}W krat�, jak materia�|na moim kilcie!
{8905}{8933}Nie masz na sobie|�adnego kiltu.
{8971}{8987}No dobra, Bart.
{8991}{9022}Chyba nie mam innego wyboru.
{9026}{9059}Musz� zabi�...
{9072}{9091}ciebie!
{10042}{10077}/Lody!
{10307}{10327}No dalej, zr�b to.
{10331}{10357}W niczym si� ode mnie nie r�nisz.
{10365}{10393}Jeste�my stworzeni z tego samego dna.
{10397}{10446}M�wi si� De-eN-A, kretynie.
{10450}{10483}I nie jeste�my tacy sami.
{10487}{10545}Nie jestem morderczyni�|i nigdy tego nie zrobi�!
{10679}{10707}�wietna robota, Lisa!
{10711}{10758}To by� wypadek, przysi�gam!
{10762}{10808}Jasne, wypadek.
{10834}{10898}Ay carumba, ty ma�y smarkaczu.
{11113}{11143}Jeste�my w�a�nie przy Krustyburgerze|na premierze
{11147}{11191}bardzo wyczekiwanego|"Hamburgera w kratk�."
{11195}{11226}Krusty, co mo�esz nam powiedzie�
{11230}{11278}o tej nowej fantastycznej kanapce?
{11282}{11320}Mi�o, �e o to pytasz, Kent.
{11324}{11340}Zaczynamy
{11344}{11400}/od wo�owiny klasy A,|kt�r� karmimy inne krowy,/
{11404}{11471}/nast�pnie je zabijamy|i te nieprzyzwoite wyniki/
{11475}{11513}/podajemy na siedmioziarnistej|bu�eczce./
{11517}{11554}Hamburger w kratk�!
{11583}{11603}Matma si� przydaje!
{11607}{11641}Krowy zjadaj�ce krowy!
{11645}{11680}C� za potworno��!
{11684}{11710}Lisa,
{11714}{11741}jeste� wegetariank�,
{11745}{11795}jednak te krowy postanowi�y inaczej.
{11799}{11861}W tym momencie, szcz�liwiec w mojej|osobie b�dzie pierwszym cz�owiekiem,
{11865}{11942}kt�ry skosztuje tej smacznej zbrodni|przeciwko naturze.
{11975}{12000}Soczysty, bogaty smak,
{12004}{12044}z domieszk�...
{12156}{12195}To moja r�ka, ty g�upi...
{12384}{12439}NIE W�CIEKAJ SI�, LUDZKA RASO
{12447}{12523}28 DNI PӏNIEJ...
{12557}{12623}Ma�a podpowied�: lepiej by�oby,|gdyby�cie mnie umyli przed zjedzeniem mnie.
{12627}{12675}Dzi�kuj�.
{12698}{12734}Prze�uwacze dorwa�y Moe!
{12738}{12773}Nie pomo�emy mu.
{12777}{12848}Nie mamy poj�cia co za odra�aj�ce|stwory mog� tam si� czai�!
{12852}{12894}Wpu��cie mnie, prosz�!
{12921}{12950}A sk�d wiadomo,|�e nie jeste� prze�uwaczem?
{12954}{13017}Jestem twoim ojcem|i prosz� ci� o pomoc!
{13021}{13074}Nic nie rozumiem z tego,|co m�wi ten prze�uwacz!
{13193}{13214}G�odny.
{13218}{13252}Bardzo g�odny.
{13256}{13286}Nie ma nic do jedzenia.
{13290}{13333}Poza tym.
{13337}{13405}Musi tam by� co� smacznego|do zjedzenia.
{13620}{13658}Hamburger!
{13885}{13929}Bart zjad� ska�onego hamburgera!
{13933}{13971}Zdziel� go t� ksi��k�!
{14021}{14035}Tato!
{14039}{14081}Nie! To ostatnia ksi��ka na �wiecie!
{14085}{14110}Naprawd�?
{14114}{14146}Tak! To--
{14150}{14176}Dalej.
{14203}{14223}Czekaj!
{14227}{14267}Ten hamburger mnie nie przemieni�!
{14271}{14306}Nie jestem prze�uwaczem!
{14310}{14341}O m�j Bo�e.
{14345}{14399}Skoro Bart zjad� hamburgera|i nic mu si� nie sta�o,
{14403}{14496}to mo�e on nosi w sobie klucz|do szczepionki anty-prze�uwaj�cej!
{14540}{14597}Musimy w takim razie broni� tego ch�opca|przed ka�dym niebezpiecze�stwem!
{14618}{14642}Lepiej zadzwoni� po doktora Hibberta.
{14732}{14781}Wydaje mi si�, �e Bart|m�g�by by� odporny--
{14785}{14832}by� genetycznym "wybra�cem,"|je�li mo�na tak to uj��.
{14868}{14896}/Je�li tak jest,|to tajemnica zamkni�ta
{14900}{14963}w jego krwi by�aby kluczem|do uratowania ludzko�ci.
{14967}{15002}Musicie go dostarczy� natychmiast
{15006}{15044}do bezpiecznej strefy,|na peryferiach miasta.
{15048}{15120}/Je�li spotkacie moj� �on�,|powiedzcie jej, �e j� kocham./
{15124}{15165}To znaczy mam powiedzie�,|�e ja j� kocham?
{15169}{15197}Czy ja ci� rozumiem?
{15266}{15312}Po prostu przybij� jej pi�tk�.
{15423}{15490}Pami�tajcie, �adnych odg�os�w.
{15555}{15614}Stary, ale mi�y wiaterek!
{15740}{15770}Do schronu!
{15774}{15807}Nie mamy schronu!
{15811}{15847}Do schronu przy sklepie!
{16006}{16058}Chod�cie ze mn�,|je�li chcecie prze�y�.
{16110}{16188}Kolejny polityk,|kt�ry nie potrafi dotrzyma� obietnic.
{16218}{16237}T�dy.
{16255}{16311}Ten dzie� robi si� coraz|bardziej szalony.
{16632}{16685}Apu, jak przetrwa�e�?
{16689}{16721}Jestem wegetarianinem,
{16725}{16775}nie spo�ywam �adnych ska�onych|hamburger�w,
{16779}{16849}a b�d�c sklepikarzem,|jestem uzbrojony po z�by.
{16931}{16982}My te� potrzebujemy okien!
{17138}{17163}Zastrzel j�!
{17225}{17253}Nie mog�.
{17257}{17288}To matka chrzestna Lisy.
{17292}{17322}Odpokutujesz w piekle!
{17326}{17352}Chyba tak.
{17727}{17749}Co do...?
{17768}{17790}Wyjd� i popchn�.
{17794}{17868}Za wszelk� cen� Bart musi|dotrze� do bezpiecznej strefy.
{18051}{18123}Apu szlachetnie post�pi�,|�e odda� za nas �ycie.
{18127}{18152}Gdzie idziecie?!
{18156}{18212}Mieli�cie czeka� na dole na mnie!
{18559}{18595}Nie widz� �adnej bezpiecznej strefy.
{18599}{18626}Zagrajmy w gr�.
{18630}{18680}Kt...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin