Skarga Piotr - Żywoty Świętych Pańskich.pdf

(1140 KB) Pobierz
1 stycznia
Żywoty Świętych
Święci Pańscy
Marzec
Lipiec
Na podstawie:
„Leksykon Świętych”, Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
„Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień”
Według Kalendarza Rzymskiego opracował O. Hugo Hoever SOCiest
Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1985
“Leksykon Świętych” jest książką dla każdego, kto nosi imię. Swoim życiem święci wyznaczyli granicę,
do której człowiek może wzlecieć w człowieczeństwie. Wedle uproszczonego schematu byli dobrzy od
pierwszego oddechu aż po ostatni. Faktycznie byli ludźmi wewnętrznych zmagań ze sobą, często z oto-
czeniem. Nie pozbawieni wad. Wybitni myśliciele, pisarze, artyści, społecznicy, reformatorzy, politycy,
uczeni, ludzie prości - geniusze serca i poświęcenia. Występowali przeciw niewolnictwu, nieśli oświatę,
zakładali pierwsze bezpłatne szpitale i pierwsze uniwersytety, przyznawali kobietom należne im miejsce
w społeczeństwie. Ewangelia była im światłem i siłą, prowadziła i odradzała. Czasami proponowane
przez nich wzory życia bywają nieaktualne, jednak niektóre z nich powracają z nową wyrazistością. Ich
droga podobna do naszej - zmieniły się tylko pojazdy, stroje i rekwizyty. Każda epoka czy okres historii
miały swojego świętego, który wyciskał piętno na ich duchowości, kulturze, cywilizacji. Oni współtwo-
rzyli Europę, świat. Aureola, jaką się legitymują, jest odblaskiem dobra, któremu się oddali. W uznaniu
cnót otrzymali najwyższe wyróżnienie, jakie Kościół nadaje po dziś dzień.
Pojawiali się, gdy panowało zło, aby je przezwyciężać lub łagodzić. Brali na siebie ciężar swoich trud-
nych czasów. Częstokroć nie pojmujemy ich roli, cierpień, doświadczeń, ponieważ zbyt powierzchownie
patrzymy na odległą i niedawną przeszłość. Problem ich świętości jest tajemnicą. Nie sposób dotrzeć do
tego, co w nich najgłębsze i najistotniejsze. Wśród rozlicznie przypisywanych im cudów pewne jest, że
“jedynym cudem, jakiego dokonali, było ich własne życie”, jak napisała Phyllis McGinley. Ich tropem
idą następni - współcześni święci, którzy znoszą prześladowanie, występują przeciw krzywdzie, zajmują
się narkomanami i chorymi na AIDS, uczą czytania analfabetów, doglądają starych i nieszczęśliwych,
opatrują rannych na polach bitew. Żyją wśród nas. Rozmawiamy z nimi, podajemy im dłonie na powita-
nie lub słuchamy, co mówią. Ogromna większość z nich nigdy nie będzie wyniesiona na ołtarze. Jednak
bez wątpienia wśród nich są i nasi bliscy, znajomi. Książka ta ma swoją historię. Kiedy po raz pierwszy
zwrócono się do mnie z prośbą o napisanie tekstu o świętych, odmówiłem. Podczas drugiej wizyty za-
cząłem się nieco wahać, ale nadal nie byłem przekonany. I wtedy wydarzyła się dziwna rzecz. Byłem
265881308.002.png
Żywoty Świętych
umówiony na rozmowę z pewną osobą. Przyszła wkrótce po moim spotkaniu z Wydawcami. Już na po-
czątku wizyty rozwinęła aksamitną materię i wyjęła z niej jakiś przedmiot. “Pragnę księdzu przekazać ten
upominek” - powiedziała wręczając mi zawiniątko. Kiedy rozpakowałem je, oczom moim ukazał się
piękny relikwiarz. W srebrnej XVIII-wiecznej ramce za kryształowym szkłem znajdowały się relikwie
prawie stu Świętych! Ich drobne cząstki uszeregowano w kolejności kalendarzowej - na każdy dzień
kwietnia, maja i czerwca. Zapewne jest to część większej całości. Relikwiarz składał się z czterech części
- zimowej, wiosennej, letniej i jesiennej. Mnie dostała się właśnie wiosenna. Byłem głęboko poruszony
darem. Razem z ofiarodawczynią przyszło stu Świętych. Ona wyszła. Oni pozostali. Podjąłem pracę, a jej
owoc składam w ręce Czytelnika. Niniejsza publikacja prezentuje świętych i błogosławionych Kościoła
katolickiego, którzy mają szczególne znaczenie w jego historii, duchowości oraz w kulturze Europy.
Uwzględnia wszystkich świętych i błogosławionych w Polsce. Odwołuje się do onomastyki - nauki o
znaczeniu i pochodzeniu imion - podając krótką charakterystykę identyfikującą osobę, do hagiografii
przywołującej świętych, którzy nosili to imię i je “uświęcili” swoim życiem, do ich żywotów oraz do
krótkiej refleksji nad ich ikonografią i atrybutami. Kult świętych sięga II wieku, kiedy oddawano cześć
męczennikom tamtego czasu. “Dzień śmierci” był dniem ich narodzin dla nieba - “dies natalis, natalicia-
e”, stąd tradycja Kościoła przejęła ten zwyczaj i uczyniła go dniem Świętego. Jego dzień jest zazwyczaj
obchodzony jako dzień imienin. Jednak nie zawsze jest możliwe dokładne ustalenie owej daty, zwłaszcza
w życiu dawnych męczenników i świętych. Źródłem zamieszania były różne lokalne kalendarze - marty-
rologia, synaksaroa, redagowane niezależnie od siebie, a także wpisywanie dat przeniesienia relikwii da-
nego świętego (translacji) lub złożenia go w ołtarzu albo na innym honorowym miejscu (elewacji). Kult
świętego oznaczał miejscowy biskup. Spontaniczny kult stopniowo został ujęty w ściślejsze normy kano-
niczne. Obrzęd oficjalnej kanonizacji wywodzi się ze średniowiecza. Pierwszy dekret papieski o kanoni-
zacji sięga 993 roku. Kościół Wschodu i Zachodu oddaje wspólnie cześć świętym wyniesionym przed
rokiem 1054. Istnieje także pewien wspólny kanon świętych, aniołów i postaci biblijnych. Ostatnią próbę
uporządkowania kalendarza świętych, przywracającą ich właściwe miejsce - dies natalis, podjęto po So-
borze Watykańskim II (1969). Beatyfikacja dozwala na kult lokalny, w danym kraju lub regionie. Kano-
nizacja, akt ogłoszenia świętego, dozwala na kult w całym Kościele katolickim.
[...]
Postaci świętych stanowiły niewyczerpane źródło nie tylko chrześcijańskiej wiary, ale i artystycznej in-
spiracji. Ikonografia hagiograficzna ma w sztuce szczególne miejsce i sobie właściwy język. Poprzez
atrybuty wypowiada osobę świętego lub szczególne fragmenty z jego życia, jego duchowość lub działal-
ność. Praca niniejsza po raz pierwszy w Polsce, prezentując świętych przywołuje szerzej ich bogatą iko-
nografię, uwzględnia także właściwe im atrybuty i symbole.
Święci żyją w Bogu. Są mieszkańcami nieba. Nadal stanowią pouczenie, przykład, zachętę. Można i trze-
ba odwołując się do nich, bliskich nam nie tylko imieniem, prosić ich o pomoc i wstawiennictwo u Boga.
Są bowiem prawdziwie wiernymi przyjaciółmi.
Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski
265881308.003.png
Żywoty Świętych
Kalendarz zawiera żywoty w układzie kalendarzowym
według martyrologium rzymskiego
Św. Adam
24 grudnia
Św. Adelajda +999
16 grudnia
Św. Agapit I pp. +536
22 kwietnia
Św. Agata +251
5 lutego
Św. Agnieszka +305
21 stycznia
Św. Agnieszka z Montepulciano +1317
20 kwietnia
Św. Agnieszka z Pragi +1282
6 marca
Św. Albert +1214
14 września
Św. Albert - Adam Chmielowski +1916
17 czerwca
Św. Albert Wielki +1280
15 listopada
Św. Albin
1 marca
Św. Aleksander +328
26 lutego
Św. Aleksander Sauli +1592
11 października
Św. Aleksandra
20 marca
Św. Aleksy + V w.
17 lipca
Św. Aleksy Falconieri +1310
17 lutego
Św. Alfons Maria Liguori +1787
1 sierpnia
Św. Alfons Rodriguez +1617
31 października
Św. Alina z Forest +640
17 czerwca
Św. Alojzy Gonzaga +1591
21 czerwca
Bł. Alojzy Orione +1940
12 marca
Bł. Amadeusz +1472
30 marca
Św. Ambroży +397
7 grudnia
Św. Anastazja +67
15 kwietnia
Św. Anastazy + 401
19 grudnia
Św. Andrzej +1374
4 lutego
Św. Andrzej Ap. +70
30 listopada
Św. Andrzej Bobola +1657
16 maja
Św. Andrzej Kim Taegon +1839
20 września
Śwśw. Andrzej Świerad i Benedykt +1030, 1033/1037?
13 lipca
Św. Aniela +1309
4 stycznia
Św. Aniela Merici +1540
27 stycznia
Bł. Aniela Salawa +1922
9 września
Św. Anna + I w.
26 lipca
Św. Antoni +356
17 stycznia
Bł. Antoni Chevrier +1879
2 października
Św. Antoni Maria Claret +1870
24 października
Św. Antoni Maria Zaccaria +1539
5 lipca
Św. Antoni Peczerski +1073
10 lipca
Św. Antoni z Padwy +1231
13 czerwca
Św. Anzelm +1109
21 kwietnia
Św. Apolonia +248/249
9 lutego
Św. Arkadiusz +305
12 stycznia
Św. Atanazy Wielki +373
2 maja
Św. Adrian +710
9 stycznia
265881308.004.png
Żywoty Świętych
Św. Atanazy z Athos +1003
5 lipca
Św. August Schoeffler +1851
1 maja
Św. Augustyn z Canterbury +604/605?
28 sierpnia
Św. Aureliusz + V w.
26 kwietnia
Św. Bakchus + III/IV w.
Św. Barbara +306
7 października
Św. Barnaba Ap. +60
11 czerwca
Św. Bartłomiej Ap. + I w.
24 sierpnia
Św. Batylda
30 stycznia
Św. Bazyli +379
2 stycznia
Św. Beata + III w.
8 marca
Bł. Beatricze d'Este +1226
10 maja
Św. Beda +735
25 maja
Św. Benedykt (Baducinga)
12 stycznia
Św. Benedykt +547
11 lipca
Śwśw. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak, Krystyn +1003
13 listopada
Bł. Benedykt XI pp. +1304
7 lipca
Św. Benedykt Józef Labre +1783
16 kwietnia
Św. Benedykt z Anianu +821
12 lutego
Św. Beniamin +424
31 marca
Bł. Benigna +1241
20 czerwca
Bł. Benwenuta Bojani +1292
30 października
Św. Bernadeta Soubirous +1879
16 kwietnia
Św. Bernard +1081
15 czerwca
Św. Bernard z Clairvaux +1153
20 sierpnia
Św. Bernardyn ze Sieny +1444
20 maja
Św. Bernardyn Realino +1616
2 lipca
Św. Błażej +316?
3 lutego
Bł. Bogumił +1183
10 czerwca
Bł. Bolesława Lament +1946
29 stycznia
Św. Bonawentura +1274
15 lipca
Św. Bonifacy +305
14 maja
Św. Bonifacy Winfryd +754
5 czerwca
Bł. Bronisława +1259
1 września
Św. Bruno(n) Bonifacy z Kwerfurtu +1009
12 VII
Św. Brunon Kartuz +1101
6 października
Św. Brygida +1373
23 lipca
Św. Brygida z Kildar +523
1 lutego
Św. Cecylia + II/III w.
Św. Cezary z Nazjanzu +369
22 listopada
Św. Chryzant +283/284?
25 października
Św. Cyprian +258
16 września
Św. Cyryl +869
14 lutego
Św. Cyryl Aleksandryjski +444
27 czerwca
Św. Cyryl Jerozolimski +386
18 marca
Bł. Czesław +1242
20 lipca
Św. Augustyn +430
27 maja
4 grudnia
25 lutego
265881308.005.png
Żywoty Świętych
Św. Damazy I pp. +384
11 grudnia
Św. Damian + III w.
26 września
Św. Daria +283/284?
25 października
Św. Dionizy +180
8 kwietnia
Św. Dominik +1221
8 sierpnia
Św. Dominik Savio +1857
9 marca
Św. Donacjan i Rogacjan + III w.
24 maja
Św. Donat +875/8777
22 października
Św. Dorota +305
6 lutego
Bł. Dorota z Mątowów +1394
25 czerwca
Św. Edgar Spokojny +975
8 lipca
Św. Edmund Campion +1581
1 grudnia
Św. Edward +978
18 marca
Św. Edward Wyznawca + 1066
12 października
Św. Efrem +373
9 czerwca
Św. Egwin +717
30 grudnia
Św. Elżbieta Anna Saton
4 stycznia
Św. Elżbieta + I w.
5 listopada
Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej +1906
9 listopada
Św. Elżbieta Portugalska +1336
4 lipca
Św. Elżbieta Węgierska +1231
17 listopada
Św. Elżbieta z Schönau +1164
18 czerwca
Św. Ernest +1147(?)
27 marca
Św. Eryk IX Jedvardsson +1160
18 maja
Św. Etelbert
24 lutego
Św. Eucheriusz
20 lutego
Św. Eugeniusz + poł. IV w.
20 grudnia
Św. Eulegiusz
11 marca
Św. Euzebiusz z Vercelli +371
2 sierpnia
Św. Ewa
24 grudnia
Św. Fabian pp. +250
Św. Faustyna Kowalska +1938
5 października
Św. Felicjan bp +251
24 stycznia
Św. Felicjan +III w.
29 października
Św. Felicyta +203
7 marca
Św. Feliks +260?
14 stycznia
Św. Feliks III pp. + 492
1 marca
Św. Filip Ap. + I w.
6 maja
Św. Filip Neri +1595
26 maja
Św. Flora +851
24 listopada
Św. Florian +304
4 maja
Św. Franciszek Caracciolo +1608
4 czerwca
Św. Franciszek Ksawery +1552
3 grudnia
Św. Franciszek Salezy +1622
24 stycznia
Św. Daniel +309
6 lutego
Św. Edwin +633
5 stycznia
20 stycznia
265881308.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin