Free MCBOOT - instrukcja instalacji.txt

(2 KB) Pobierz
Co potrzebne? 
I. Playstation 2 z swap magic Cd (lub je�li mamy koleg� z chipem mo�emy na jego konsoli stworzy� MC_boota) 
II. Karta pami�ci (oko�o 1,6MB miejsca). 
III. Pendrive (mnie dzia�a� 8GB, jednak s�ysza�em �e innym dzia�a tylko 1GB) 
IV. Obraz z programem "UlanchElf" - gotowe iso do wypalenia na CD 
V. Program "Free_McBoot" - wersja 1.8 po rozpakowaniu wrzucamy na pendriva. 
VI. Program "ESR disc patcher" - s�u�y do patchowania gier PS2 (patchowanie wykonujemy na PC :])
Zaczynamy 

Krok po kroku... 
1. Wk�adamy Swap Magic CD i odpalamy gotow� p�yt� z punktu IV, uka�e si� nam okno uLanchElf (UWAGA! ZATWIERDZAMY "o" A NIE "X")
a) Podpinamy nasz� przygotowan� pami��. 
b) Wciskamy raz O, teraz uka�e nam si� przegl�darka.
c) Wybieramy "mass" (jest to nasz pendrive) potem folder "Free_McBootv1.8" i odpalamy FREE_MCBOOT.ELF. po chwili widzimy instalator MC_boot. 
2. Z zak�adek na g�rze wybieramy "normal instal" nast�pnie dwa razy OK. (Je�li wyst�pi jaki� problem, sformatuj Magic Gate i spr�buj ponownie zainstalowa�)
a) Po chwili zaczyna si� instalacja, czekamy oko�o 1 minuty do p�ki nie wy�wietli si� "instalacja zako�czona sukcesem". 
b) Wy��czamy konsol� wyci�gamy p�yt� i pendriva. 
3. W��czamy konsol� zamiast, tradycyjnego ekranu zobaczymy ekran "Free Mc Boot" z opcji wybieramy "Free Mc Boot Configuraton". 
a) Nastepnie "configure ESR path" ustawiamy na mc0:/boot/ESR_beta_r9a_dvdv_direct.elf zatwierdzamy i wracamy wy�ej.
b) Wybieramy "configure OSD options" naje�d�amy (nie wchodzimy) na "configure item 1". 
c) Strza�k� w prawo zmieniamy na "configure item 2" wchodzimy i w "path 1" ustawiamy "mc0:/boot/ESR_beta_r9a_dvdv_direct.elf" i powr�t w g�r�. 
d) Strza�k� w prawo zmieniamy na "configure item 4" wchodzimy i wy�wietli nam si� w tytule "Simple Media System" w "path 1" ustawiamy "mc0:/boot/Sms281.elf" i powr�t w g�r�. 
e) Strza�k� w prawo zmieniamy na "configure item 5"wchodzimy i w "path 1" kasujemy �cie�k� za pomoc� O. 
f) Powracamy do pierwszego ekranu "Free Mc Boot Configurator" i tam wciskamy "Save cnf to mc0" na g�rze pojawi si� napis "saved" 

Po w��czeniu konsoli b�dziemy widzieli nasze menu McBoot wi�c program: 
- "uLanchElf" - menad�er plik�w naszej konsoli (mo�emy kopiowa� nasze save na pendrive, dodawa� programy do Free MCBoot),
- "ESR" - uruchamia "kopie zapasowe" naszych gier,
- "Simple Media System" - odtwarzacz film�w i muzyki, tak�e z pendrive :]

The end...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin