Zamieniaj marzenia w realne wydarzenia.pdf

(588 KB) Pobierz
802147536.002.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Zamieniaj marzenia w
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Jarosław Kordziński, rok 2010
Autor: Jarosław Kordziński
Tytuł: Zamieniaj marzenia w realne wydarzenia
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
Wstęp . ..................................................................................3
Marzenia wymagają czasu . .................................................5
Daj sobie szansę ..................................................................8
Nic nie dzieje się samo przez się . ......................................13
Myśl o swoim sposobie myślenia ......................................19
Co nieco o nastawieniu wobec siebie ...............................32
Pierwsze kroki ...................................................................37
Zdefiniuj swoje cele ..........................................................43
Analizuj swoje zasoby .......................................................52
Buduj na tym, co w Tobie jest mocą ................................60
Wykorzystaj swoje słabości ..............................................69
Zaplanuj sobie działania ...................................................77
Zawsze szukaj swojej wewnętrznej motywacji ................83
Daj sobie szansę i ciesz się z sukcesu ...............................93
Marz, marz jeszcze więcej ...............................................105
Rusz się i popchnij ten wózek .................................................107
Zamieniaj marzenia w realne wydarzenia — fragment — Złote Myśli
Jarosław Kordziński
Wstęp
Kiedy o czymś gorąco marzysz, cały wszechświat sprzyja
potajemnie Twojemu pragnieniu.
P. Coelho
Wszystko, o czym myślisz i w co wierzysz, jest
urzeczywistniane za sprawą Twoich myśli. […] Myśląc o
dostatku, sprowadzasz do swojego życia dostatek, myśląc o
biedzie i cierpieniu, sprowadzasz do swojego życia biedę oraz
cierpienie.
K. Trybulski
Kiedy przystępujemy do działania, najczęściej zastanawiamy się
nad tym, co będziemy robić. Bywa, że przypomina się nam, że
już wielokrotnie podejmowaliśmy tego samego typu czynności.
Że zdarzyło nam się nie zrealizować w pełni podjętych zobowią-
zań, bo przytrafiło się coś, co nam to skutecznie utrudniło.
Kiedy przystępujemy do działania, skupiając się na czekającym
na nas procesie, najczęściej budujemy przed sobą narastający
powoli problem. Proces bowiem to ciąg mogących się nam
4
802147536.003.png 802147536.004.png
Zamieniaj marzenia w realne wydarzenia — fragment — Złote Myśli
Jarosław Kordziński
przytrafić niepowodzeń. Ktoś zawali. Coś się zawiesi. Z czymś
nie damy sobie rady.
Kiedy przystępujemy do działania z nadzieją na sukces, powin-
niśmy myśleć przede wszystkim o efekcie. O tym, co jest dla
nas najważniejszym celem. To taka właśnie postawa każe
dziecku przez cały dzień budować na plaży zamek z piasku, na-
wet kiedy inne dzieci zachęcają go do gry w piłkę albo do
wspólnej kąpieli. Widzi swój zamek i wytrwale go buduje, co
rusz urozmaicając go o nowe fascynujące i coraz bardziej cza-
rowne elementy. Skupia się na celu i w dodatku potrafi go na
bieżąco rozwijać i czynić coraz bardziej atrakcyjnym.
Osoba, która skupia się na procesie, widzi przede wszystkim
problemy. To dlatego tak trudno dorosłego namówić, by razem
z dziećmi budował zamki z piasku. Oni wiedzą, że to będzie
długo trwało. Że się pobrudzą. Że być może część zbudowanych
ścian się zawali. Że trzeba będzie biegać do morza po wodę, aby
uzupełnić fosę, a woda i tak natychmiast wsiąknie w piasek.
A poza tym i tak nie wezmą tego zamku ze sobą. A w dodatku
na koniec i tak się przecież wszystko w całości zawali. I nie bu-
dują. Żeby nie tracić niepotrzebnie czasu. Czy nie lepiej prze-
znaczyć go na leżenie i prażenie się na słońcu? Albo na krótką
drzemkę? Albo na inne nierobienie niczego?
5
802147536.005.png 802147536.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin