KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY.doc

(64 KB) Pobierz
Szacowanie ryzyka zawodowego

 

Zakład

 

Stanowisko pracy:

 
 

Data przeprowadzenia oceny:

 

 

 

L.p.

Zagrożenie

Risk Score

PN-N-18002

Kategoria ryzyka

Ciężkość szkód / C

Ekspozycja / E

Prawdopodobieństwo / P

Oszacowanie ryzyka WR=CxExP

Prawdopodobieństwo

Ciężkość szkód

Wynik pomiaru

 

Oszacowanie ryzyka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin